Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska

 W dniu 21.02.2020 roku   odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Kowalewie Pomorskim.

Przejdź do - Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

Dotowanie budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

6 marca 2020 |
Edyta Jasińska

Zgodnie z Uchwałą nr 47/2190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu naboru i rozpatrywania wniosków dotyczących realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zasad rozliczania zadań współfinansowanych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  właściciele gospodarstw rolnych posiadających nr identyfikacyjny producenta rolnego mogą wnioskować o dotacje na budowę/renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

Przejdź do - Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984

4 marca 2020 |
Natalia Maleszewska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A 15B rok produkcji 1984. Cena wywoławcza to 4.500,00 zł ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Oferty należy składać do 12.03.2020r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Przejdź do - Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego:  Żuk A15 rok produkcji 1988

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A15 rok produkcji 1988

4 marca 2020 |
Natalia Maleszewska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu pożarniczego: Żuk A15 rok produkcji 1988. Cena wywoławcza to 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Oferty należy składać do 12.03.2020r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne TUTAJ.

Przejdź do - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

3 marca 2020 |
Katarzyna Przygocka

Zaproszenie do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" - w terminie do 10 marca b.r włącznie.

 

Przejdź do - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3 marca 2020 |
Patrycja Baran

1 marca po raz kolejny obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto państwowe ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.

Przejdź do - Z urodzinowymi wizytami

Z urodzinowymi wizytami

2 marca 2020 |
Justyna Zagacka

Zgodnie z wieloletnią tradycją składania wizyt u Jubilatów z terenu gminy Kowalewo Pomorskie Burmistrz, Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi korzystając z zaproszenia odwiedzili dostojnych Jubilatów z okazji ich urodzin.

Przejdź do - Wiosenne wypalanie traw

Wiosenne wypalanie traw

28 lutego 2020 |
Edyta Jasińska

W związku ze zbliżającym się okresem wiosennym i stosowanymi praktykami wypalania traw, przypominamy o konsekwencjach z tym związanych. Proceder ten nie tylko w znacznym stopniu niszczy środowisko, ale stanowi również duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się pożaru.

 

Przejdź do - Wymiana liczników energii elektrycznej

Wymiana liczników energii elektrycznej

21 lutego 2020 |
Wiesław Chmielewicz

W dniach 25.02.-13.03.2020 r. w godzinach (poniedziałek- piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-15:00) u odbiorców zamieszkałych w Wielkim Rychnowie nastąpi wymiana liczników energii elektrycznej.

Przejdź do - Informacja po awarii

Informacja po awarii

20 lutego 2020 |
Wiesław Chmielewicz

W związku z docierającymi do tut. Urzędu uwagami dotyczącymi pogorszenia się jakości wody wskutek awarii, która miała miejsce w dniu 16.02.2020 r. informujemy, że Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. Ostrowite niezwłocznie przystąpił do jej usuwania, a po zakończeniu dokonał płukania sieci.

Przejdź do - KONCERT WALENTYNKOWY

KONCERT WALENTYNKOWY

19 lutego 2020 |
Danuta Kołodziej

W  dniu 14 lutego 2020 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim  odbył się KONCERT WALENTYNKOWY.

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

19 lutego 2020 |
Magdalena Gręźlikowska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2019-2020.

Przejdź do - Teleopieka – nowy rodzaj wsparcia dla osób starszych, samotnych i osamotnionych

Teleopieka – nowy rodzaj wsparcia dla osób starszych, samotnych i osamotnionych

11 lutego 2020 |
Agnieszka Januszko

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kowalewo Pomorskie do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka" prowadzimy nabór osób chętnych do tego rodzaju wsparcia.

Przejdź do - Informacja dot. oświetlenia na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

Informacja dot. oświetlenia na terenie miasta Kowalewo Pomorskie

11 lutego 2020 |
Katarzyna Brzycka

Urząd Miejski informuje, że w związku z awarią kabla energetycznego, na terenie miasta od kilku dni stwierdza się czasowe wyłączenia prądu i brak oświetlenia ulicznego przy niektórych ulicach. 

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

11 lutego 2020 |
Patrycja Baran

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie,
z powodu śmierci Teścia
Składają: Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych, Kierownicy jednostek podległych, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Zmiany w zaliczaniu wpłat dokonywanych przez podatnika

Zmiany w zaliczaniu wpłat dokonywanych przez podatnika

6 lutego 2020 |
Justyna Putz

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020r. weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące m. in. zaliczenia wpłat na poczet zobowiązań podatkowych.

Zmiana od 2020 r. polega na doprecyzowaniu, że jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika,

Przejdź do - 100 Rocznica Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

100 Rocznica Powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczpospolitej Polskiej

6 lutego 2020 |
Magdalena Radko

Wracając wspomnieniami do uroczystości, które odbyły się 19 stycznia br. w Kowalewie Pomorskim, poniżej prezentujemy Państwu skróty filmowe tych wydarzeń. Zachęcamy do oglądania.

Poniżej znaleźć można także prelekcję p. Dariusza Rozwadowskiego, jaką przedstawił na uroczystej sesji rady miejskiej w tym dniu.

Przejdź do - Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Ferie zimowe w Świetlicy Socjoterapeutycznej

4 lutego 2020 |
Świetlica Socjoterapeutyczna

W okresie od 27 stycznia do 31 stycznia br. Świetlica Socjoterapeutyczna prowadziła zajęcia integracyjne w ramach ferii zimowych, w których brały udział obie grupy wychowanków.

Przejdź do - Z urodzinowymi  wizytami w styczniu

Z urodzinowymi wizytami w styczniu

4 lutego 2020 |
Agnieszka Januszko

Kolejny raz Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi korzystając z zaproszenia miał przyjemność odwiedzenia i wspólnego świętowania z Jubilatami ich urodzin.

Przejdź do - Toaleta publiczna

Toaleta publiczna

24 stycznia 2020 |
Renata Siwiec

Informujemy, że od 23 stycznia br. udostępniona jest odpłatnie toaleta w budynku socjalnym targowiska miejskiego „Mój Rynek" przy ul. Strażackiej w Kowalewie Pomorskim.

W celu uniknięcia dewastacji w drzwiach do toalety został zamontowany zamek na monetę 1 zł.

Przejdź do - Ogłoszenie dla par małżeńskich  Jubileusz 50-lecia

Ogłoszenie dla par małżeńskich Jubileusz 50-lecia

23 stycznia 2020 |
Agnieszka Kozłowska

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie prosi o zgłaszanie par małżeńskich,  które w 2020 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (data zawarcia związku małżeńskiego od 01.01.1970 r. do 31.12.1970 r.) oraz par, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Przejdź do - Wizyta przyrodnika Marcina Kostrzyńskiego w Świetlicy Socjoterapeutycznej

Wizyta przyrodnika Marcina Kostrzyńskiego w Świetlicy Socjoterapeutycznej

22 stycznia 2020 |
Świetlica Socjoterapeutyczna

W dniu 17 stycznia br. gościł w Świetlicy Socjoterapeutycznej znany przyrodnik Marcin Kostrzyński – autor filmów przyrodniczych, obserwator dzikiego życia, prowadzący autorski kanał na YouTube pod nazwą „Marcin z lasu” obfitujący w nagrania zwierząt oraz opowieści o tym, co dzieje się w lesie.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

17 stycznia 2020 |
Magdalena Radko

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zdzisława Orfina Radnego ówczesnej Rady Narodowej Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, Kierownika, Dyrektora i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższym składają

Burmistrz Miasta Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi,  Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

Przejdź do - Orszak Trzech Króli

Orszak Trzech Króli

10 stycznia 2020 |
Krzysztof Dębiński - nauczyciel religii

W wielu miastach 6 stycznia organizowany jest Orszak Trzech Króli. Także w Kowalewie Pomorskim już po raz drugi odbył się taki przemarsz. Ten kolorowy korowód prowadzili mędrcy. Za nimi podążali liczni mieszkańcy naszego miasteczka, a wśród nich był Pan Burmistrz oraz nasi kapłani. Kowalewianie z ochotą włączyli się w inscenizację ulicznych jasełek.

Przejdź do - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

9 stycznia 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Przejdź do - WSPÓLNE POWITANIE NOWEGO ROKU

WSPÓLNE POWITANIE NOWEGO ROKU

8 stycznia 2020 |
Danuta Kołodziej

Mieszkańcy Kowalewa Pomorskiego wspólnie powitali Nowy Rok podczas imprezy plenerowej zorganizowanej tym razem na Placu 700-lecia.

Przejdź do - „Przyjazna matematyka”

„Przyjazna matematyka”

8 stycznia 2020 |
Bartosz Osenka - szkolny koordynator projektu

W sobotę 7 grudnia 2019r. w świetlicy wiejskiej w Marianach odbyły się zawody matematyczne pn,.: „ Przyjazna Matematyka”  zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015- 2023. 

Przejdź do - I przyszli Królowie…

I przyszli Królowie…

8 stycznia 2020 |
Mirosława Rogowska

Tradycyjnie 06 stycznia br. mieszkańcy Wielkiego Rychnowa mogli się spotkać przy pięknej stajence i uczcić święto Objawienia Pańskiego, popularnie nazywane świętem Trzech Króli. Wszystkich mieszkańców i gości licznie obecnych przywitali: p. Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie; p. Zdzisław Czarnomski – sołtys wsi Wielkie Rychnowo oraz ks. Grzegorz Malinowski -  proboszcz Parafii Wielka Łąka. 

Przejdź do - Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2020 rok podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019r.

Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2020 rok podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019r.

8 stycznia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas ostatniej w 2019 r.; sesji w dniu 30 grudnia Radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim uchwalili budżet gminy na 2020 rok.

Przejdź do - Koncert artystów Operetki Poznańskiej

Koncert artystów Operetki Poznańskiej

7 stycznia 2020 |
Organizatorzy

Informujemy, że wejściówki na koncert artystów Operetki Poznańskiej w dniu 19.01.2020 r. o godz.17:00 można odebrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim do dnia 15.01.2020 r.

Przejdź do - Ile zyskaliśmy na zmianach w podatkach w 2019 r.

Ile zyskaliśmy na zmianach w podatkach w 2019 r.

31 grudnia 2019 |
Danuta Gęstwa Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

Rok 2019 to czas wielu korzystnych zmian dla polskich podatników, takich jak obniżenie PIT z 18 na 17 proc. i zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia oraz obniżka CIT dla przedsiębiorców do zaledwie 9 proc.

Przejdź do - W hołdzie Honorowemu Obywatelowi Miasta w XXVI rocznicę śmierci

W hołdzie Honorowemu Obywatelowi Miasta w XXVI rocznicę śmierci

30 grudnia 2019 |
Donata Pilarska-Mądry

25 grudnia w gminie Kowalewo Pomorskie mszą świętą uczczono pamięć ks. Franciszka Ksawerego Okroya w XXVI rocznicę śmierci, wieloletniego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pom. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski i Sekretarz Gminy Ewa Bąk złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Okroya umieszczoną w kościele parafialnym.

Przejdź do - Strażacy ochotnicy z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali rok 2019

Strażacy ochotnicy z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali rok 2019

30 grudnia 2019 |
Edyta Jasińska

14 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kowalewie Pomorskim. W posiedzeniu uczestniczyli  również: przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu -Zastępca Komendanta st. kpt. mgr Witold Juszczak, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Pani Ilona Rybicka oraz reprezentanci jednostek OSP z terenu gminy.

Przejdź do - Wizyty urodzinowe w listopadzie i grudniu

Wizyty urodzinowe w listopadzie i grudniu

27 grudnia 2019 |
Agnieszka Januszko

W miesiącach listopadzie i grudniu Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wspólnie z kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi odwiedził dostojnych jubilatów z okazji urodzin.

Przejdź do -  Wigilia dla samotnych

Wigilia dla samotnych

24 grudnia 2019 |
Zyta Szymańska

Wigilia oraz Święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniejszych dni w roku. W tym radosnym dniu, jakim jest Wigilia nikt nie powinien być sam. Dlatego też, już od 31 lat Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury organizują spotkanie wigilijne dla osób samotnych, starszych i bezdomnych. W tym roku przygotowaliśmy wieczerzę dla 49 osób.

Przejdź do - XIII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

24 grudnia 2019 |
D.Pilarska-Mądry

XIII Sesja Rady Miejskiej

INSYGNIA I SYMBOLE WŁADZY SAMORZĄDOWEJ
GMINY KOWALEWO POMORSKIE
ustanowione Uchwałą Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Przejdź do - Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

23 grudnia 2019 |
Danuta Gęstwa Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy) od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

Przejdź do - Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z „Małego ZUS-u”

Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z „Małego ZUS-u”

23 grudnia 2019 |
Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS

Mały ZUS to ulga dla drobnych przedsiębiorców, która funkcjonuje już od stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać po raz pierwszy z „małego ZUS" i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2020 r. muszą zgłosić się do ZUS z nowym kodem tytułu ubezpieczenia. Mają na to czas do 8 stycznia.

Przejdź do - Informacja w sprawie realizacji POPŻ 2014-2020

Informacja w sprawie realizacji POPŻ 2014-2020

23 grudnia 2019 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Przejdź do - Posumowanie „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" w gminie Kowalewo Pomorskie

Posumowanie „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim" w gminie Kowalewo Pomorskie

23 grudnia 2019 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 19.12.2019 r. odbyło się podsumowanie „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim", który finansowany był ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Kowalewo Pomorskie.