Z Urzędu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

3 września 2019 |
Natalia Maleszewska

1 września w Kowalewie Pomorskim odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego obchody rozpoczęli o godz. 12.00 Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa, pod przewodnictwem ks. kanonika Piotra Igielskiego.

Przejdź do - Analiza sytuacji finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

Analiza sytuacji finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie

3 września 2019 |
Magdalena Górna

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski w załączeniu przedstawia „Analizę sytuacji finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie". Stanowi ona podsumowanie działań finansowych poprzedniej kadencji oraz jest audytem otwarcia dla nowej kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej.

Raport został przygotowany przez firmę Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

Przejdź do - Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kowalewo Pomorskie

3 września 2019 |
Natalia Brudz-Huzior

Zebranie wiejskie mieszkańców
SOŁECTWA KOWALEWO POMORSKIE
odbędzie się w dniu 09.09.2019 r. o godz. 18.00
w Domu Weselnym IRENA.

Przejdź do - Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2 września 2019 |
Bożena Maria Wankiewicz Oddział ZUS w Toruniu

WARUNKI: Świadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

29 sierpnia 2019 |
OSP Wielkie Rychnowo

Panu Zdzisławowi Czarnomskiemu Sołtysowi Sołectwa Wielkie Rychnowo

szczere kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci Siostry

składają strażacy z jednostki OSP Wielkie Rychnowo

Przejdź do - Podział funduszu sołeckiego na 2020 r. w sołectwie Chełmonie

Podział funduszu sołeckiego na 2020 r. w sołectwie Chełmonie

27 sierpnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 21.08.2019 r. mieszkańcy Chełmonia podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w 2020 r. Z kwoty 21.525,94 zł najwięcej środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych (37,16 %).

Kondolencje

27 sierpnia 2019 |
Wiesław Chmielewicz

Kondolencje

Przejdź do - Pierwsza rocznica śmierci śp. Honorowego Obywatela Miasta siostry Moniki Gojtowskiej

Pierwsza rocznica śmierci śp. Honorowego Obywatela Miasta siostry Moniki Gojtowskiej

23 sierpnia 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

24 sierpnia 2019r.; mija pierwsza rocznica śmierci śp. Honorowego Obywatela Miasta siostry Moniki Gojtowskiej. W przeddzień pierwszej rocznicy odejścia wiązankę na grobie złożył Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka.

Przejdź do - Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina, czyli Pikinik Rodzinny w Lipienicy

Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina, czyli Pikinik Rodzinny w Lipienicy

23 sierpnia 2019 |
Ewelina Lewandowska

W dniu 3 sierpnia 2019 roku przy świetlicy wiejskiej w Lipienicy zorganizowano Piknik Rodzinny. Jego inicjatorem była Sołtys sołectwa Pani Joanna Błaszkiewicz wraz z Radą Sołecką, ale w organizację zabawy włączyło się również wielu mieszkańców sołectwa. 

Przejdź do - DNI OTWARTE W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOWALEWIE POMORSKIM

DNI OTWARTE W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOWALEWIE POMORSKIM

23 sierpnia 2019 |
Magdalena Radko

W związku ze zmianą siedziby Urzędu Miejskiego i Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim z dniem 19 sierpnia i uroczystym otwarciem, mieszkańcy gminy i nie tylko mieli możliwość uczestniczenia w dniach otwartych. 19 i 20 sierpnia o każdej pełnej godzinie zwiedzanie rozpoczynało się przed wejściem głównym do budynku Urzędu.

Przejdź do - UWAGA NA OSZUSTÓW I ZŁODZIEI!

UWAGA NA OSZUSTÓW I ZŁODZIEI!

22 sierpnia 2019 |
Monika Kozińska

Do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim docierają informacje o oszustach i złodziejach grasujących na terenie naszej Gminy.

Apelujemy szczególnie do starszych osób o nie wpuszczanie do domów obcych ludzi, którzy pod byle pretekstem się u Państwa pojawiają, a sposobów mają wiele.

Przejdź do - Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych

Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych

21 sierpnia 2019 |
Agnieszka Szewczyk

W dniu 12.08.2019r. w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu. W spotkaniu udział wzięli: Pani Iwona Michałek – Wiceminister Edukacji Narodowej, Pan Filip Szreter - kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu, Pan Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Przebudowa drogi gminnej w Bielsku

Przebudowa drogi gminnej w Bielsku

20 sierpnia 2019 |
Małgorzata Wegner

W dniu 8 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo, sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Rogowo 23, 87-162 Lubicz na wykonanie zadania pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 110117C oraz części drogi nr 110128C w m. Bielsk, gmina Kowalewo Pomorskie" o długości 695 m.Termin wykonania robót został ustalony do końca sierpnia 2019 r.Plakat

Przejdź do - OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALEWIE POMORSKIM PRZY UL. KONOPNICKIEJ 13

20 sierpnia 2019 |
Magdalena Radko

19 sierpnia br. o godz. 10.00 w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola Publicznego.

Przejdź do - NOWY ADRES SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM

NOWY ADRES SIEDZIBY URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWALEWIE POMORSKIM

19 sierpnia 2019 |
Magdalena Radko

Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2019 r. uległa zmianie siedziba Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
Aktualny adres brzmi:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
ul. Konopnickiej 13

Przejdź do - IX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

IX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

9 sierpnia 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas nadzwyczajnej Sesji w dniu 6 sierpnia br., radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęli uchwały w sprawach:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2019-2035,
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Przejdź do - Renta rodzinna dla studentów

Renta rodzinna dla studentów

8 sierpnia 2019 |
Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS

Studencie potwierdź prawo do renty rodzinnej
Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie nadpłaconego świadczenia.

Przejdź do - Ogłoszenie o naborze trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

Ogłoszenie o naborze trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

5 sierpnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach realizacji „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim"

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

2 sierpnia 2019 |
Monika Kozińska

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Edwarda Musiała Członka Honorowej Kapituły Miasta
Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają: Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Członkowie Honorowej Kapituły Miasta pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Urodzinowe wizyty w lipcu

Urodzinowe wizyty w lipcu

1 sierpnia 2019 |
Agnieszka Januszko

Mija kolejny miesiąc w którym Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kowalewie Pomorskim Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi odwiedzał dostojnych jubilatów z okazji urodzin.

Przejdź do - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

1 sierpnia 2019 |
Natalia Kociemska

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, producent rolny może składać do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Przejdź do - Konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019”

Konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019”

30 lipca 2019 |
Magdalena Radko

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie ogłasza konkurs na „Najciekawszy witacz dożynkowy 2019". Poprzez konkursową rywalizację pragniemy zachęcić mieszkańców do współpracy w sołectwach, rozwinięcia wyobraźni, a przede wszystkim do wspaniałej zabawy.

Przejdź do - Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

30 lipca 2019 |
Małgorzata Lewandowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie  informuje o możliwości składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2019/2020 dla uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, uczniów:

Przejdź do - STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

30 lipca 2019 |
Małgorzata Lewandowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 można pobierać i składać w terminie od dnia 26.08.2019 r. do dnia 15.09.2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2019 r.

Przejdź do - XVIII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

XVIII EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

30 lipca 2019 |
Monika Kozińska

Maturzysto jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny pracownika PPGR.  Powinieneś to przeczytać!
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XVIII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Przejdź do - Sierakowo świętowało

Sierakowo świętowało

25 lipca 2019 |
Monika Lewandowska

W dniu 13 lipca dokonano uroczystego odbioru dwóch zmodernizowanych dróg w Sołectwie Sierakowo, które było połączone z piknikiem rodzinnym. Podwójne świętowanie dotyczyło drogi gminnej relacji Martyniec – Sierakowo oraz drogi powiatowej relacji Sierakowo – Ryńsk.

Przejdź do - Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

22 lipca 2019 |
Agnieszka Szewczyk

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Przejdź do - Dobry Start

Dobry Start

19 lipca 2019 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Kowalewie Pomorskim informuje, iż pierwsze wypłaty jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł  na  rozpatrzone wnioski, złożone w formie elektronicznej    nastąpi w dniach 24.07-25.07.2019 r.

Przejdź do - Świadczenia wychowawcze

Świadczenia wychowawcze

19 lipca 2019 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż pierwsze wypłaty świadczenia wychowawczego na rozpatrzone wnioski, złożone w formie elektronicznej, ustalające prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w  rodzinie  nastąpi w dniach 24.07-25.07.2019 r.

Przejdź do - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu- Dobrzyniu obchodziła swoje święto

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu- Dobrzyniu obchodziła swoje święto

18 lipca 2019 |
Magdalena Radko

12 lipca br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu Dobrzyniu obchodzili Święto Policji na Zamku w Golubiu- Dobrzyniu. Z okazji tego święta wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Przejdź do - XXVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

XXVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

18 lipca 2019 |
Benedykt Mroziński

W dniach 10-16 lipca 2019 roku  w Miejsko –Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim pod patronatem Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego  rozegrany został XXVI Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim. W głównych grupach turniejowych udział wzięło 138 uczestników, ponadto w turnieju błyskawicznym wystartowało 54 szachistów. Razem z opiekunami, trenerami i rodzicami przez ten tydzień w naszym mieście przebywało prawie trzysta osób.

Przejdź do - Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

15 lipca 2019 |
A.Szewczyk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS. Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.

Przejdź do - Pomoc żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2018 – efekty

Pomoc żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2018 – efekty

15 lipca 2019 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Toruniu informuje, iż zakończył realizację programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2018.

Przejdź do - Wakacyjne ściganie kolarskich Sokołów

Wakacyjne ściganie kolarskich Sokołów

12 lipca 2019 |
UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo.

Pracowity początek wakacji mają za sobą zawodnicy UKS „Sokół” Wielkie Rychnowo, którzy w dniach 06-07 lipca br. wystartowali w dwóch wyścigach w ramach „ Kolarskiej Ligi Szlakiem Uczniowskich Klubów Sportowych”.

Przejdź do - Praca w Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz masz szansę

Praca w Krajowej Administracji Skarbowej. Teraz masz szansę

12 lipca 2019 |
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Jeden z największych budżetowych pracodawców w regionie poszukuje funkcjonariuszy i pracowników! Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej i urzędów skarbowych w woj. kujawsko-pomorskim.

Zostań funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej

Przejdź do - Uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie

Uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie

12 lipca 2019 |
Anna Dalke

W sobotę 6 lipca br. miało miejsce otwarcie nowego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Miasta – Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza – Ilona Rybicka, Sekretarz Gminy – Ewa Bąk,

Przejdź do - 43. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski

43. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski

11 lipca 2019 |
M.Radko

W miniony piątek Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski na Rynku przekazał na ręce Włodarza Golubskiego Zamku symboliczny klucz, otwierając na trzy dni turnieju dla całej rycerskiej braci bramy Miasta Golubia-Dobrzynia.

Przejdź do - Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

11 lipca 2019 |
A.Szewczyk

W dniu 6 lipca 2019 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu - Dobrzyniu odbyły się X Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu golubsko - dobrzyńskiego.

Przejdź do - Dot. możliwości zmian w projekcie zagospodarowania rynku

Dot. możliwości zmian w projekcie zagospodarowania rynku

11 lipca 2019 |
Renata Siwiec

W związku z prośbami mieszkańców dotyczącymi zamontowania daszków chroniących przed słońcem przy części ławek na Placu 700-lecia w Kowalewie Pom., wyjaśniamy że projekt pn.: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie" został wykonany z dofinansowaniem ze środków UE.

Przejdź do - DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA W LOKALU MIESZKALNYM

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECA W LOKALU MIESZKALNYM

11 lipca 2019 |
Katarzyna Frasunkiewicz

W ramach ograniczania niskiej emisji mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie mogą skorzystać z dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła  zasilanych paliwami stałymi w lokalach mieszkalnych wykorzystywanych w całości na cele mieszkaniowe.