Z Urzędu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Styczniowe wizyty urodzinowe

Styczniowe wizyty urodzinowe

11 lutego 2022 |
Justyna Zagacka

Na zaproszenie Dostojnych Jubilatów kończących 90 lat i więcej Burmistrz Miasta Pan Jacek Żurawski wraz z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Zytą Szymańską i pracownikami socjalnymi wybrali się w odwiedziny.

Przejdź do - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

1 lutego 2022 |
Marta Chądzyńska

W dniu 27 stycznia bieżącego roku odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Wiodący temat obrad Rady Miejskiej skupiał się na omówieniu spraw bieżących. Po powitaniu gości i przyjęciu zmienionego porządku sesji oraz protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Burmistrz Miasta Jacek Żurawski przedstawił tematy informacyjne.

Przejdź do - Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawowe

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawowe

31 stycznia 2022 |
IAS w Bydgoszczy
 • Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa.
 • Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.
Przejdź do - Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

28 stycznia 2022 |
Joanna Jasińska

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Henryk Kowalczyk
informuje:

Przejdź do - Wizyta księdza biskupa toruńskiego

Wizyta księdza biskupa toruńskiego

28 stycznia 2022 |
Monika Ingram

We wtorek, 25 stycznia br., Urząd Miejski odwiedził biskup toruński Wiesław Śmigiel. Towarzyszyli mu ksiądz prałat Marek Rumiński, ksiądz kanonik Piotr Igielski oraz ksiądz kanonik Ryszard Kobierowski. W imieniu pracowników, biskupa diecezjalnego przywitali Burmistrz Miasta Jacek Żurawski oraz Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka-Sałatowska. Władze Gminy przybliżyły gościom działania samorządu oraz zaprezentowały jego siedzibę.

Przejdź do - Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

28 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż rodziny, których źródłem utrzymania w 2020 r. był dochód z gospodarstwa rolnego, składając wniosek o dodatek osłonowy, zobowiązane są do dostarczenia decyzji w sprawie ustalenia wysokości należnego zobowiązania podatkowego na rok 2020 (tzw. nakaz płatniczy).

Przejdź do - Zdalne porady w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Zdalne porady w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

25 stycznia 2022 |
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Informujemy, że od dnia 24 stycznia 2022 r. w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Golubiu-Dobrzyniu oraz Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalewie Pomorskim i Ciechocinie porady będą odbywać się w formie zdalnej.

Przejdź do - Informacja o zmianie numeru telefonu

Informacja o zmianie numeru telefonu

25 stycznia 2022 |
Danuta Lewandowska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim informuje, że od dnia 25.01.2022 r. obowiązuje nowy numer telefonu stacjonarnego do zakładu: 56 684 01 15.

Przejdź do - Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

24 stycznia 2022 |
Aneta Szczerbicka ZGKiM Kowalewo Pomorskie

Informujemy, że z dniem 1-01-2022 ZGKiM Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie przejął świadczenie usług wodociągowych. W związku z tym od dnia 11-01-2022 pracownicy zakładu będą kontaktować się z mieszkańcami miasta i gminy w celu spisania licznika i podpisania nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie nadmieniamy, że pracownicy posiadają imienne identyfikatory. Telefony kontaktowe: kom. 539147769, stacjonarny 56 684 01 15

Przejdź do - Informacja w sprawie zawarcia umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

Informacja w sprawie zawarcia umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków

23 stycznia 2022 |
Aneta Szczerbicka ZGKiM Kowalewo Pomorskie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. o.o. wprowadza możliwość zawarcia umowy w siedzibie zakładu przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim. W związku z powyższym zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, we wtorek od 7:00 do 17:00 w celu podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Prosimy o przedstawienie aktualnego stanu licznika wraz z jego numerem. Jednocześnie nadmieniam, że dotychczasowy tryb zawierania umów pozostaje bez zmian

Przejdź do - 102. rocznica powrotu Kowalewa Pomorskiego do RP

102. rocznica powrotu Kowalewa Pomorskiego do RP

21 stycznia 2022 |
Monika Ingram

W środę, 19 stycznia 2022 r., Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski z Radnymi Rady Miejskiej oraz kierownictwem urzędu, a także księdzem kanonikiem Piotrem Igielskim, księdzem kanonikiem Ryszardem Kobierowskim, księdzem wikariuszem Arkadiuszem Relidzińskim, dyrektorami i kierownictwem jednostek podległych upamiętnili 102. rocznice powrotu Kowalewa Pomorskiego do macierzy.

Przejdź do - Projekt grantowy pt" Ścieżka do aktywnosci zawodowej"

Projekt grantowy pt" Ścieżka do aktywnosci zawodowej"

20 stycznia 2022 |
Małgorzata Fryc

W załączeniu dokumenty rekrutacyjne.

Przejdź do - Podatkowy Polski Ład w pigułce

Podatkowy Polski Ład w pigułce

20 stycznia 2022 |
Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu
 • Główne zmiany podatkowe Polskiego Ładu wyjaśniamy w prosty i przystępny sposób.
 • Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce.
 • Skorzysta na niej 18 mln Polaków, w portfelach których zostanie rocznie 17 mld zł więcej.
 • Reforma jest korzystna lub neutralna dla ok. 90% podatników w Polsce.
Przejdź do - CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków

20 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Przypominamy, że właściciele i zarządcy budynków (w przypadku budynków wielorodzinnych, w których ustanowiony jest zarządca DEKLARACJĘ SKŁADA TYLKO ZARZĄDCA) mają  obowiązek złożenia deklaracji  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków   o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Przejdź do - Terminy składania deklaracji podatkowych w 2022 roku

Terminy składania deklaracji podatkowych w 2022 roku

20 stycznia 2022 |
Joanna Jasińska

Przypominamy, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) mają obowiązek złożyć deklarację w terminach:

Przejdź do - Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

19 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż od 1 stycznia 2022 roku rusza nowa forma wsparcia gospodarstw domowych tzw. dodatek osłonowy.

Przejdź do - Powierzenie funkcji Sołtysa sołectwa Kowalewo Pomorskie

Powierzenie funkcji Sołtysa sołectwa Kowalewo Pomorskie

17 stycznia 2022 |
Katarzyna Szczutowska

W związku ze złożoną rezygnacją przez Sołtysa sołectwa Kowalewo Pomorskie zaszła konieczność powierzenia tej funkcji innej osobie.

W dniu 4 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie dotychczasowego Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej z Burmistrzem Jackiem Żurawskim.

Przejdź do - Zakup sprzętu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Zakup sprzętu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

14 stycznia 2022 |
Edyta Jasińska

W dniu 31.12.2021r. jednostka OSP Wielkie Rychnowo otrzymała nowy sprzęt ratowniczy.

Przejdź do - Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku.

13 stycznia 2022 |
Kampani Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System Związku Banków Polskich chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. To ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

Przejdź do - Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej”

Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej”

12 stycznia 2022 |
Małgorzata Fryc

Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Przejdź do - Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Przejdź do - „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Przejdź do - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Przejdź do - XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ W  KOWALEWIE POMORSKIM

XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ W  KOWALEWIE POMORSKIM

10 stycznia 2022 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 30 grudnia 2021 r. radni uchwalili budżet Gminy na 2022 rok. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski  przedstawił projekt budżetu, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Dochody budżetu to 53.409.635,60 zł, a wydatki – 70.081.962,47 zł.

Przejdź do - Informacja dotycząca Ewidencji Obiektów Turystycznych

Informacja dotycząca Ewidencji Obiektów Turystycznych

7 stycznia 2022 |
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Przejdź do - Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku

Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku

5 stycznia 2022 |
Aneta Watras

Podatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku obniżono z kwoty 61,48 zł za 1 dt. (q) do kwoty 55,60 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2022 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 139,00 zł.

Przejdź do - Harmonogram badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na 2022 rok

Harmonogram badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na 2022 rok

4 stycznia 2022 |
Główny Urząd Statystyczny

Poniżej przesyłamy kalendarium badań realizowanych przez US Bydgoszcz. Harmonogram pozwoli oswoić się mieszkańcom z badaniami, które są realizowane w każdym roku.

Przejdź do - Zmiana realizatora rządowego programu „Rodzina 500+”

Zmiana realizatora rządowego programu „Rodzina 500+”

3 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przejdź do - Zmiana wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Zmiana wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

31 grudnia 2021 |
Monika Lewandowska

Minister Rozwoju i Technolgii Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. określił wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. 

Przejdź do - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne – od stycznia 2022 r. w MGOPS

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne – od stycznia 2022 r. w MGOPS

31 grudnia 2021 |
Paulina Wiśniewska

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, iż od 1 stycznia 2022 roku przekazuje do realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy Prawo energetyczne – w zakresie dodatków energetycznych.

Przejdź do - Punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze” informuje

Punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze” informuje

31 grudnia 2021 |
Edyta Jasińska

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze".
Zmiana godzin pracy w miesiącu styczniu 2022 roku

Przejdź do - Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

30 grudnia 2021 |
Aneta Szczerbicka ZGKiM Kowalewo Pomorskie

Z dniem 01.01.2022 r.  ZGKiM Kowalewo Pomorskie, będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie. Nowy numer alarmowy w przypadku awarii 539147769

Przejdź do - XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

28 grudnia 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

21 grudnia odbyła się przedostatnia w tym roku XXXVI Sesja Rady Miejskiej, kolejna zaplanowana jest na 30 grudnia. Ze względu na nadal trwający stan epidemii i z uwagi na ponownie rosnącą liczbę osób zakażonych wirusem COVID-19 Sesja Rady Miejskiej odbyła się bez udziału Sołtysów i gości zaproszonych.

Przejdź do - Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

27 grudnia 2021 |
Paulina Wiśniewska

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13  września 1996 roku oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym uchwałą nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z  dnia 28 października 2019 roku,

Przejdź do - Paczki świąteczne

Paczki świąteczne

23 grudnia 2021 |
Agnieszka Januszko

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa wywołującego chorobę Covid – 19 po raz drugi nie odbędzie się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i bezdomnych z terenu naszej Gminy.

Przejdź do - Dbajmy o zwierzęta zimą

Dbajmy o zwierzęta zimą

21 grudnia 2021 |
Karolina Kowalska

Zima to czas szczególnie dokuczliwy dla zwierząt mieszkających na zewnątrz, w tym wolno żyjących kotów oraz psów w kojcach i przy budach. Pomóżmy naszym pupilom i przenieśmy je do ocieplanych pomieszczeń lub uchylmy dla nich okienka w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych, aby ochronić je przed mrozem. Okres zimowy to dla zwierząt niebezpieczna i trudna pora roku. W tym czasie potrzebują one szczególnej pomocy i opieki człowieka.

Przejdź do - Mikołaje w sołectwie Wielka Łąka

Mikołaje w sołectwie Wielka Łąka

21 grudnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W tym roku 12 grudnia do sołectwa Wielka Łąka zawitało dwóch Świętych Mikołajów. Sołtys Tomasz Matusewicz wraz z Radnym Grzegorzem Regulskim odwiedzili wszystkie grzeczne, małe dzieci oraz seniorów zamieszkujących sołectwo. Przybysze wręczyli ponad 100 świątecznych paczek ze słodkościami.

Przejdź do - 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

17 grudnia 2021 |
Monika Ingram

W poniedziałek, 13 grudnia 2021 r., w Kowalewie Pomorskim odbyły się obchody mające na celu upamiętnienie ofiar stanu wojennego, który został wprowadzony w Polsce 40 lat temu.

Przejdź do - Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie

Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie

17 grudnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 14 grudnia 2021 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Sołtysami minionej kadencji.