Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI S.P. Wielka Łąka PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska 26.04.2015
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili

Strzelnica w Kiełpinach

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ankieta do "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowalewo Pomorskie"
Zima nas nie zaskoczy.
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.11.2014

zima_nas_nie_zaskoczy_000_19_11_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie spokojnie czeka na nadejście zimy. Zarządcy dróg: krajowej 15, wojewódzkiej od Mlewa do Napola, oraz powiatowych zadeklarowali gotowość do szybkiego zareagowania. Również drogi gminne są pod „czułą opieką" firm świadczących usługę odśnieżania. Firmy wyłonił oczywiście przetarg.

Zobacz cały artykuł…
 
O wyborach w mediach
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.11.2014

jestem_uparty_ale_inaczej_w_tym_zawodzie_sie_nie_da_gazeta_pomorska_19_11_14.jpg Poniżej zamieszczam do zapoznania artykuł z gazety pomorskiej z dnia 19.11.14 pt. „Jestem uparty,. Ale inaczej w tym zawodzie się nie da". Życzę przyjemnej lektury.

[link do artykułu]

Z upoważnienia Burmistrza
Karolina Kowalska
Asystent Burmistrza

 

 

 

 
Młode aktywne Kowalewo ...
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
19.11.2014

logo_tlok_000_27_11_14.jpg... to tytuł projektu realizowanego przez trenera/lidera grupy nieformalnej Bogdana Oskwarka we współpracy z UKS „Orlik". Projekt trwa od 25 sierpnia do 14 listopada 2014.

Dzięki projektowi uczniowie ze szkół podstawowych z miasta i gminy Kowalewo Pomorskie aktywnie spędzali swój czas wolny i rozwijali swoje umiejętności fizyczne: zwinność, szybkość i zręczność.

Zobacz cały artykuł…
 
Siódma kadencja burmistrza Andrzeja Grabowskiego
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.11.2014

ag_small.jpgSpołeczeństwo gminy Kowalewo Pomorskie powierzyło mandat zaufania i wybrało na stanowisko burmistrza miasta na kadencję 2014-2018 dotychczasowego włodarza Andrzeja Grabowskiego. Będzie to już Jego siódma kadencja na najwyższym stanowisku w gminie.

Zobacz cały artykuł…
 
Bezpiecznie i suchą nogą.
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.11.2014

bezpiecznie_i_sucha_noga_17_11_14_000.jpgW gminie Kowalewo Pomorskie mieszkańcy dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanej ulicy i wybudowanego chodnika. Obie te inwestycje dotyczą sołectwa Kowalewo Pomorskie.

W dniu 9 listopada br. najpierw poświęcono i przecięto wstęgę na chodniku przy ul. Drzymały, a później na ulicy Kościuszki.

Zobacz cały artykuł…
 
Sezon lotowy podsumowany
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.11.2014

sezon_lotow_podsumowany_17_11_14_000.jpgSekcja kowalewska Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowała tegoroczny sezon lotowy w dniu 15 listopada br. Na zebranie sprawozdawcze zaproszono przedstawicieli oddziału chełmżyńskiego oraz Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzeja Grabowskiego (od 15 lat honorowy członek tej sekcji). Wręczono puchary i dyplomy właścicielom najszybszych i najbardziej wytrzymałych ptaków. Najwięcej z nich trafiło jak zawsze w ręce Krzysztofa Orłowskiego, Krzysztofa Okurowskiego i Wacława Kopeć.

Zobacz cały artykuł…
 
Ślubowanie przedszkolaków
Wpisał: Renata Sulska Nauczyciel Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim   
14.11.2014
small.jpg6 listopada 2014 roku w gościnnych progach Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim. Był to szczególny dzień dla 42 dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przybyły do przedszkola.    
Zobacz cały artykuł…
 
WATOTO- DZIECI AFRYKI
Wpisał: Malwina Sikora   
14.11.2014
small.jpgW Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim akcje charytatywne odgrywają bardzo ważną rolę. Już po raz kolejny młodzież naszej szkoły aktywnie włącza się w działalność dobroczynną na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy.
Zobacz cały artykuł…
 
Nim nadejdą mrozy
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2014
W gminie Kowalewo Pomorskie znajduje się jedyna w powiecie noclegownia dla osób bezdomnych. Jest ona udostępniania potrzebującym od 1 listopada do 30 marca. Zlokalizowana od 2000r. na terenie bazy ZGKiM Sp. z o.o. przy ul. Brodnicka 1 może zapewnić docelowo miejsca dla 8 osób, osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. Potrzebujących kieruje do tej placówki MGOPS. Za pobyt kowalewiaków płaci lokalny samorząd. Często korzystają także z noclegowni osoby spoza tej gminy. Wówczas ich pobyt finansuje samorząd miejscowości, w której dana osoba posiada stały meldunek.
Zobacz cały artykuł…
 
Obwodnica Kowalewa Pomorskiego w Kontrakcie Terytorialnym naszego województwa
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2014
obwodn_w_kontrakcie_teryt_14_11_14_000.jpgW dniu 13 listopada br. premier Ewa Kopacz i Marszałek Województwa Piotr Całbecki podpisali Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zawiera on 60 zadań inwestycyjnych na kwotę 25 miliardów złotych. Wśród najważniejszych są budowa kujawsko-pomorskich odcinków s-5 i s-10 z węzłem autostradowym w Czerniewicach, BiT City 2 i rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego. W pakiecie projektów dotyczących infrastruktury drogowej znalazła się także obwodnica Kowalewa Pomorskiego.
Zobacz cały artykuł…
 
Przyszedł czas na zebrania mieszkańców osiedli
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2014
przyszedl_czas_na_zebrania_mieszk_osiedli_14_11_14_000.jpgPo zakończeniu zebrań wiejskich w 23 sołectwach w gminie Kowalewo Pomorskie, również mieszkańcy osiedli miejskich podsumowują i planują. Na terenie miasta są dwa „sędziwe" osiedla domków jednorodzinnych, gdzie budynki liczą nawet powyżej 50 lat. Są to poważne skupiska, nawet po 100 budynków. Jest to osiedle Jana Kochanowskiego i osiedle Brodnickie. Odwieczne pytanie, „Które z nich było pierwsze?" nie daje spać najstarszym mieszkańcom obu aglomeracji, natomiast trzecie, młode Osiedle Kwiatowe powstaje powoli na gruntach prywatnych przy ul. Mikołaja z Ryńska.
Zobacz cały artykuł…
 
Odzyskanie niepodległości upamiętnione wierszem
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.11.2014

ss.pngPan Henryk Klimek- poeta i syn przedwojennego wójta Kowalewa i jednocześnie ówczesnego posła naszej ziemi Władysława Klimka, z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości napisał wiersz, który przekazał na moje ręce. Byłem bardzo wzruszony czytając go pierwszy raz. Przekazuje go Państwu do zapoznania i głębokiej refleksji. Jednocześnie dziękuję autorowi za pamięć i ciepłe słowa o Kowalewie wypowiedziane na sesji w dniu 24 października br.

Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

Zobacz cały artykuł…
 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i spotkania z kulturą
Wpisał: Justyna Rutkowska   
13.11.2014

small.jpgW dniu 22 września  dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące wraz z nauczycielami wybrały  się na wycieczkę do Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku aby wziąć udział w akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny". Dzieci   spotkały   się z  przedstawicielami: Policji, Straży Miejskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. Utrwaliły wiadomości na temat znaków drogowych, rodzajów sygnalizacji ulicznej, zasad bezpiecznego przejścia przez jezdnię, a także znaczenia materiałów odblaskowych.

Zobacz cały artykuł…
 
MAŁY EUROPEJCZYK Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące
Wpisał: Anna Kuźniar, Justyna Rutkowska   
13.11.2014

 europa.jpgMoże z czasem zobaczymy rzeczy , których jak dotąd nie możemy sobie wyobrazić.

                                                                Galileusz

Zobacz cały artykuł…
 
Zadanie wykonane i Komitet się rozwiązał
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.11.2014
zadanie_wykonane_13_11_14_000.jpgW dniu 23 maja br. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim punktem kulminacyjnym świętowała podwójny jubileusz czyli 50-lecie powstania szkoły i 30-lecie nadania imienia Marii Konopnickiej tej placówce. Od maja 2013r. trwały przygotowania. O każdym ważniejszym wydarzeniu w roku jubileuszu pisaliśmy, również zdaliśmy Państwu obszerną relację z samej majowej uroczystości.

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5484&Itemid=16

Zobacz cały artykuł…
 
96 rocznica odzyskania niepodległości
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.11.2014

10.jpgW dniu 11 listopada br. Kowalewiacy oddali hołd poległym i świętowali powrót Polski na mapy Europy. To już 96 rocznica jak nasz kraj odzyskał niepodległość. Po 123 latach niewoli znowu byliśmy wolni i świadomi własnej tożsamości. Obchody zainaugurowała tradycyjnie już msza święta w intencji miasta, gminy i ojczyzny, którą celebrował ks. Marek Wysocki. Następnie udano się do parku im. 730-lecia Miasta, gdzie oddano hołd poległym w walce za wolną Polskę. W imieniu społeczeństwa wiązankę kwiatów złożył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wspólnie z Przewodniczącym Rady Jerzym Orłowskim i ks. Markiem Wysockim. 

Zobacz cały artykuł…
 
Co słychać?
Wpisał: Agnieszka Kilińska-Piotrkowska   
12.11.2014

small.jpg10 listopada 2014 r. członkowie „Koła żywego słowa" wyemitowali w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim  swoją pierwszą audycję pt. „Co słychać".  Ze względu na Święto Niepodległości poświęcona  została ona szeroko rozumianemu patriotyzmowi.

Zobacz cały artykuł…
 
Pływalnia cieszy się zainteresowaniem
Wpisał: Monika Sitniewska   
10.11.2014

statystyka_plyw_000_10_11_14.jpgW dniu 29 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie Pływalni w Kowalewie Pomorskim. Wydarzenie to, zostało przyjęte z dużym entuzjazmem lokalnej społeczności, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jest to obiekt, z którego korzystają zarówno dzieci w wieku szkolnym, w ramach zajęć dydaktycznych, jak i osoby dorosłe.

Zobacz cały artykuł…
 
Są już pełnoprawnymi przedszkolakami
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.11.2014
juz_sa_pelnopraw_przedszkolakami_10_11_14_000.jpgPrzedszkolaki z placówki samorządowej gminy Kowalewo Pom. (06.11.), oraz z przedszkola prywatnego Entliczek Pentliczek (07.11.) nie są już dzidziusiami", ale prawdziwymi uczniami.

Zanim jednak stali się godnymi noszenia miana przedszkolaka każde dziecko musiało zadeklamować wiersz, zaśpiewać piosenkę lub przejść test sprawnościowy. Był tez sok z cytryny oraz konkursy i pytania dla rodziców.

Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Seniora w Mlewie
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.11.2014
dzien_seniora_w_mlewie_10_11_14_000.jpgW dniu 9 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Mlewie sołtys Ryszard Lipiński oraz Rada Sołecka zaprosiła najstarszych mieszkańców tej wsi, oraz okolicznego Kiełbasina i Nowego Dworu na wspólny Dzień Seniora. Z programem artystycznym wystąpiły wnuczęta uczęszczające do szkoły stowarzyszeniowej TRIO w Mlewie. Wspólnie z panią dyrektor Iwoną Moszkowicz i nauczycielami przedstawiły dziadkom i babciom zalety życia seniora.
Zobacz cały artykuł…
 
Pływalnia w Kowalewie otwarta.
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2014
plyw_w_kow_otwarta_30_10_14_000.jpgW dniu 29 października br. uroczyście przekazano społeczeństwu najnowszy i najbardziej wyczekiwany obiekt sportowy w gminie Kowalewo Pomorskie, czyli pływalnię.

Jak każe tradycja przed przecięciem wstęgi i pierwszym pływaniem były podziękowania oraz poświęcenie obiektu, którego dokonał ks. dziekan Ryszard Kobierowski.

Zobacz cały artykuł…
 
Film podsumowanie kadencji 2010-2014
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2014
podsumowanie_kadencji_000_2010_2014.jpg Szanowni mieszkańcy.

Własnie trwa ostatnia w tej kadencji sesja rady miejskiej. Jest to podsumowanie pracy mojej i rady miejskiej w czasie czteroletniej kadencji. Poniżej zamieszczam film syntetycznie ukazujący co w tym okresie było dla nas najważniejsze. Zapraszam do obejrzenia i dziękuję za czteroletnią współpracę.

Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

Zobacz cały artykuł…
 
Wywiad z Burmistrzem
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2014
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem zamieszczonym w ostatnim wydaniu Kuriera.
[wywiad do pobrania TUTAJ]

 
To już prawdziwi uczniowie.
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2014
to_juz_prawdziwi_uczniowie_07_11_14_0000.jpgPierwszoklasiści szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 5 listopada br. stali się pełnoprawnymi uczniami tej placówki. Zanim jednak złożyli ślubowanie, a dyrektor Benedykt Mroziński wielkim ołówkiem mianował ich na uczniów musieli pokazać czego już nauczyli się w szkole. Każda z pięciu klas I śpiewała i deklamowała wiersze. Ślubowanie zakończył własnoręczny podpis w postaci odcisku palca pod tekstem oraz test na odwagę, czyli wypicie soku z cytryny.
Zobacz cały artykuł…
 
INFORMACJA O ZEBRANIU KOMITETU OSIEDLOWEGO NR 1
Wpisał: Magdalena Hinz   
07.11.2014

Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1 zaprasza mieszkańców na zebranie, które odbędzie się 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 18.00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Klonowej w Kowalewie Pomorskim.


Zobacz cały artykuł…
 
Wyróżnieni za służbę w samorządzie
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2014

small.jpgTrzech pracowników samorządu gminy Kowalewo Pomorskie zostało wyróżnionych za służbę na rzecz społeczeństwa. W dniu 5 listopada br. w urzędzie wojewódzkim  ordery, odznaczenia państwowe oraz medale i honorowe odznaki resortowe wręczyła Wojewoda Ewa Mes. Wręczono: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Wiesław Jakubicz), Złote Krzyże Zasługi (Zbysław Budzyński i Czesław Kurzyna) oraz 7 Srebrnych i 7 Brązowych Krzyży Zasługi, 26 Medali za Długoletnią Służbę oraz po 2 odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa" i „Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Zobacz cały artykuł…
 
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego
Wpisał: Joanna Krasicka   
06.11.2014
small.jpgW dniu 4 listopada, o godzinie 16.00 w Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z Beneficjentami Ostatecznymi projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".

 

Zobacz cały artykuł…
 
PODZIĘKOWANIE
Wpisał: Renata Kałuża   
06.11.2014
pluskowesy.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Echa otwarcia pływalni
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.11.2014

Na moje ręce wpłynęły gratulacje od Pracowni INWESTPROJ z okazji otwarcia pływalni w Kowalewie Pom. Jest to główny projektant tego obiektu. Poniżej je zamieszczam. Jeszcze raz zachęcam do korzystania z pływalni życząc samych przyjemności.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta

 

Zobacz cały artykuł…
 
KONCERT W CHEŁMONIU I WIELKIEJ ŁĄCE
Wpisał: Magda Charczuk   
06.11.2014

small.jpgProjekt zatytułowany „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku" realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie we współpracy z 92 partnerami z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym Projektu jest ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt obejmuje prace budowlane oraz konserwatorsko-restauratorskie, dotyczące 96 przedsięwzięć prowadzonych przy zabytkach. Obecnie są prowadzone prace we wszystkich obiektach, a zakończone one będą do końca 2014 r.

Zobacz cały artykuł…
 
Apelujemy o uczciwość!
Wpisał: Marzena Rachubińska   
06.11.2014

apel_o_oczciwosc_000_06_11_14.jpgZ uwagi na pojawiające się nieuczciwości w zakresie dokonywania opłaty za korzystanie z pływalni, apelujemy do wszystkich zainteresowanych, aby przestrzegali obowiązującego na tym obiekcie cennika. Przypominamy, że cena biletu wynosi 1 zł za pierwszą godzinę, a za każdą następną rozpoczętą 1 min. - 10 groszy, co daje 6 zł za kolejną godzinę. Dwugodzinny pobyt w wodzie wynosi 7 zł. Opłaty ujęte w cenniku są bardzo atrakcyjne i zależy nam na ich utrzymaniu, aby umożliwić jak największej liczbie osób korzystanie z pływalni.

Zobacz cały artykuł…
 
Bilans finansowy
Wpisał: Natalia Kociemska   
05.11.2014

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wg stanu na dzień 31.10.2014r.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja
Wpisał: Bożena Rymanowska   
05.11.2014

Wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie informuje, że w związku z wycofaniem się NDI SA z przebudowy przejazdu kolejowego w Czystochlebiu cały odcinek ww. drogi od ul. Legionistów w Wąbrzeźnie do Kowalewa Pomorskiego od dnia 4 listopada 2014 roku jest przejezdny dla ruchu lokalnego.

Zobacz cały artykuł…
 
Apel o wolontariat
Wpisał: Dorota Kriger   
04.11.2014
apel_swietlicy_000_06_11_14.jpg Świetlica Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pomorskim jest placówką wsparcia dziennego, której celem jest zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, odpowiednich warunków do nauki, rozwoju i zabawy.
Zobacz cały artykuł…
 
Mały Ekolog - żyje z przyrodą w zgodzie
Wpisał: Ilona Plewa, Katarzyna Sierakowska   
04.11.2014

small.jpgW dniach 27 i 28 października 2014 r. odbyły się szkolne konkursy wiedzy ekologicznej pod hasłem „Mały Ekolog", które były kontynuacją działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Zobacz cały artykuł…
 
Myśliwi czy już hodowcy?
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.11.2014

mysliwi_czy_juz_hodowcy_04_11_14_000.jpgTradycyjnie, w imieniny swojego patrona Św. Huberta (3 listopada), członkowie kowalewskiego Koła Łowieckiego Knieja zorganizowali łowy. Od rana dziesięciu myśliwych polowało w przynależnym im okręgu (3tys.ha w gm. Kowalewo Pom.). Dzięki pięknej pogodzie i przychylności św. Huberta, na hasło „pióro na rozkładzie" ułożono upolowane 16 kogutów na zielonym igliwiu, a myśliwi ściągając nakrycia głów oddali im hołd. Łowczy koła Zdzisław Orfin podsumował polowanie.

Zobacz cały artykuł…
 
Szanowni czytelnicy!
Wpisał: Biblioteka Publiczna   
03.11.2014

Informujemy o zmianie dni i godzin otwarcia  Filii Bibliotecznych

Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Kowalewie Pomorskim

z dniem 1 listopada 2014 r.

Zobacz cały artykuł…
 
"Pamiętając o przeszłości dbamy o przyszłość" Sierakowo zakończyło realizację projektu
Wpisał: Marta Pawlik-Śliwa   
03.11.2014
sier_pods_projektu_000_03_11_14.jpgDzięki pozyskaniu mikordotacji w ramach projektu „Inicjuj z FIO" realizowanej przez Stowarzyszenie Kujawsko -Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych TŁOK panie z Koła Gospodyń z Sierakowa zrealizował projekt „ Pamiętając o przeszłości dbamy o przyszłość". Cały projekt podzielony został na trzy zadania , które realizowano od 13 września br.
Zobacz cały artykuł…
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy laureatem Róży Regionów 2014
Wpisał: Katarzyna Sadowska   
31.10.2014
small.jpgW dniu 23.10.2014r., w czasie Tour Salon Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu Prezes Magdalena Gadomska odebrała w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" wyróżnienie (w kategorii aplikacje mobilne) i nagrodę (I miejsce w kategorii projekt specjalny) w konkursie Róża Regionów 2014 za powstałą w ramach projektu współpracy aplikację mobilną i przewodnik Chełmińsko-Dobrzyński Szlak Turystyczny.
Zobacz cały artykuł…
 
Praca wolontariuszy z Publicznego Gimnazjum
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
30.10.2014

wolontariat_small_30_10_2014.jpg Praca wolontariuszy z Publicznego Gimnazjum działających na rzecz zwierząt przebywających w przechowalni przy ZGKiM Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim

Zobacz cały artykuł…
 
Sytuacja na drodze nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Bożena Rymanowska   
30.10.2014

Wykonawca przebudowy drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie informuje ,że ww. droga jest przejezdna dla ruchu lokalnego na odcinku od skrzyżowania z ul. Generała Hallera w Wąbrzeźnie do końca swojego przebiegu tj. do skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata - Polska 2014
Wpisał: P. Wiśniewska, K. Kamińska   
30.10.2014
sprzatanie_swiata_pods_2014_000.jpgKampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy  i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.
Zobacz cały artykuł…
 
ZAPRASZAMY NA PŁYWALNIĘ!
Wpisał: Marzena Rachubińska   
30.10.2014

zaprasz_na_plywalnie_000_30_10_14.jpgSerdecznie zapraszamy na krytą pływalnię w Kowalewie Pomorskim od 31.10.2014r.! Pływalnia będzie ogólnie dostępna w dni nauki szkolnej w godz. 7.00 – 8.00 oraz 15.00 – 22.00, w godzinach 8.00 – 15.00 będzie udostępniona młodzieży szkolnej w celu prowadzenia zająć dydaktycznych. W soboty i niedziele będzie czynna w godz. 10.00-20.00.

Cena biletu: 1 zł za pierwszą godzinę, każde następne rozpoczęte 10 min - 1 zł. Przewidziane są ulgi 50% dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

W dniu 1-go listopada 2014 r. (Dzień Wszystkich Świętych), pływalnia będzie nieczynna.

Zapraszamy!

 
Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.10.2014
pierwsze_posiedz_kw_30_10_14_000.jpgJuż w dniu 16 listopada br. każdy obywatel będzie mógł wybierać swojego przedstawiciela do czterech organów władz samorządowych, czyli do rady gminy, powiatu i województwa oraz na stanowisko burmistrza, wójta czy prezydenta. W samorządach trwają prace przygotowawcze do sprawnego i niezakłóconego przebiegu głosowania. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów m.in. obowiązek odbycia spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych i przygotowania lokali. 
Zobacz cały artykuł…
 
Jeszcze raz o strzelnicy
Wpisał: Anna Panak   
29.10.2014

Jak już wcześniej informowaliśmy w dniu 28 września bieżącego roku miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej strzelnicy, położonej w miejscowości Kiełpiny Gm. Kowalewo Pom. Osoby, które zainteresowane są możliwością skorzystania z w/w obiektu zapraszamy do zapoznania się z:

-regulaminem strzelnicy ,
-oraz warunkami korzystania ze strzelnicy ,

które zamieszczone zostały na naszej stronie - w zakładce "Strzelnica w Kiełpinach".

 

Zobacz cały artykuł…
 
XXII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
Wpisał: Ewa Dąbkowska   
28.10.2014

small.jpgW dniu 18 października 2014 roku odbył się XXII Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej.  Patronat honorowy nad Festiwalem objęli: Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego oraz Biskup Diecezji Toruńskiej. Tegoroczne motto „ W podziękowaniu za kanonizację Jana Pawła II" zainspirowało młodych wykonawców do poszukiwania odpowiedniego repertuaru i intensywnych przygotowań do udziału w festiwalu.

Zobacz cały artykuł…
 
Podsumowanie minionych 4 lat
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2014

small.jpgNa XXX, ostatniej sesji rady miejskiej w dniu 24.10.2014r. podsumowano minione 4 lata, czyli złożono sprawozdanie z realizacji Planu Zamierzeń Gminy za kadencję 2010-2014, gdzie załącznikiem był film o najważniejszych inwestycjach tego okresu. Materiał można jeszcze raz obejrzeć na stronie urzędu: www.kowalewopomorskie.pl.

Zobacz cały artykuł…
 
Manpower - OFERTA PRACY
Wpisał: Monika Piróg   
28.10.2014

manpower_logo_2014.jpegManpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także największymi światowymi korporacjami. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne.

Zobacz cały artykuł…
 
UCZNIOWIE Z PASJĄ
Wpisał: Monika Lüdtke   
28.10.2014
Przedstawiciele społeczności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim (Weronika Szymańska, Karolina Kałon, Martin Redman, p. Aneta Górtowska, p. Bartłomiej Lüdtke) wzięli udział w IV Wojewódzkim Spotkaniu Samorządów Uczniowskich pod tytułem "Głos należy do Ciebie". Wydarzenie zorganizowane było przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty i Muzeum Okręgowe w Toruniu. Tematem tegorocznego spotkania była pasja, która jest drogą do sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.
Zobacz cały artykuł…
 
Podkreślić zabytkowy charakter i nadać miastu uroku.
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2014
podkreslic_zabytkowy_charakter_28_10_14_000.jpgW czwartkowe (23.10), późne popołudnie, zabytki w gminie Kowalewo Pomorskie odziały się w świetlistą szatę.

Firma Energa Operator zademonstrowała nam jak można uwypuklić piękno naszych starych budowli. Baszta, wieża ciśnień, filar gdaniska oraz kościół na kilka chwil mogliśmy zobaczy w innym świetle.

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Ilona Jagielska   
27.10.2014
kondolencje_27_10_14_01.jpg
 
12 par na medal.
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.10.2014

12_pal_na_medal_25_10_14_000.jpgW dniu 25 października br. aż 12 par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecie i więcej pożycia. Medale za Długoletnie Pożycie przyznane przez prezydenta RP szanownym jubilatom wręczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wraz z kier. USC p. Bożeną Kliber. Z powodu licznie zaproszonych członków rodziny uroczystość odbyto w dwóch częściach.

Zobacz cały artykuł…
 
Współpraca dla dobra dziecka
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.10.2014

small.jpgRok szkolny w pełni. Nauczyciele zapracowani, a uczniowie już tęsknią za wakacjami. Październik to czas zebrań rodziców. W Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim na popularnej wywiadówce w dniu 22 października br. spotkali się rodzice 472 uczniów, w tym 66 zerówkowiczów, dyrekcja, nauczyciele i organ prowadzący. Oprócz omówienia podstawowych zasad funkcjonowania placówki, praw i obowiązków ucznia dużo czasu poświęcono ostatnim inwestycjom, m.in. wymianie pokrycia dachowego, rynien i modernizacji kanalizacji. Kosztowało to budżet gminy ponad 100tys.zł. Dyrektor Benedykt Mroziński przedstawił rodzicom bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz pochwalił się ostatnim sukcesem nauczycieli najmłodszych klas, czyli otwarciem figlowiska- ale o tym za chwilę.  

Zobacz cały artykuł…
 
Rośnie przyszłość Promienia
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.10.2014
small.jpgZawodnicy drużyny młodzików grający w klubie LKS Promień zapewniają, że za kilka lat zagrają w składzie podstawowym, czyli seniorskim klubu. Te poważne deklaracje zapadły w dniu 21 października br. na spotkaniu burmistrza miasta z rodzicami, zawodnikami i trenerem tej najmłodszej sekcji. Rodzice zaprosili burmistrza Andrzeja Grabowskiego, aby porozmawiać o dalszym rozwoju młodych piłkarzy.
Zobacz cały artykuł…
 
Klimek i Mądzioł ze srebrnym i brązowym medalem
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska - sekretarz UKS "Sokół"   
22.10.2014
Klimek i Mądzioł ze srebrnym i brązowym medalem Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w kolarstwie torowym
Zobacz cały artykuł…
 
PAMIĘTAJĄC O PRZESZŁOŚCI DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ
Wpisał: Marta Pawlik Sliwa   
22.10.2014

Lider Projektu i Koło Gospodyń Wiejskich Sierakowo

serdecznie zapraszają mieszkańców i sympatyków Sierakowa na

Wystawę starej fotografii i dawnego drobnego sprzętu użytkowego"

Zobacz cały artykuł…
 
Podwójne podium
Wpisał: Dariusz Osmański   
22.10.2014

small.jpgOstatni wyścig sezonu rozegrany został w Nowogrodzie gm. Golub - Dobrzyń. Również i ten wyścig należy do udanych, dwójka naszych podopiecznych stanęła na podium.

Zobacz cały artykuł…
 
Jesteśmy z nich dumni
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2014

small.jpgW dniu 20 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XVIII edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli.

Zobacz cały artykuł…
 
Złoto dla kowalewianek
Wpisał: Jolanta Zarembska , Dorota Piątkowska , Robert Bejgier   
20.10.2014

small.jpgW dniach 17-19.10.2014 roku w hali Publicznego Gimnazjum odbył się  III Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Klas Piątych o Puchar Dyrektora Szkoły. Organizatorami turnieju  była Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pom. przy współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym,, Olimpijczyk" .  W turnieju  wzięło udział  pięć  drużyn ,  rozegrano  10 meczów system każdy z każdym, następnie  odbyły się  mecze półfinałowe i finały.

Zobacz cały artykuł…
 
Mieszkańcy podziękowali za drogę
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.10.2014
mieszkancy_podzeiekowali_za_droge_19_10_14_000.jpgW dniu 19 października br. mieszkańcy wsi Srebrniki mający swoje posesje przy drodze Srebrniki- Lądy dokonali poświęcenia nowo wyremontowanej drogi.

Aktu poświęcenia dokonał ks. proboszcz Wojciech Ostoja Lniski z parafii Srebrniki. Później nastąpiło przecięcie wstążki, którego dokonał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, sołtys wsi Srebrniki Jerzy Behrendt oraz radny Grzegorz Stefański, a mieszkaniec Leszek Krempuła pokropił nowy asfalt szampanem.

Zobacz cały artykuł…
 
Nowy sklep budowlany otwarty.
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.10.2014
nowy_sklep_budowlany_otwarty_20_10_14_000.jpgW dniu 18 października br. w Kowalewie Pomorskim otwarto nowy market budowlany. Powstał on w miejscu starego młyna, którego ruiny przez kilka lat straszyły i oszpecały miasto. Właściciel gruntu - firma MiDom wybudowała tu sklep psb MRÓWKA.

W czasie otwarcia ks. Marek Wysocki poświęcił obiekt. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonał właściciel MiDom Michał Smoleński wraz ze swoją mamą (jak to określił -dobrym duchem firmy), kierownik nowego sklepu, jeden z klientów a w imieniu samorządu gminy Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Zobacz cały artykuł…
 
Spotkanie na szczycie.
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.10.2014
spotkanie_na_najw_szczeblu_20_10_14_000.jpgBurmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski w dniu 17 października br. uczestniczył w spotkaniu mieszkańców naszego regionu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. Było to piąte spotkanie w ciągu roku, kiedy burmistrz Kowalewa Pom. spotkał się z głową naszego kraju.
Zobacz cały artykuł…
 
40 lat razem
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.10.2014
40_lat_razem_20_10_14_000.jpgCzłonkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddz. Kowalewo Pomorskie świętowali w dniu 16 października br. jubileusz 40-lecia powstania.

Na ręce pani prezes Marii Nowatki spłynęły życzenia i gratulacje. Przybyli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Honorowy Obywatel Miasta Siostra Monika, ks kanonik Ryszard Kobierowski, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i organizacji współpracujących z seniorami oraz sponsorzy.

Zobacz cały artykuł…
 
Przywracamy urok
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.10.2014
przywracamy_orok_17_10_14_000.jpgFontanna w parku im. 730-lecia Miasta w Kowalewie Pomorskim zmieniła swój wizerunek. Wieżę z kamieni zastąpił jeden olbrzymi głaz z wydrążonym i podświetlanym środkiem.

Konieczność przebudowy obeliska spowodowana było częstą awarią elementu wieńczącego wieżę. Metalowy daszek ładnie rozprowadzał wodę po kamieniach, ale często narażony był na dewastację.

Zobacz cały artykuł…
 
Odnawiane dla potomnych
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.10.2014
odnawianie_dla_potomnych_17_10_14000.jpgW kościele parafialnym p.w. Świętej Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące (gm. Kowalewo Pom.) zakończono kolejny etap prac mających na celu zachowanie dla kolejnych pokoleń pięknego wystroju tego obiektu. Kościół z przełomu XIII/XIV wieku jest stopniowo odnawiany i zabezpieczany. Właśnie zakończono następny etap jakim była konserwacja i modernizacja dwóch feretronów z drugiej połowy XIX wieku przedstawiających na jednym obraz św. Eustachego i św. Antoniego oraz św. Anny z Marią i Matki Boskiej Różańcowej.
Zobacz cały artykuł…
 
XIV Dzień Papieski
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.10.2014

small.jpg„Święty Jan Paweł II - Świętym Być" to hasło XIV Dnia Papieskiego obchodzonego w tym roku w dniu 12 października. Obchodzony jest on od 2001r, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Od początku obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy zbiórka pieniędzy. Również w tym roku wolontariusze zbierali datki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"- dzięki hojności Polaków objęła programem stypendialnym kilka tysięcy młodych, uzdolnionych ludzi z 42 diecezji.

Zobacz cały artykuł…
 
Święto Edukacji Narodowej
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.10.2014

small.jpgZ okazji Święta Edukacji Narodowej czyli popularnego Dnia Nauczyciela  w imieniu organu prowadzącego placówki oświatowe składam wszystkim dyrektorom. pedagogom oraz pracownikom szkół życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy z uczniami oraz dobrej współpracy z rodzicami. Uczniowie oraz nauczyciele mają stworzone warunki do pracy, nauki oraz wypoczynku. Czują się w szkołach bezpiecznie i komfortowo. Współpraca z dyrektorami szkół zaowocowała wieloma sukcesami uczniów i absolwentów, którzy kontynuując naukę w kolejnych placówkach nie muszą mieć kompleksów czy wstydzić się swojego pochodzenia- Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta

 

Zobacz cały artykuł…
 
UWAGA - Cichy zabójca zbiera żniwo
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.10.2014

Rozpoczął się sezon grzewczy, a z nim pojawiły się przypadki zatrucia tlenkiem węgla  potocznie zwanego czadem. Jest on gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.

Zobacz cały artykuł…
 
Tak rodzą się talenty
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.10.2014
tak_rodza_sie_talenty_14_10_14_000.jpgKlub kolarski UKS Sokół już po raz jedenasty zorganizował naborowy wyścig kolarski. Każdy pasjonat - amator dwóch kółek mógł sprawdzić swoje umiejętności kolarskie, a trener Marian Krych oceniał i wyszukiwał talenty. Przecież właśnie tak zaczynało wielu obecnych mistrzów w tym Michał Kwiatkowski-  mistrz świata w kolarstwie.
Zobacz cały artykuł…
 
Kolejny krok w stronę ekologii.
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.10.2014

kolejny_krok_strone_ekologii_14_10_14_000.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie właśnie zakończył kolejną inwestycję ekologiczną. Była to budowa słonecznej suszarni  komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Chopina w Kowalewie Pom.


 

Zobacz cały artykuł…
 
Szkoła otwarta na współpracę
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.10.2014
szkola_orw_na_wspolprace_13_10_14_000.jpgNa corocznym zebraniu rodziców w szkole podstawowej w Wielkiej Łące w dniu 8 października br. dyrektor placówki Danuta Drożdża omówiła szczegółowo obecny rok szkolny 2014/2015. Pochwaliła akcjami jakie prowadzi szkoła i imprezami, które już na stałe weszły w jej kalendarz m.in. Mały Europejczyk. Przedstawiła również wypracowane z rodzicami propozycje wycieczek dla wszystkich klas.
Zobacz cały artykuł…
 
Zaległe deklaracje
Wpisał: Katarzyna Kamińska   
10.10.2014
deklaracje_2014.pngNowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pom.,  został  wdrożony 1 lipca 2013 roku. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wnoszenia na rzecz gminy opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stanowiącej iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Zobacz cały artykuł…
 
Przedszkolaki w schronisku dla zwierząt.
Wpisał: Iwona Zegarska - nauczyciel Przedszkola Publicznego   
10.10.2014

small.jpg9.10.2014r. dzieci z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim odbyły wycieczkę do miejscowego schroniska dla psów.

Zobacz cały artykuł…
 
Kolarze Sokoła z medalem Mistrzostw Polski!!!
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska - sekretarz UKS "SOKÓŁ"   
09.10.2014

small.jpgBrązowy medal wywalczyli wychowankowie UKS „SOKÓŁ" Wielkie Rychnowo, obecnie juniorzy młodsi startujący w TKK „Pacific" Toruń, podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym w jeździe dwójkami i drużynowej na czas, które zostały rozegrane w dniach 03-05 października br. w wielkopolskim Opatówku.

Zobacz cały artykuł…
 
Najlepsi w gminie i powiecie
Wpisał: A. Łukaszewski   
08.10.2014

gmina_powiat_08_10_2014.jpgW Golubiu-Dobrzyniu rozegrane zostały powiatowe zawody w sztafetowych biegach przełajowych.

Zobacz cały artykuł…
 
Zbiórka Żywności
Wpisał: Iwona Arciszewska   
07.10.2014
W  dniach  3 i 4 października po raz kolejny  została przeprowadzona zbiórka żywności w ramach  ogólnopolskiej akcji  „Podziel się posiłkiem". Zbiórka ta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorskiego Banku Żywnościowo - Rzeczowego  w Toruniu, tutejszym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  oraz  Zespołem Szkół   w Kowalewie Pomorskim. Uczniowie w ramach  wolontariatu brali udział  w tej akcji.
Zobacz cały artykuł…
 
KOŁYSZ NAS ZIEMIO
Wpisał: Grażyna Majewska   
06.10.2014

small.jpg

III REGIONALNY FESTIAL

PIOSENKI  EKOLOGICZNEJ I TURYSTYCZNEJ

„ KOŁYSZ NAS ZIEMIO"

Kowalewo Pomorskie 04.10.2014r.

Zobacz cały artykuł…
 
Punkt Informacyjnno-Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin
Wpisał: Edyta Jasińska   
06.10.2014
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje,  że   od 13 października 2014 roku Punkt Informacyjnno Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin funkcjonuje  w każdy poniedziałek miesiąca w godz. od 15.00-19.00
Zobacz cały artykuł…
 
Dekada wspólnego śpiewania
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.10.2014

small.jpgChórzyści z kowalewskiego Chóru 730-lecia Miasta świętowali  3 października br. 10 rocznicę powstania. Były podziękowania, wspólne śpiewanie, a później tańce. Chórzystom towarzyszyli współmałżonkowie oraz zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, ks. kanonik Ryszard Kobierowski, ks. wikary Marek Wysocki, Honorowy Obywatel Miasta siostra Monika, prezes Banku Spółdzielczego Zbigniew Krasicki, oraz  pierwszy dyrygent Mieczysław Domarecki.  

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Dariusz Osmański   
04.10.2014
kondolencje__000_04_10_14.jpg
 
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Joanna Krasicka   
03.10.2014

  W dniu 15 września br. zakończono rekrutację beneficjentów ostatecznych do projektu pn. . „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie" 

Ogółem złożono 162 wnioski w następujących grupach docelowych:

Zobacz cały artykuł…
 
Zmiana organizacji ruchu w Kowalewie Pom.
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
03.10.2014
zmiana_organizacji_ruchu_000_03_10_14.jpgInformujemy, że z dniem 30.09.2014 r. wprowadzono zmiany w istniejącej organizacji ruchu drogowego dla ul. Krótkiej oraz ul. Strażackiej w Kowalewie Pom.

Do tej pory oznakowanie poziome na ul. Krótkiej wyznaczało miejsce do parkowania częściowo na jezdni, częściowo na chodniku. W przypadku zaparkowania pojazdu zgodnie z oznakowaniem, pozostawało ok. 30cm wolnej szerokości chodnika.

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.10.2014
kondolencje02_10_2014.jpg
 
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Wpisał: Iwona Zegarska  Nauczyciel Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim   
01.10.2014

small.jpgWrzesień w naszym przedszkolu jest miesiącem, w którym szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo wychowanków. Dlatego też przedszkolaki spotkały się z panem policjantem.


Zobacz cały artykuł…
 
Uczcili pamięć Olimpijczyka
Wpisał: Bogdan Oskwarek   
01.10.2014

small.jpgPo raz XXXIII ponad 4 tysiące uczestników uczciło pamięć medalisty Igrzysk Olimpijskich z Montrealu i Moskwy, tragicznie zmarłego Bronisława Malinowskiego. Kolejny raz wśród startujących znajdowali się uczniowie szkół z naszej gminy: liczna reprezentacja ze SP w Wielkim Rychnowie i Kowalewie Pomorskim oraz ekipy ze SP W Pluskowęsach i Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
Dla dobra naszej młodzieży
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.10.2014

dla_dobra_mlodziezy_01_10_14_000.jpgWrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach.

Zobacz cały artykuł…
 
Zbiórka karmy i akcesoriów dla psiaków z gminnej przechowalni.
Wpisał: Monika Lüdtke   
30.09.2014
zbiorka_darow_00_30_09_14.jpg4 X 2014 r. - ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT Z tej okazji wolontariusze z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II organizują zbiórkę karmy i akcesoriów dla psiaków z gminnej przechowalni. Zbiórka potrwa przez cały tydzień począwszy od poniedziałku 6 października do piątku 10 października. Wszystkie dary będzie można przynosić do punktu zbiórki, tj. do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.

Serdecznie zapraszamy!!!
     Czworonogi będą Państwu bardzo wdzięczne!

 

Zobacz cały artykuł…
 
Wyścig naborowy do sekcji kolarskiej
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska - UKS "SOKÓŁ" Wielkie Rychnowo   
30.09.2014
Zobacz cały artykuł…
 
Strzelnica pełnoletnia i po liftingu
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.09.2014
small.jpgStrzelnica w Kiełpinach (gm. Kowalewo Pomorskie) zaprezentowała nam po raz pierwszy swoje walory po gruntownej przebudowie. W dniu 28 września br. pasjonaci broni uczestnicząc w XVIII Zawodach Strzeleckich na strzelnicy im. Waldemara Balcerka,  zanim sprawdzili swoją precyzję i celne oko najpierw uczestniczyli w uroczystym otwarciu zmodernizowanego obiektu. Zainaugurowała go msza święta dziękczynna w intencji bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 
Zobacz cały artykuł…
 
Gminne biegi przełajowe
Wpisał: Robert Bejgier   
29.09.2014

small.jpgW dniu 16.09.2014 w Kamionkach odbyły się Gminne Biegi Przełajowe w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zawody zgromadziły na starcie rekordową liczbę biegaczy w ilości 322 osób startujących w czterech kategoriach wiekowych. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła SP Wielkie Rychnowo przed SP Pluskowęsy, III m. zajęła SP Kowalewo Pomorskie i IV m. SP Wielka Łąka.

Zobacz cały artykuł…
 
Uczciliśmy poległych bohaterów
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.09.2014
uczcilismy_poleglych_bohaterow_000_29_09_14.jpgZ okazji 75 rocznicy powstania Podziemnego Państwa Polskiego w gminie Kowalewo Pomorskie oddano hołd poległym w walce z niemieckim okupantem poprzez oflagowanie obiektów samorządowych. Sejm poprzez aklamację 11 września 1998r. obwołał 27 września Dniem Podziemnego Państwa Polskiego.
Zobacz cały artykuł…
 
Budżety sołeckie na rok 2015
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.09.2014
napole_00_26_09_14.jpgKoniec sierpnia i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2015r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już szósty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. 
Zobacz cały artykuł…
 
Miłe spotkanie po 25 latach
Wpisał: Jolanta Zarembska   
26.09.2014

small.jpgDnia 20.09.2014 roku po trzyletniej przerwie odbył się zjazd absolwentów rocznik 1974 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

Zobacz cały artykuł…
 
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.09.2014

small.jpgNa XXIX sesji rady miejskiej w dniu 24.09.14. omówiono temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycją jest już, że przynajmniej raz w kadencji składane jest sprawozdanie z funkcjonowania w gminie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zobacz cały artykuł…
 
Na wędrówkę w doborowym towarzystwie.
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.09.2014
na_wedrowke_26_09_14_000.jpgCzłonkowie Towarzystwa Miłośników Kowalewa, nie zważając na zimny wiatr i przekropną pogodę wybrali się na spacer. W dniu 25 września br. zaopatrzeni w kijki i w doborowym towarzystwie pokonali 7-kilometrową trasę. Po wysiłku, już przy wspólnym stole posilali się grochówka i pieczonymi jabłkami.
Zobacz cały artykuł…
 
Poznać zasady i sięgnąć po środki unijne
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.09.2014
poznac_zasady_26_09_14_000.jpg

Szkolenie zorganizowane przez golubskie oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kowalewie Pomorskim w dniu 25 września br. zgromadziło wielu zainteresowanych.

Młodzi, ale i ci troszeczkę starsi rolnicy chcieli poznać zasady jakie będą obowiązywać w 2015r. w stosunku do produkcji rolnej.

Zobacz cały artykuł…
 
Diecezjalna inauguracja przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
Wpisał: Malgorzata Dębińska   
25.09.2014

smal.jpgW dniu 20 września br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu uroczyście rozpoczęły się  przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Zobacz cały artykuł…
 
Przedszkolaki też sprzątają
Wpisał: Katarzyna Klugier  nauczyciel Przedszkola Publicznego   
25.09.2014

small.jpgNasze przedszkole każdego roku realizuje działania proekologiczne, do których należą m.in. udział w „Konkursie mody ekologicznej" podczas Ekobiesiady, organizowanie w kwietniu powiatowego konkursu recytatorskiego o tematyce ekologicznej, a także włączanie się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata - Polska".

Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Przedszkolaka w naszym przedszkolu
Wpisał: Katarzyna Klugier  nauczyciel Przedszkola Publicznego   
24.09.2014

small.jpgW radosnej atmosferze odbył się kolejny „Dzień Przedszkolaka". Rano dzieci powitała w holu wesoła muzyka z piosenkami z repertuaru dziecięcego.

Zobacz cały artykuł…
 
Dalszy ciąg zakręconej akcji
Wpisał: Katarzyna Klugier  nauczyciel Przedszkola Publicznego   
24.09.2014

small.jpgDobrze jest, gdy od najmłodszych lat dzieci uczą się wrażliwości na potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej. Już kolejny rok, jako przedszkole, włączamy się w akcję charytatywną, polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Pieniądze z ich sprzedaży trafiają na konto Natanaela Witczaka. Dzięki tym środkom jest możliwe długotrwałe leczenie i rehabilitacja nastolatka z Torunia.

Zobacz cały artykuł…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 301 - 400 z 1120
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!