Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

MGOPS Kowalewo Pom.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim

Adres:

87-410 Kowalewo Pomorskie, ul. Św. Mikołaja 5

Telefon:

tel. 56 684 11 30

tel. 56 47 56 543

tel. 56 47 56 544

kom. 605613274

kom. 601839676

Świadczenia rodzinne: 603 536 200

Świetlica Socjoterapeutyczna kom. 693 300 491

Fax.:

56 684 11 30

NIP:

8781620901

email

mgops@interia.pl

 

Kierownik - Zyta Szymańska
Za-ca Kierownika – Joanna Krasicka

Pracownicy socjalni:

Referat organizacyjno - administracyjny

Referat Księgowości

Referat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest:

poniedziałki , środy ,czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00
wtorki w godzinach od 7:00 do 16:00
piątki w godzinach od 7:00 do 14:00
Sobota jest dniem wolnym od pracy.

Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej