Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI S.P. Wielka Łąka PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania Fundacja Ziemia Gotyku LGD - NEWSLETTER Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Sołectwo Pruska Łąka 19.09.2014
Hejnał Kowalewa Pomorskiego
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

WYKLUCZENIE CYFROWE !
Handel w komfortowych warunkach
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.05.2014

small.jpgJuż za kilka miesięcy Kowalewiacy będą mogli dokonywać zakupów i sprzedawać swoje towary na zmodernizowanym targowisku. Samorząd właśnie wyłonił wykonawcę, który całkowicie. zmieni oblicze lokalnego handlu. Owoce, warzywa i lokalne wyroby będzie można kupić już nie z drewnianego stolika ustawionego na klepisku, ale dzięki programowi „Mój rynek" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zadbanych i nowoczesnych wiat.

Zobacz cały artykuł…
 
Dziękujemy za udział w festynie "Wiosna w Dolinie Drwęcy"!!!!
Wpisał: Zarząd LGD Dolina Drwęcy"   
13.05.2014
small22.jpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zorganizowało w dniu 01.05.2014r. na placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim imprezę plenerową pn. „Wiosna w Dolinie Drwęcy". Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert").
Zobacz cały artykuł…
 
Dzieje Kowalewa Pomorskiego i okolic
Wpisał: Organizatorzy   
13.05.2014

small.jpgDzieje Kowalewa Pomorskiego i okolic

„Od średniowiecza do współczesności"

- XX Gminny Konkurs Historyczny

Zobacz cały artykuł…
 
XX Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych Bądźmy Razem
Wpisał: Organizatorzy   
09.05.2014
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie wspólnie z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Kierownikiem Warsztatów Terapii zajęciowej w Kowalewie Pomorskim oraz Kujawsko-Pomorskim Zrzeszeniem LZS w Toruniu są organizatorami tradycyjnych już, jubileuszowych, bo XX Sportowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem" połączonych z XIV Integracyjnymi Spotkaniami Sportowymi Osób Niepełnosprawnych.

 

Zobacz cały artykuł…
 
69 rocznica zakończenia II wojny światowej
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.05.2014
small.jpgW Dzień Zwycięstwa czyli 8 maja br. tradycyjnie w gminie Kowalewo Pomorskie oddano hołd poległym w II wojnie światowej. W Parku 730-lecia pod Pomnikiem Ku Czci Poległych wiązankę kwiatów w imieniu społeczeństwa złożył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Jerzy Koralewski i Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Tomasz Matusewicz.
Zobacz cały artykuł…
 
Wybieramy swojego reprezentanta w Parlamencie Europejskim
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.05.2014
small.jpgJuż w dniu 25 maja br. każdy obywatel będzie mógł wybierać swojego przedstawiciela do najwyższych władz Unii Europejskiej czyli do euro parlamentu. W samorządach trwają prace przygotowawcze do sprawnego i niezakłóconego przebiegu głosowania. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek powołania Obwodowych Komisji Wyborczych i przygotowania lokali. 
Zobacz cały artykuł…
 
XXII TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY KURZĘTNIK W TRÓJBOJU SIŁOWYM KLASYCZNYM
Wpisał: Grzegorz Jeziorski   
09.05.2014

small.jpgW weekend majowy a dokładnie 3 maja w Kurzętniku odbył się coroczny turniej w trójboju siłowym klasycznym o puchar wójta. W zawodach nie mogło zabraknąć siłaczy z Kowalewa reprezentujących Sekcję Trójboju Siłowego LKS „PROMIEŃ" .

Zobacz cały artykuł…
 
"Czas na nowy start"
Wpisał: Monika Piróg   
08.05.2014

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę? „Czas na nowy start" z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, czyli dotacje do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kursy zawodowe.

Informacja o projekcie

 
Projekt na miarę pocztówki
Wpisał: Katarzyna Lewandowska   
07.05.2014

swistak_07_05_2014.jpgW konkursie plastycznym „Pocztówka dla powiatu" Zostań Orłem Natury 2000 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Tilia, Szkołę Leśną na Barbarce oraz WFOŚiGW w Toruniu, wzięło udział czternaścioro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach. Jedna z uczestniczek konkursu- Maja Onak z klasy czwartej, otrzymała wyróżnienie specjalne. Oprócz dyplomu i nagrody książkowej, Maja może poszczycić się swoją autorską widokówką. Jej praca została wybrana i wydrukowana w formie pocztówki, reprezentuje ona powiat golubsko-dobrzyński. Gratulujemy i wspólnie cieszymy się Jej sukcesem.

Zobacz cały artykuł…
 
Obietnica Zuchowa gromady "Pogromcy Gargamela"
Wpisał: dh K. Gręźlikowska, dh I. Plewa   
07.05.2014
small.jpg30 kwietnia 2014 odbyła się w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim bardzo długo oczekiwana przez zuchy z gromady „Pogromcy Gargamela" uroczystość, zwana OBIETNICĄ ZUCHOWĄ. Dzięki niej dzieci stały się prawowitymi członkami ZHP . Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia zuch otrzymuje znaczek, na którym znajdują się orzeł, słońce, promienie oraz napis zuch.
Zobacz cały artykuł…
 
Asystent rodziny
Wpisał: Zyta Szymańska - Kierownik MGOPS w Kowalewie Pom.   
07.05.2014

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zobacz cały artykuł…
 
"Tydzień Polski Śladami Oskara Kolberga" w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące
Wpisał: Justyna Rutkowska, Anna Kuźniar   
06.05.2014

26.jpgW dniach od 7-11 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej Wielkiej Łące odbył się TYDZIEŃ POLSKI- ŚLADAMI OSKARA KOLBERGA. Projekt miał na celu upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Polski, rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz integrację środowiska wiejskiego.

Zobacz cały artykuł…
 
PIERWSZY SUKCES W WIELKIM STYLU
Wpisał: Dariusz Osmański   
06.05.2014
small.jpgPierwszy start na rowerach wyścigowych nasi zawodnicy zaliczą do udanych. W dniu 3 maja zawodnicy UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo wystartowali w V Memoriale Janusza Żebrowskiego, który został rozegrany na trasie okrężnej liczącej 17,4 km w Świeciu.
Zobacz cały artykuł…
 
FESTYN REKREACYJNO - SPORTOWY "TRZYMAJ FORMĘ"
Wpisał: Grażyna Majewska   
06.05.2014

Stowarzyszenie „Tobie My" serdecznie zaprasza mieszkańców gminy i okolic na imprezę rekreacyjno - sportową „Trzymaj formę" organizowaną dnia 23 maja 2014r. od godz. 14.00 do 23.00 w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
Dla pamięci i potomnych
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.05.2014

Ksmall.jpgoło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Pomorskim funkcjonuje od 86 lat. W lutym panie świętowały ten piękny  jubileusz, na którym pochwaliły się pięknie prowadzoną pamiątkową kroniką. Mnogość wydarzeń w życiu tej organizacji spowodowała, że kronika była już cała zapisana.

Zobacz cały artykuł…
 
Pożegnaliśmy Anioła o złotym sercu
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.05.2014

small.jpgCiągle jeszcze istnieją wśród nas ANIOŁY.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie.

P. Bosmans

Zobacz cały artykuł…
 
Z życzeniami u naszej siostry Moniki
Wpisał: Karolina Kowalska   
06.05.2014
small.jpgZ okazji imienin siostrze Monice Teresie Gojtowskiej z Zakonu Sióstr Elżbietanek życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i pogody ducha złożyli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wraz z małżonką, ks. kanonik Ryszard Kobierowski i ks. wikary Adam Lis. Uśmiechnięta solenizantka wraz z siostrą Eweliną i siostrą Gabrielą przyjęła gości tradycyjnym tortem. 
Zobacz cały artykuł…
 
Zawiadomienie
Wpisał: Magdalena Charczuk   
05.05.2014
Zobacz cały artykuł…
 
Jednostka OSP Mlewo oddała się pod opiekę Św. Floriana
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.05.2014

small.jpgDruhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mlewie (gmina Kowalewo Pomorskie) w dniu 4 maja br. oddali się pod opiekę Św. Florianowi. Najpierw w kościele parafialnym w Kiełbasinie mszę świętą w ich intencji koncelebrował kapelan strażacki Marek Wysocki (parafia Kowalewo) oraz ks. kanonik Piotr Igielski z Kiełbasina.  

Zobacz cały artykuł…
 
Św. Florian w gminie Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.05.2014

small.jpgTradycyjnie strażacy z gminy Kowalewo Pomorskie święto swojego patrona - Św. Floriana obchodzili w dniu 3 maja. Obchody zainaugurowała msza święta w intencji druhów strażaków celebrowana przez ks. Marka Wysockiego - kapelana strażackiego. Powagi uroczystości nadał udział sztandaru gminnego oraz wszystkich 10 sztandarów korporacyjnych - strażackich.

Zobacz cały artykuł…
 
W hołdzie Honorowemu Obywatelowi Miasta
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.05.2014

small_paiez_05_05_2014.jpgDzień 4 maja br. był wyjątkowy dla mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie. Uczcili oni fakt wyniesienia do tytułu świętego papieża Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Miasta mszą świętą dziękczynną za kanonizację celebrowaną przez ks. kanonika Ryszarda Kobierowskiego. Uczestniczyły w niej sztandary: gminny, OSP Sierakowo i szkolne (szkoła podstawowa i gimnazjum z Kowalewa Pom.) oraz inny Honorowy Obywatel Miasta siostra elżbietanka Monika Teresa Gojtowska, która tego dnia obchodziła również imieniny. Był również Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radni oraz mieszkańcy.

Zobacz cały artykuł…
 
Majówka
Wpisał: Organizatorzy   
05.05.2014

small.jpgW Kowalewie Pomorskim pierwsze majowe dni upłynęły pod znakiem imprez i uroczystości nad którymi patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego.

Zobacz cały artykuł…
 
KONKURS "PIĘKNA GMINA"
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
05.05.2014
reg_piekna_gmina_00_05_05_14.jpgREGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „PIĘKNA GMINA"
NA NAJBARDZIEJ ZADBANĄ ZAGRODĘ, NIERUCHOMOŚĆ,
OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ORAZ UPORZĄDKOWANĄ WIEŚ I OSIEDLE
NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE
Zobacz cały artykuł…
 
Szanowny Mieszkańcu!
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
05.05.2014
sms_system_small_10_10_2012.jpgJuż teraz masz możliwość bezpłatnego otrzymywania komunikatów informacyjnych oraz ciekawostek związanych z życiem Gminy Kowalewo Pomorskie bezpośrednio na Twój telefon komórkowy!
Zobacz cały artykuł…
 
Zmagania młodych matematyków
Wpisał: Izabella Masłowska   
02.05.2014

small.jpgKilkuletnią tradycją szkół podstawowych naszej gminy jest organizowanie i przeprowadzanie  Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas IV-VI. W tym roku odbyła się siódma jego edycja.  Co roku najlepsi młodzi matematycy spotykają się w jednej z naszych szkół. 26 kwietnia 2014 konkurs ten odbył się w Szkole Podstawowej w Wielkiej Łące. Opiekunowie wraz z 33 uczniami spotkali się o godzinie 10.00. Uczestnicy konkursu w ciągu 60 minut rozwiązywali sześć zadań o różnym stopniu trudności.

Zobacz cały artykuł…
 
Kolejna kadencja za nami
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.05.2014

small.jpgKlub LKS Promień Kowalewo Pomorskie liczy 30 działaczy. Od prawie 20 lat prezesem jest tu Jerzy Behrendt. W klubie działają sekcje: piłki nożnej (seniorzy- trener Tomasz Paczkowski, juniorzy starsi- trener Dariusz Rozwadowski, orliki- trener Andrzej Łukaszewski i trampkarz- trener Piotr Kurkowski), szachiści- trener Benedykt Mroziński i sekcja siłowa- trener Łukasz Karpiński. Od 2012 klub przeniósł się do nowej siedziby w obiekcie Centrum Rekreacji i Sportu.

Zobacz cały artykuł…
 
A co tam w gminie słychać?
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.05.2014
small.jpgW dniu 29 kwietnia br. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaprosił członków Towarzystwa Miłośników Kowalewa na jedenaste, tradycyjnie spotkanie, aby podzielić się planami na bieżący rok i podsumować mijający. W spotkaniu uczestniczyła także Pełnomocnik Burmistrza Ilona Rybicka,  Sekretarz Gminy Ewa Bąk i Dyrektor MGOK Barbara Niewidział. Przypomnijmy, że już w tym roku burmistrz gościł u ToMiKo dwukrotnie.
Zobacz cały artykuł…
 
Znowu nas okradli
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.05.2014

small.jpgZłodziej ponownie dał o sobie znać i ukradł elementy lamp solarowych w Bielsku i w Pluskowęsach. W ciągu roku na terenie naszej gminy miało miejsce już 11 aktów wandalizmu dokonanych na lampach solarnych. Dotychczasowy koszt ich naprawy wyniósł ponad 30 tys. zł, a przecież taką sumę można byłoby przeznaczyć na zakup co najmniej jednej dwóch nowych lampy. Do tej pory skradziono części lamp w Mlewcu, dwukrotnie Elzanowie, dwukrotnie w Dylewie, czterokrotnie  w Lipienicy i teraz w Bielsku i w Pluskowęsach.

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Joanna Krasicka i Magdalena Wiśniewska   
02.05.2014
kondolencje_02_05_2014.jpg
 
Myśliwi dbają o drzewostan
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.04.2014

small.jpgMyśliwi z koła łowieckiego Knieja znani są ze swoich działań na rzecz środowiska. Ich pasją jest nie tylko odławianie zwierzyny, ale również dbanie o cały ekosystem. Dokarmiają zwierzynę, walczą z kłusownictwem, zbierają śmieci oraz sadzą drzewa.

Zobacz cały artykuł…
 
Nie każde dzieło rodzi się w bólach
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.04.2014

small.jpgWywiad z Mariuszem Wardeńskim- pedagogiem, nauczycielem muzyki Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, a przede wszystkim autorem i kompozytorem  dwóch hymnów: gminnego i szkolnego. -Karolina Kowalska

 

Zobacz cały artykuł…
 
69. ROCZNICA WYZWOLENIA OBOZU W POTULICACH
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.04.2014
small_pitulice_28_04_2014.jpg26 kwietnia br. odbyły się uroczystości 69. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego Obozu "Potulice-Lebrechtsdorf" i Kwietnia Miesiąca Pamięci Narodowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. na cmentarzu ofiar hitleryzmu w Potulicach. Wszystkich przybyłych powitał  Sławomir Napierała - Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. 
Zobacz cały artykuł…
 
Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego
Wpisał: Joanna Piasecka - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim   
29.04.2014

small.jpgDnia 24 kwietnia 2014 roku Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim już po raz dziesiąty zorganizowało Przedszkolny Konkurs Wiersza Ekologicznego. Na uroczyste otwarcie Jubileuszowej edycji konkursu w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury przybyli zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie p. Andrzej Grabowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia p. Jerzy Koralewski, asystent Burmistrza p. Karolina Kowalska.

Zobacz cały artykuł…
 
IV Przedszkolny Ekologiczny Konkurs Plastyczny
Wpisał: Joanna Piasecka- Dyrektor Przedszkola Publicznego   
28.04.2014

small.jpgTegoroczne światowe obchody Dnia Ziemi upływają pod hasłem „Zmieniaj nawyki - nie klimat!". Z tej okazji w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim odbyła się IV edycja Ekologicznego Konkursu Plastycznego. Wzięły w nim udział dzieci  z Przedszkola Publicznego nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, oraz Mlewie, Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
Kontynuacja zajęć "Młodzi bez alkoholu" w Świetlicy Socjoterapeutycznej
Wpisał: Dorota Kriger, Magdalena Wiśniewska   
28.04.2014

Świetlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim, w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2014  pn.  „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko - pomorskim", zadanie 2: Programy wsparcia dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym,  otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4.352,40 zł.

Zobacz cały artykuł…
 
Kowalewiacy w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.04.2014

small.jpgKatolicy na całym świecie świętują uroczystość wyniesienia na ołtarze dwóch największych papieży XX wieku. Dzień 27 kwietnia 2014r., kiedy to do grona świętych dołączą Jan Paweł II i Jan XXIII pozostanie na długo w naszych sercach. Tłumy zebrały się na placu Św. Piotra w Watykanie jak i przed telewizorami, gdzie transmitowana była msza święta beatyfikacyjna.

Zobacz cały artykuł…
 
FESTYN Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA ZIEMI
Wpisał: Barbara Niewidział - Dyrektor MGOK   
28.04.2014
small.jpgW Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim w dniu 25.04.2014roku zorganizowano FESTYN Z OKAZJI OBCHODÓW „DNIA ZIEMI" .Impreza związana z obchodami Święta Ziemi organizowana jest już od 22 lat, na początku były to sejmiki ekologiczne, konkursy wiedzy a teraz corocznie festyn plastyczny. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży jak również wśród dorosłych.
Zobacz cały artykuł…
 
Nabór do szkoły muzycznej
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
28.04.2014

szkola_muzyczna_000_28_04_14.jpgPubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu Filia w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabory kandydatów chętnych do podjęcia bezpłatnej nauki gry na instrumentach.

Informacje:
www.psmkowalewo.com
tel. 53-53-53-786
e-mail: sekretariat@psmkowalewo.com

 
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły
Wpisał: Edyta Jasińska   
25.04.2014
Zobacz cały artykuł…
 
JUŻ PO RAZ TRZECI ZAPŁONĘŁA W NAS ISKIERKA EKOLOGII
Wpisał: Joanna Majewska   
25.04.2014

small.jpgDnia 23.04.2014r. w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie odbył się III Gminny Konkurs Ekologiczny ISKIERKA EKOLOGII dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do konkursu przystąpiło dziewięcioro uczestników z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie.

 

Zobacz cały artykuł…
 
UWAGA - PRACA
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.04.2014
Ogłoszenie o prace
Ślusarz-spawacz
Wymagania:
 1. Ważny certyfikat na metodę 131/135

 2. Umiejętność czytania rysunku technicznego

 3. Doświadczenie w spawaniu stali nierdzewnej

 4. Doświadczenie zawodowe min 5 lat

 5. Znajomość przepisów BHP

 6. Umiejętności ślusarskie do wykonywania konstrukcji stalowych

Zobacz cały artykuł…
 
Dni wielkiej próby, czyli woda w basenie już jest
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.04.2014

small.jpgKowalewska pływalnia przechodzi właśnie dni wielkiej próby. Wykonawca bada szczelność 3 niecek basenowych. Eliminacja przecieków przed ułożeniem ostatniej warstwy powierzchni (płytek) wykluczy w przyszłości problemy z ucieczką wody. Niecki są zalewane wodą na kilkanaście dni i sprawdza się jej poziom. Próby wypadają bardzo dobrze.

Zobacz cały artykuł…
 
Firma weszła na teren gminy Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Karolina Kowalska   
22.04.2014
small.jpgFirma SKANSKA, która zgodnie z podpisaną umową, dokonuje modernizacji drogi powiatowej Kowalewo Pom.- Wąbrzeźno rozpoczęła również roboty na terenie naszej gminy. Firma ustawiła obowiązkowe tablice informacyjne i wyrywa korzenie pod chodnik.
Zobacz cały artykuł…
 
Historyczne porozumienie podpisane
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014

small.jpgW Ostromecku 8 kwietnia br. 25 przedstawicieli samorządów podpisało porozumienie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli: prezydenci Bydgoszczy i Torunia, starostowie bydgoski i toruński oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin wchodzących w skład tych powiatów, a także burmistrzowie Łabiszyna, Szubina, Nakła nad Notecią i Kowalewa Pomorskiego. Świadkami tej historycznej chwili byli: Wojewoda Ewa Mes, Marszałek Piotr Całbecki, Poseł Teresa Piotrowska, Przewodnicząca Sejmiku Woj. Dorota Jakuta i wicepremier Jacek Rostowski.

Zobacz cały artykuł…
 
Jednogłośna zgoda na udział w ZIT-ie
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014

jedn_zgoda_na_udzial_w_zit_09_04_14_000.jpgNa sesji nadzwyczajnej w dniu 7 kwietnia br. radni gminy Kowalewo Pomorskie jednogłośnie przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie gminy do bydgosko- toruńskiego obszaru funkcjonalnego, w ramach którego wdrożony zostanie tzw. związek regionalnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Zobacz cały artykuł…
 
Konwent Burmistrzów- z wojewódzką oświatą jest bardzo źle
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014

small.jpgKolejne, prawdopodobnie ostatnie w tej kadencji posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego poświęcone było przede wszystkim oświacie w regionie oraz ZIT-om na szczeblach powiatowych.  

Zobacz cały artykuł…
 
Rzecznik Praw Dziecka przyjął zaproszenie
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014
rzecznik_praw_dziecka_00_18_04_14.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski w dniu 17 kwietnia br. osobiście przekazał Rzecznikowi Praw Dziecka Markowi Michalakowi zaproszenie na uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie patrona i rozwinięcia sztandaru. Jako Przewodniczący Honorowego Komitetu uroczystości i organ prowadzący placówkę został przyjęty przez Pana Ministra z dużą atencją. Z zadowoleniem Pan Minister podkreślał zasługi patrona- Janusza Korczaka dla dzieci. To właśnie z Jego inicjatywy 2012 ogłoszony był Rokiem Korczakowskim.
Zobacz cały artykuł…
 
Już się kręci
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014
small.jpgStojący od jakiegoś czasu na horyzoncie wsi Pluskowęsy wiatrak rozpoczął pracę. Kręci się aż miło. Informujemy, że na ukończeniu są prace dokumentacyjne nad kolejnymi wiatrakami m.in. we wsi Sierakowo. Zyska nie tylko środowisko naturalne w związku z produkcją energii odnawialnej, ale również budżet gminy w podatkach od gruntów pod działalność gospodarczą jak i od nieruchomości.
Zobacz cały artykuł…
 
Dziękujemy za czujność- sprawca znany
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014
small.jpgDzięki czujności mieszkańców Kowalewa Pomorskiego dewastacja zieleńca w centrum miasta nie ujdzie sprawcy na sucho. W dniu 18 kwietnia b., późnym wieczorem, samochód ciężarowy wjechał w wąskie uliczki rynku i dokonał zniszczeń murku otaczającego zieleniec. Z takim tonażem nie miał prawa się tam znajdować, nawet jeśli nawigacja gps kazała mu tam skręcić. Dodatkowo kierowca zachował się jak łobuz oraz wandal i uciekł z miejsca wyrządzonej szkody.
Zobacz cały artykuł…
 
Posłuchajcie nas.
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014
posl_nas_000_18_04_14.jpgInformujemy zainteresowanych, że na stronie www.kowalewopomorskie.pl.

zamieszczono dwie ikonki pozwalające na odtworzenie ścieżki dźwiękowej hejnału Kowalewa Pomorskiego oraz radiowej reklamy AGROFARMA 2014.

Zobacz cały artykuł…
 
Kowalewo Pomorskie na niemieckiej fotografii
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.04.2014

kowalewo_000_18_04_14.jpgDzięki pasjom jednego z naszych mieszkańców p. Dariusza Wybrańca otrzymaliśmy adres strony internetowej z archiwalnymi zdjęciami gminy Kowalewo Pomorskie. http://wiki-de.genealogy.net/Sch%C3%B6nsee_%28Kreis_Briesen%29

Zobacz cały artykuł…
 
Zgodnie z tradycją w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.04.2014

small.jpgPodopieczni i przyjaciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorski już po raz XX spotkali się na wielkanocnym śniadaniu. W dniu 16 kwietnia przy wspólnym stole zasiadło 35 obecnie uczęszczających podopiecznych, kilkoro byłych podopiecznych, wychowawcy, wolontariusze, terapeuci, Kierownik placówki Ewa Żuławska, Prezes organu prowadzącego (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) p. Daniel Brożek, Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury Barbara Niewidział. 

Zobacz cały artykuł…
 
OZNAKI WIOSNY 2014- Konkurs plastyczny
Wpisał: Ewa Cierniakowska   
16.04.2014

small.jpgTradycyjnie Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalewie Pomorskim wraz z filiami w Pluskowęsach Wielkiej Łące oraz Wielkim Rychnowie zorganizowała konkurs plastyczny pn.: „Oznaki wiosny".

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dla zwolnionych pracowników
Wpisał: Monika Piróg   
16.04.2014

Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia". Projekt adresowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
I GMINNY KONKURS WIEDZY O JANUSZU KORCZAKU DLA UCZNIÓW KLAS IV-V
Wpisał: Justyna Lech, Joanna Majewska   
16.04.2014

small11.jpgWpisując się w obchody nadania imienia naszej szkole, które już wkrótce, bo 1 czerwca br, został zorganizowany I Gminny Konkurs Wiedzy o przyszłym patronie szkoły, czyli Januszu Korczaku.

Zobacz cały artykuł…
 
Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci 5,6-letnich nt. "Baśnie i legendy polskie"
Wpisał: Maria Lipka   
15.04.2014

small.jpg„Baśnie i legendy polskie" to XI edycja konkursu plastycznego tematycznie związanego z baśniami, organizowanego pod patronatem Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pom.

Zobacz cały artykuł…
 
List do sołtysów z apelem o wsparcie w realizacji badań statystycznych
Wpisał: Malgorzata Dębińska   
15.04.2014
Zobacz cały artykuł…
 
Pięciu laureatów
Wpisał: Renata Faluta-Kaszubowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim   
15.04.2014

small_03.jpgW dniu 11 kwietnia 2014 roku w Toruniu  odbyła się  uroczysta Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nie mogło na niej zabraknąć uczniów i nauczycieli z  Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
Rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego
Wpisał: Wiktor Kamiński   
15.04.2014

6.jpgW dniu 13 kwietnia 2014roku w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród konkursu wielkanocnego. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta cieszy się corocznie bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród osób dorosłych. Na tegoroczny konkurs przekazano 155 prac rękodzielniczych, w tym: palmy wielkanocne, pisanki , stroiki, ozdoby świąteczne oraz upieczone ciasta. Wszystkie prace zaprezentowane zostały na wystawie w sali widowiskowej M-GOK.

Zobacz cały artykuł…
 
Hołd Honorowemu Obywatelowi w XVIII rocznicę śmierci
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.04.2014

small.jpgZ okazji XVIII rocznicy śmierci Honorowego Obywatela Miasta śp. Stanisława Dąbkowskiego Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski złożył wiązankę kwiatów i zapalił symboliczny znicz.

Zobacz cały artykuł…
 
Wystawa Fotografii
Wpisał: Barbara Niewidział - Dyrektor MGOK   
14.04.2014

zabytki_kowalewo_2014.jpgMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim

serdecznie zaprasza na

WYSTAWĘ FOTOGRAFII KOWALEWA POMORSKIEGO

z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

wystawa czynna od 11 kwietnia 2014r. w sali nr 6

Zobacz cały artykuł…
 
Strzelnica w Kiełpinach w foto obiektywie
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.04.2014

small.jpgPrace na placu budowy strzelnicy w Kiełpinach trwają w najlepsze.  Wykonawca - firma STAWBUD z Jedwabna wycięła drzewa, wyrównała teren, wytyczyła drogi, a teraz stawia fundamenty pod elementy trwałe. Przypominamy, że planowany termin zakończenia budowy to koniec lipca br., a zatem tegoroczne zawody (wrzesień) odbędą się na nowym obiekcie.

Zobacz cały artykuł…
 
Wielkanocna symbolika- pisanki
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.04.2014

small.jpgWielkanoc nazywana inaczej Paschą lub Wielką Niedzielą jest najważniejszym i jednocześnie najstarszym świętem chrześcijańskim. Mimo tego, że bardzo uroczyście obchodzimy też Święto Bożego Narodzenia to właśnie w czasie Wielkanocy wypełnia się najważniejsza tajemnica chrześcijańskiej wiary i stąd tak wielka waga tych świąt. Wielkanoc jest pamiątką męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Zobacz cały artykuł…
 
Droga Krzyżowa ulicami miasta
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.04.2014

small.jpgTradycyjnie w ostatni piątek (11.04.14) przed niedzielą palmową ulicami miasta Kowalewa Pomorskiego odbyła się droga krzyżowa upamiętniająca mękę Pańska. Ciepły, kwietniowy wieczór zgromadził wielu pątników. Nie można nie było zauważyć wyjątkowo dużej liczby młodzieży. Wyjątkowości i pewnej autentyczności tegorocznej uroczystości nadała młodzież, która wspólnie z ks. Adamem Lisem przebrana była za rzymskich żołnierzy prowadzących Jezusa na miejsce śmierci.

Zobacz cały artykuł…
 
Twórzmy warunki umożliwiające osobom niepełnosprawnym aktywne życie
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.04.2014

small.jpgPod takim hasłem przebiegał tegoroczny Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych obchodzony w gminie Kowalewo Pomorskie 10 kwietnia br. Tego dnia było głośno i radośnie. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w przyjacielskiej atmosferze wspólnie świętowali i bawili się. Nie mogło zabraknąć również podziękowań darczyńcom i sponsorom za wsparcie finansowe i poparcie dla działań.

Zobacz cały artykuł…
 
KGW SIERAKOWO- ŚWIĘTOWAŁO 5 URODZINY
Wpisał: Marta Pawlik Śliwa   
11.04.2014
small.jpgW dniu 3 kwietnia br. członkinie KGW Sierakowo obchodziły 5 rocznicę reaktywowania Koła Gospodyń Wiejskich. Panie przez 5 lat działalności wspólnie z Sołtysem Radą Sołecką i OSP były inicjatorkami wielu imprez, które  na stałe wpisały się do kalendarza w Sierakowie: Sylwester, choinka dla dzieci i młodzieży, dzień kobiet,  pikniki, wycieczki, wigilia dla mieszkańców itp.
Zobacz cały artykuł…
 
IV rocznica- Pamiętamy
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.04.2014
small.jpgDnia 10.04.14. minęła 4. rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego TU-154M pod Smoleńskiem oraz 74. rocznica Zbrodni Katyńskiej. To jedno najstraszliwszych wydarzeń w najnowszej historii Polski - katastrofa prezydenckiego Tupolewa, gdzie w jednej chwili straciliśmy 96 rodaków, w tym wybitnych przedstawicieli elit - prezydenta RP z małżonką, byłego prezydenta na uchodźstwie, polityków, duchownych, dowódców wojska.
Zobacz cały artykuł…
 
Zebranie mieszkańców wsi Szychowo
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.04.2014

small.jpgW dniu 10 kwietnia br. mieszkańcy wsi Szychowo spotkali się na tradycyjnym zebraniu. Tradycją jest już wiosenne spotykanie się Szychowian, aby omówić działania na rok  bieżący i poruszyć bieżące problemy. Wcześniej blok informacji przedstawił prezes Banku Spółdzielczego Zbigniew Krasicki oraz posterunkowy Zbigniew Dębiński.

Zobacz cały artykuł…
 
Bilans - marzec 2014
Wpisał: Magdalena Górna   
11.04.2014
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.03.2014r.
 

Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 94,05%
Ściągalność wieś (ogółem) - 95,59 %

Zobacz cały artykuł…
 
Seniorzy- skarb czy problem dla kolejnych pokoleń?
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.04.2014
small.jpgNa to trudne pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Polityka Senioralna a rola administracji publicznej" odbytej 9 kwietnia br. w Brodnicy, gdzie organizatorem był Urząd Marszałkowski i starostwo brodnickie. Gośćmi i dyskutantami byli: Podsekretarz Małgorzata Marcińska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, poseł Zbigniew Sosnowski, wojewoda Ewa Mes, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz starosta brodnicki Piotr Boiński.
Zobacz cały artykuł…
 
Przekaż 1 % swojego podatku na LKS
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
09.04.2014

Kontynujemy kampanię pod nazwą 
"1 procent dla naszego Ludowego Klubu Sportowego PROMIEŃ"

1% podatku mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczający się w Polsce: 
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • podatnicy objęty liniową 19-procentową stawką podatku,

 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Zobacz cały artykuł…
 
W czołówce najlepszych
Wpisał: Dariusz Osmański   
09.04.2014

small.jpgPoczątek kwietnia przyniósł nam kolejny sukces. Następne mistrzostwa w kolarstwie przełajowym rozegrane zostały w Małym Rudniku. Organizatorem zmagań był ALKS „Stal" Grudziądz. Do zawodów zgłoszonych zostało ponad 140 zawodników, którzy walczyli w sześciu kategoriach wiekowych. Nasze „Sokoły" startowały w trzech kategoriach. Zawodnicy odpowiednio do kategorii wiekowej mieli do pokonania dwa, cztery i sześć okrążeń trudnej technicznie trasy przełajowej.

Zobacz cały artykuł…
 
Podziękowanie
Wpisał: Iwona Arciszewska   
09.04.2014
W  dniach  4 i 5 kwietnia po raz kolejny  została przeprowadzona zbiórka żywności w ramach  ogólnopolskiej akcji  „Wielkanocna zbiórka żywności - 2014". Zbiórka ta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorskiego Banku Żywnościowo - Rzeczowego  w Toruniu, tutejszym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  oraz  Zespołem Szkół w Kowalewie Pomorskim.
Zobacz cały artykuł…
 
Dwa spotkania- jeden punkt
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.04.2014

small.jpgDwa pierwsze spotkania ligowe przyniosły drużynie LKS Promień Kowalewo Pomorskie jedynie 1 punkt w tabeli. Przyniósł je remis 3:3 na wyjazdowym spotkaniu z Mień Lipno w dniu 29.03.14. Przegrane spotkanie w dniu 5 kwietnia z Flisakiem Złotoria 0:1 na własnym boisku dało punkty rywalowi. Po 3 meczach zajmujemy nadal 12 pozycję w tabeli.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dla zwolnionych pracowników
Wpisał: Monika Piróg   
07.04.2014
Urząd Miejski z siedzibą w Kowalewie Pomorskim uprzejmie informuje, iż Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pod nazwą „Powrót na rynek pracy IV-czas na nowy start".
Zobacz cały artykuł…
 
Dofinansowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia
Wpisał: Monika Sitniewska   
04.04.2014

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia zostało powołane w 2001 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie obejmują przede wszystkim: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczności lokalnej; pomoc dla najuboższych; organizowanie zbiórek publicznych; dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla lokalnego SP ZOZ-u; finansowe wspieranie gabinetu rehabilitacji oraz tworzenie programów dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Urząd Miejski   
04.04.2014
kondolencje_um.jpg
 
WIOSNA ZAWITAŁA DO NAS JUŻ NA DOBRE
Wpisał: Magdalena Charczuk   
04.04.2014
wiosna_04_04_14_000.jpgDo Kowalewa Pomorskiego wiosna zawitała już na dobre 2 kwietnia br. To właśnie od dziś firma TAR, która dba o porządek w naszym mieście zaczęła sadzić bratki. Panie w piękne wzory wsadzają z dokładnością każdą sadzonkę. " Oby tylko nie przymroziło ich nocą" - mówiły. My mamy nadzieję, że dzieci ze szkół i przedszkoli skutecznie przegoniły zimę i teraz z każdym dniem będzie coraz cieplej i każdy mieszkaniec naszej Gminy będzie mógł zadbać o swoje ogródki i podwórka.
Zobacz cały artykuł…
 
Konferencja podsumowująca projekt
Wpisał: Ewa Żuławska   
04.04.2014
small.jpg26 marca odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt.: „Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych", którą poprowadzili kierownik WTZ pani Ewa Żuławska oraz prezes TPD pan Daniel Brożek. Głos zabrali również zaproszeni goście.
Zobacz cały artykuł…
 
Projekt Koniec z biernością
Wpisał: Koordynator projektu Karolina Jaworska   
04.04.2014

koniec_z_biernoscia.jpg

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w 2014 roku kontynuuje realizację projektu systemowego pt. ''Koniec z biernością'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację którego pozyskano kwotę 238.998,93 zł.

 

Zobacz cały artykuł…
 
U3W w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
04.04.2014
u3w_w_kowalewie_03_04_14_000.jpgOd kwietnia 2013 roku w Kowalewie Pomorskim działa Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Zajęcia odbywają się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w co drugi czwartek. Drugi semestr rozpoczął się 20 lutego 2014 r. i potrwa do 5 czerwca 2014 r.
Zobacz cały artykuł…
 
Wielkanocna zbiórka żywności - 2014
Wpisał: Iwona Arciszewska   
03.04.2014

Informuję, iż w dniach 4 i 5 kwietnia 2014 r. po raz kolejny tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpi do zbiórki żywności organizowanej w ramach akcji „Wielkanocna zbiórka żywności - 2014" organizowanej przez Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorskiego Banku Żywnościowo - Rzeczowego w Toruniu. Zbiórka zostanie przeprowadzona w pięciu placówkach handlowych po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami tych placówek.

Zobacz cały artykuł…
 
Ankieta dot. pojemników na stałe odpady komunalne
Wpisał: Beata Nowodworska   
03.04.2014

Informujemy, iż w kolejnym przetargu na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Kowalewo Pomorskie, zakładamy utrzymanie systemu workowego.

Osoby, które będą miały inne zdanie w tej kwestii tj. wyposażenie nieruchomości w pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych będą mogły w terminie do końca m-ca kwietnia br. wypełnić poniższą ankietę podając swoje dane osobowe.

Zobacz cały artykuł…
 
Projekt "MULTISPORT"
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
02.04.2014
multisport_small_000_02_04_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie w roku 2014 będzie realizować ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ogólnopolski projekt p.n. MULTISPORT.

Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.

Zobacz cały artykuł…
 
II Gminne Zawody Sprawnościowe klas I-III Szkół Podstawowych
Wpisał: Gabriela Papierkiewicz-Brzustowska   
02.04.2014

51.jpgW dniu 28.03.2014 roku w hali Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim odbyły się II Gminne Zawody Sprawnościowe klas I-III Szkół Podstawowych. Dzieci rywalizowały w 3 kategoriach wiekowych. W każdym zespole występowało 5 dziewczynek i 5 chłopców. Zawody miały formę wyścigów rzędów.

Zobacz cały artykuł…
 
Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej
Wpisał: K. Gręźlikowska   
01.04.2014

small.jpg29 marca 2014 w świetlicy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski  Dla Uczniów Klas 0 - III  pt. „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej". W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych znajdujących się na terenie gmin Kowalewo Pomorskie i  Golub - Dobrzyń.

Zobacz cały artykuł…
 
STAŻYSTKA Z BRUKSELI
Wpisał: Magdalena Charczuk   
01.04.2014

small.jpgBeata Cieślak z Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z koleżanką z Urzędu Miasta Torunia z końcem marca ukończyły dwumiesięczny staż w Brukseli. Zostały one wytypowane do udziału w programie stażowym przez Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".

Zobacz cały artykuł…
 
Parking będzie raz, dwa.
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.03.2014
parking_bedzie_raz_dwa_28_03_14_000.jpgKażdego dnia przybywa widocznych efektów na placu budowy nowego parkingu przy ul. Św. Mikołaja. Wykonawca spieszy się, aby zakończyć pierwszą część do 10 maja. Wówczas to odbędzie się na boisku druga edycja wystawy rolniczej -AGRO-FARMY. Przypomnijmy, że w czasie grudniowego podpisywania umowy wykonawca zapowiedział, iż pomimo, że zgodnie z umową ma czas do końca maja 2015r. to do czerwca 2014r. będzie „po robocie". Koszt inwestycji to prawie 210tys.zł.
Zobacz cały artykuł…
 
Druhowie podsumowują i planują
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.03.2014
osp_sierakowo_28_03_14_000.jpgZwyczajowo pierwszy kwartał roku to czas zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W gminie Kowalewo Pomorskie działa ich 13, z czego dwie (Kowalewo i Wielkie Rychnowo) działają w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W 2013r. odbyło się kilka poważnych imprez: 90-lecie OSP Chełmoniec i poświęcenie nowego samochodu dla OSP Mlewo, Święto Floriana, zawody sportowo- pożarnicze oraz próbny alarm. Nie zapomniano o odtwarzaniu majątku strażackiego, min. dach w Wielkim Rychnowie oraz dach na wieży w Marianach.
Zobacz cały artykuł…
 
Ruszyły prace nad Zit-em powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.03.2014
small.jpgSamorządy powiatu golubsko- dobrzyńskiego przystąpiły do prac związanych z przygotowaniem wspólnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Powiatu. ZIT-y są nowym sposobem rozwoju terytorialnego zaproponowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zobacz cały artykuł…
 
Przedszkolak Mistrzem Matematyki
Wpisał: D. Michałek, I. Wrzesińska, J. Rak   
28.03.2014
small.jpg

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim spotkały się sześciolatki, aby zmierzyć się w kolejnej edycji konkursu matematycznego pod hasłem „Przedszkolak Mistrzem Matematyki”. Konkurs odbył się 26 marca 2014 roku.  

Zobacz cały artykuł…
 
Bliskie spotkania ze sztuką, czyli 5- i 6-latki w teatrze Baj Pomorski w Toruniu
Wpisał: Justyna Lech, Joanna Majewska   
27.03.2014
small.jpgW ramach obcowania z różnymi rodzajami sztuki , najmłodsze dzieci naszej szkoły 5 - i 6- latki, wybrały się w czwartek 20 marca do teatru „Baj Pomorski" w Toruniu na spektakl pt. "Słowik". Był to pierwszy wyjazd dzieci do tego typu placówki kulturalnej, dlatego też z niecierpliwością odliczały one czas do wyjazdu.
Zobacz cały artykuł…
 
Dali wędkę zamiast ryby
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.03.2014

small.jpgWarsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim funkcjonują już 20 lat. Prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci opiekują się w roku średnio 35 niepełnosprawnymi dorosłymi z powiatu golubsko- dobrzyńskiego. Każdego dnia ich własny autobus zwozi podopiecznych do Kowalewa, a po zajęciach odwozi.

Zobacz cały artykuł…
 
Samorządy walczą o ZIT
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.03.2014
sam_walcz_o_zit_25_03_14_000.jpgDnia 21 marca br. odbyło się spotkanie samorządów wschodniej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a mianowicie Torunia, Aleksandrowa, Ciechocinka, Chełmży, Kowalewa Pomorskiego oraz Unisławia. Dwie ostatnie gminy, jako jedyne pochodzą spoza powiatu toruńskiego. Przedmiotem spotkania było podjęcie wspólnego stanowiska w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zobacz cały artykuł…
 
WITAJ WIOSNO!
Wpisał: Sylwia Pawliczyn   
24.03.2014
2.jpgW dniu 21 marca 2014r. dzieci z Przedszkola Publicznego oraz ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim wyruszyły na ulice miasta, by powitać najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy z wielką niecierpliwością, a mianowicie wiosnę.
Zobacz cały artykuł…
 
Pierwsze ligowe punkty i wygrany sparing
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.03.2014

small.jpgMeczem z Krajną Sępólno Krajeńskie powinna drużyna LKS Promień Kowalewo rozpocząć rundę rewanżową w IV lidze. Powinna, lecz przeciwnik walkowerem oddał spotkanie i wycofał się z rozgrywek. Na konto Promyka w dniu 22 marca br. przybyły 3 punkty. Trener zdecydował, że w tym dniu jego piłkarze jednak zagrają. Na kowalewskie boisko na spotkanie sparingowe zaproszono drużynę Grot Kowalki, która na co dzień gra w klasie A ligi Włocławek (III lokata). Po 90-minutowym, przyjacielskim spotkaniu mecz zakończył się wynikiem 5:1 dla gospodarzy.

Zobacz cały artykuł…
 
Nabory do placówek oświatowych
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.03.2014

small.jpgMarzec to miesiąc naborów uczniów 6 i 7-letnich do przedszkola i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych gminy Kowalewo Pomorskie. Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z rodzicami dzieci roczników 2007 i 2008, aby przekazać zasady naboru. Na zaproszenie dyrektorów w spotkaniach uczestniczył organ prowadzący czyli Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski lub Sekretarz Gminy Ewa Bąk.  

Zobacz cały artykuł…
 
"WARTOŚĆ OSIĄGNIĘĆ POLEGA NA OSIĄGANIU ICH"
Wpisał: Małgorzata Pęcherska - Żary   
24.03.2014
small.jpgUczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim zostali laureatami WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Z PRZYRODY I JĘZYKA POLSKIEGO  ogłoszonych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Zobacz cały artykuł…
 
Sesja w kwiatach i w śniegu
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.03.2014
sesja_xxv_19_03_14_000.jpgXXV sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 19 marca br. przebiegała w ekologiczno- zimowo- letniej atmosferze. Wszystko dzięki podsumowaniu czterech gminnych konkursów. Wspomnienie zimy wróciło dzięki konkursowi fotograficznemu „Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia" i konkursowi „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", a nostalgia za latem nadeszła w czasie konkursów: „Na najpiękniej ukwiecony balkon" i „Przywracamy urok naszej gminie". 
Zobacz cały artykuł…
 
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Czy czujesz Ducha Świąt Bożego Narodzenia
Wpisał: Komisja Konkursowa   
20.03.2014

small.jpgZgodnie z punktem 7 regulaminu konkursu informujemy, że w tegorocznej edycji wpłynęło 7 zdjęć. Komisja konkursowa po analizie złożonych kuponów informuje, że najwięcej głosów otrzymało fotografia Agnieszki Żuławskiej „Piernikowe fantazje Amelki i Tymka 1". Wśród oddanych głosów wylosowano kupon p. Amelii Żuławskiej.

Zobacz cały artykuł…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast. » koniec »»

Pozycje :: 301 - 400 z 730
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!