Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Informacja w sprawie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacja w sprawie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14 lipca 2020 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Przejdź do - Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

Przebudowa drogi gminnej Mlewiec – Nowy Dwór

13 lipca 2020 |
Paulina Wiśniewska

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 8 lipca br. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z Wąbrzeźna na realizację inwestycji pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 110106C relacji Mlewiec – Nowy Dwór oraz części drogi gminnej nr 110123C w m. Nowy Dwór, gmina Kowalewo Pomorskie o łącznej długości 3.069,32m" za kwotę 1.526.397,81 zł brutto.

Przejdź do - Planowane nabory wniosków o powierzenie grantu

Planowane nabory wniosków o powierzenie grantu

13 lipca 2020 |
Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w sierpniu 2020r.
planuje ogłosić kolejne nabory wniosków o powierzenie grantu
w ramach następujących zakresów:

Przejdź do - INFORMACJA dot. składania wniosków na "500+"

INFORMACJA dot. składania wniosków na "500+"

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), które zostało przyznane Państwu w 2019r. oraz 2020r., obowiązuje do dnia 31 maja 2021 r. W związku z tym prosimy, aby nie składać ponownie wniosków.

Przejdź do - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

13 lipca 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniu 12.07.2020 r. w całej Polsce odbyło się ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Kowalewo Pomorskie na 8 732 mieszkańców uprawnionych do głosowania, wzięło udział w głosowaniu 5 521 osób.

Frekwencja wyniosła 63,62%.

Przejdź do - ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem dokumentów na okres zasiłkowy 2020/2021 odbywać się będzie od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Ośrodka, w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r.

Przejdź do - RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

13 lipca 2020 |
Magdalena Matusewicz

W 2020 roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 roku życia (w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia) będą mogli składać wnioski  o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca br. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. – drogą tradycyjną.

Przejdź do - Program „MOJA WODA”

Program „MOJA WODA”

10 lipca 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Program „Moja Woda" realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Przejdź do - Bitwa o wozy - II tura

Bitwa o wozy - II tura

8 lipca 2020 |
Edyta Jasińska

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów.

Przejdź do - Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Kowalewie Pomorskim

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w Kowalewie Pomorskim

7 lipca 2020 |
Ewa Bąk

W dniu 6 lipca br. Pan Premier Mateusz Morawiecki przebywał z wizytą w woj. kujawsko-pomorskim, odwiedził między innymi Grudziądz, Kowalewo Pomorskie, Chełmżę.

Pierwszym punktem wizyty na Kujawach i Pomorzu był Grudziądz, gdzie Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała promesę w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych".

Przejdź do - Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

3 lipca 2020 |
Ewa Bąk

W dniu 25 czerwca 2020 r. podczas XX Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski otrzymał absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu, a także wotum zaufania.

Przejdź do - Bezpańskie psy i koty

Bezpańskie psy i koty

2 lipca 2020 |
Renata Siwiec

Problem bezpańskich psów i kotów na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie znowu powraca. Bezpańskich i porzucanych psów jest bardzo dużo, liczba ta co roku jest bardzo wysoka.

Przejdź do - Płatne staże zawodowe

Płatne staże zawodowe

1 lipca 2020 |
Monika Piróg

Płatne staże zawodowe

dla osób do 29 roku życia

z województwa kujawsko-pomorskiego.

Przejdź do - Wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody – Gmina Kowalewo Pomorskie rozstrzygnęła konkursy gminne

Wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody – Gmina Kowalewo Pomorskie rozstrzygnęła konkursy gminne

1 lipca 2020 |
Beata Lewandowska

W dniu 17 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się podsumowanie konkursów „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", „Piękna Gmina„ oraz „Przywracamy urok naszej gminie".

Przejdź do - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej w gminie Kowalewo Pomorskie

29 czerwca 2020 |
Paulina Wilamowska

W dniu 28.06.2020 r. w całej Polsce odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W gminie Kowalewo Pomorskie na 8 881 mieszkańców uprawnionych do głosowania, wzięło udział w głosowaniu 5 093 osób.

Frekwencja wyniosła 57,68%.

Przejdź do - Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

29 czerwca 2020 |
Ministerstwo Sprawiedliwości

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

Przejdź do - Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

24 czerwca 2020 |
Jolanta Jakubiak

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Przejdź do - Wandalizmowi mówimy NIE !

Wandalizmowi mówimy NIE !

24 czerwca 2020 |
Renata Siwiec

Tak, jak co roku w sezonie wiosennym ukwiecamy nasze miasto. Chcemy żeby miejsca, które są „wizytówką " miasta obsadzone były kwiatami. Jednak nie każdy mieszkaniec to rozumie.

Przejdź do -   Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2020

23 czerwca 2020 |
Magdalena Gręźlikowska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pom. zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020, który jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego informuje, iż otrzymał środki finansowe w wys. 19.392 zł.

Przejdź do - OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie

23 czerwca 2020 |
Katarzyna Przygocka

Informuję o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

19 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia Pani Marylenie Lewandowskiej wieloletniego sołtysa sołectwa Piątkowo z powodu śmierci Mamy składają:

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Informacja dla podatników

Informacja dla podatników

19 czerwca 2020 |
Natalia Kociemska

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia nr 69/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dniem 1 lipca 2020 roku uchylone zostanie zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,

Przejdź do - Remont drogi krajowej nr 15

Remont drogi krajowej nr 15

19 czerwca 2020 |
Paulina Wiśniewska

Zgodnie z informacją otrzymaną z GDDKiA – Rejon Dróg w Toruniu przekazujemy, iż od dnia 19 czerwca 2020 r. przez kilka najbliższych tygodni prowadzone będą roboty drogowe na drodze krajowej nr 15 – na odcinku Pluskowęsy-Kiełpiny o długości ok. 1,2 km.

Przejdź do - Jesteś seniorem? Weź udział w  „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

Jesteś seniorem? Weź udział w „Programie zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

16 czerwca 2020 |
Katarzyna Szczutowska

Gmina Kowalewo Pomorskie po raz kolejny przystąpiła do Programu opracowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim".

Przejdź do - Debata nad Raportem o stanie gminy Kowalewo Pomorskie

Debata nad Raportem o stanie gminy Kowalewo Pomorskie

16 czerwca 2020 |
Marta Chądzyńska

Szanowni Mieszkańcy!

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) burmistrz miasta co roku przedstawia radzie miejskiej raport o stanie gminy.

Przejdź do - Uwaga zmiana organizacji ruchu

Uwaga zmiana organizacji ruchu

5 czerwca 2020 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez Zarządcę Nieruchomości Panią Teresę Jamroży informację z dnia 01.06.2020 r.:

Przejdź do - Wizyta Wiceminister Iwony Michałek

Wizyta Wiceminister Iwony Michałek

4 czerwca 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 1 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski spotkał się w tut. Urzędzie z p. Iwoną Michałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. polityki społecznej i solidarnej oraz p. Wojciechem Kwiatkowskim pełniącym funkcję radnego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

Przejdź do - Zachowaj porządek w przestrzeni publicznej!

Zachowaj porządek w przestrzeni publicznej!

27 maja 2020 |
Anna Dalke

W związku z pojawiającym się problemem zanieczyszczania przestrzeni publicznej zużytymi środkami ochronnymi, takimi jak jednorazowe rękawiczki oraz maseczki informujemy, że odpady te powinny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

Przejdź do - Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Golubiu Dobrzyniu

27 maja 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 25 maja 2020 r. pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. Magdaleny Górnej a Szpitalem Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – p. Michała Kamińskiego zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej dla szpitala w wysokości 116.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu EBUS służącego do obrazowania oskrzeli.

Przejdź do - Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

22 maja 2020 |
Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Przejdź do - 100. urodziny św. Jana Pawła II

100. urodziny św. Jana Pawła II

20 maja 2020 |
Patrycja Baran

Dokładnie 18 maja 1920 r., w Wadowicach, przyszedł na świat Karol Wojtyła jako drugi syn Karola i Emilii Wojtyłów.

Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika.

Przejdź do - Wspieramy gospodarkę

Wspieramy gospodarkę

18 maja 2020 |
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Blisko pół miliarda złotych – taka jest wartość wsparcia dla gospodarki w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Podstawowym instrumentem wsparcia firm są bardzo korzystne pożyczki udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – funkcjonujące już pożyczki obrotowe oraz uruchamiane właśnie pożyczki płynnościowe (czyli pożyczki obrotowe na jeszcze korzystniejszych warunkach).

Przejdź do - PODZIĘKOWANIE ZA REMONT DACHU

PODZIĘKOWANIE ZA REMONT DACHU

18 maja 2020 |
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie składa serdeczne podziękowania dla Pana Jacka Żurawskiego – Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie za sfinansowanie materiałów na docieplenie dachu remizy, salki OSP Mlewo oraz kuchni przyległej do remizy. Dziękujemy również pracownikom Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej za zaangażowanie się w powyższej sprawie.

Przejdź do - MGOPS wznawia bezpośrednią obsługę klientów

MGOPS wznawia bezpośrednią obsługę klientów

15 maja 2020 |
Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 820) informuje, iż od dnia 18 maja 2020 r. (poniedziałek) wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

Przejdź do - 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II – wywieśmy papieskie flagi.

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II – wywieśmy papieskie flagi.

15 maja 2020 |
Marta Chądzyńska

Szanowni mieszkańcy Gminy Kowalewo Pomorskie!
W najbliższy poniedziałek, 18 maja br. mija 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W naszym regionie będzie to wydarzenie szczególne – papież Polak jest patronem Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Honorowym Obywatelem Kowalewa Pomorskiego (ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/161/99 z dnia 11.11.1999 r.).

Przejdź do - Malownicze Zakątki Gminy Kowalewo Pomorskie

Malownicze Zakątki Gminy Kowalewo Pomorskie

14 maja 2020 |
Organizatorzy

W roku 2020 obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.
Z tej okazji Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
głasza KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY.

Przejdź do - ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

ROK 2020 ROKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

14 maja 2020 |
M-GOK Kowalewo Pomorskie

18 maja 2020 roku obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II „naszego wielkiego rodaka”.

Przejdź do - Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wicewojewody Kujawsko – Pomorskiego

13 maja 2020 |
Patrycja Baran

11 maja w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim gościł Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Wicewojewodą Kujawsko - Pomorskim Józefem Ramlau.

Przejdź do - Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!

Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!

12 maja 2020 |
Monika Piróg

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego zaprasza do udziału
w projekcie "Mam staż - mam nowe możliwości zawodowe!"
Płatne staże zawodowe dla osób do 29 roku życia
z województwa kujawsko-pomorskiego

Przejdź do - 75. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

75. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

11 maja 2020 |
Patrycja Baran

W dniu 8 maja z okazji 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej Burmistrz Miasta Jacek Żurawski wraz z kierownictwem urzędu złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ku Czci Poległych w Parku 730- lecia w Kowalewie Pomorskim.