Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI S.P. Wielka Łąka PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania Fundacja Ziemia Gotyku LGD - NEWSLETTER Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Sołectwo Pruska Łąka 22.12.2014
Hejnał Kowalewa Pomorskiego
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili

Strzelnica w Kiełpinach

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Festyn parafialny w Pruskiej Łące
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
21.07.2014
fest_par_p_laka_20_07_14_000.jpgW niedzielę 20 lipca br. przy świetlicy w Pruskiej Łące odbył się festyn parafialny z okazji odpustu w kościele pw. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Wielkiej Łące.

Festyn rozpoczął się o godzinie 16.00. Dzieci miały okazję wziąć udział w grach i konkursach organizowanych przez pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim.

 

Zobacz cały artykuł…
 
Jesteśmy innowacyjni i stabilni ekonomicznie- czyli ranking Rzeczpospolitej
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.07.2014

swinka.jpgW dziesiątej, jubileuszowej edycji Rankingu Samorządów ogłaszanym przez gazetę Rzeczpospolita nie mogło zabraknąć Kowalewa Pomorskiego. Złożona ze specjalistów kapituła pod przewodnictwem Jerzego Buzka oceniała stabilność i kondycję finansową samorządów. Autorzy rankingu zebrali dane z prawie 2500 samorządów w trzech kategoriach: gmin miejskich, wiejskich oraz miast na prawach powiatu. 

Zobacz cały artykuł…
 
Wakacje z MGOK
Wpisał: Barbara Niewidział-Dyrektor MGOK   
21.07.2014
lato-wakacje-2012.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy
Wpisał: Benedykt Mroziński   
21.07.2014

small.jpgW dniach 10-16 lipca 2014 roku rozegrany został XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim. W tegorocznej imprezie  tradycyjnie wzięło udział wielu szachistów z całego kraju.  W głównych grupach turniejowych udział wzięło 298 uczestników, ponadto w turnieju błyskawicznym wystartowały 74 osoby. Liczby te sprawiają, że kowalewska impreza szachowa znajduje się wśród największych i najlepszych turniejów w kraju.

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.07.2014
nekrolog_bazanowski_21_07_2014.jpg
 
Turniej Piłki Nożnej O Puchar Sołectwa Wielka Łąka
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
18.07.2014

turniej_wielka_laka_18_07_2014.jpgW dniu 5 lipca 2014r. na na Kompleksie Boisk Orlik w Wielkiej Łące został rozegrany turniej piłki nożnej o Puchar Sołectwa. W zmaganiach wzięło udział 9 drużyn: Wielka Łąka I, Plasticon, Pruska Łąka, Borówno, Wielka Łąka II, Kowalewo FC ZUS, Kowalewo Zieloni, Toruń I oraz Toruń Kebab.

Zobacz cały artykuł…
 
DRUGIE ŻYCIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
Wpisał: Magdalena Charczuk   
18.07.2014

Zachęcamy do przeczytania wywiadu tygodnia przeprowadzonego przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z p.Danielem Brożkiem, prezesem prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim toruńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w którym opowiada   o zbiórce przedmiotów używanych w ramach europejskiego projektu CERREC. http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27345&Itemid=533

 
Spotkanie seniorów przy grillu
Wpisał: Monika Sitniewska   
18.07.2014

small.jpgKowalewscy seniorzy po raz kolejny propagowali aktywny tryb życia. W dniu 17 lipca br. Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Kowalewa, wspólnie z koleżankami i kolegami z zaprzyjaźnionych „Związków", udali się na grilla. Takie spotkanie to już tradycja, w której seniorzy chętnie uczestniczą. Dzięki życzliwości Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim p. Barbary Niewidział seniorzy mogli piknikować w bardzo dogodnych warunkach.

Zobacz cały artykuł…
 
Remonty chodników w Kowalewie Pom.
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
18.07.2014
rem_chodnikow_000_18_07_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do realizacji kolejnych zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, jakim są przede wszystkim piesi i rowerzyści.

Zadanie pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim" realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.

Zobacz cały artykuł…
 
Zbiórki publiczne nie wymagają zezwoleń
Wpisał: Bożena Kliber - Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich   
18.07.2014

18 lipca 2014 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o zbiórkach publicznych, która znosi m.in. obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej. Zostają one zastąpione zgłoszeniami publikowanymi na portalu, który zaczyna działać w dniu wejścia w życie ustawy.

Zobacz cały artykuł…
 
Wykorzystać możliwości ePUAP
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
18.07.2014

epuap_000_18_07_14.jpgGmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Partnerstwo na rzecz wykorzystywania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców" w ramach Priorytetu Dobre rządzenie, działanie - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej realizowanego wspólnie z Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie, Gminą Miastem Wąbrzeźno, Gminą Dębowa Łąka, Gminą Książki. Całkowity koszt projektu to kwota 1,2 mln zł.

Zobacz cały artykuł…
 
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
17.07.2014

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, że zgodnie z art. 5 ust. pkt 2) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 2013 poz. 1399) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku, poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Zobacz cały artykuł…
 
Internet i komputery dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
Wpisał: Joanna Krasicka - Kierownik Projektu   
16.07.2014
einclusion_000_16_07_14.jpgSzanowni Państwo
Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie Gmina złożyła do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie".
Zobacz cały artykuł…
 
STUDIO WOKALNE MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOWALEWIE POMORSKIM
Wpisał: Barbara Niewidział   
16.07.2014
wokal_17_07_2014.jpgZajęcia ruszają od września 2014 r. przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim. Prowadzone będą pod kier. mgr Remigiusza Kuźmińskiego (wokalisty, dyrygenta, nauczyciela śpiewu - absolwenta bydgoskiej Akademii Muzycznej).
Zobacz cały artykuł…
 
Przywrócenie stałej organizacji ruchu
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
16.07.2014
przejazd_kol_000_10_07_14.jpgInformujemy, ze w dniu 11.07.2014 roku o godz. 1600 została przywrócona stała organizacja ruchu dla przejazdu kolejowego linii nr 353 w km 158,566 w ciągu drogi powiatowej nr 2104C w miejscowości Mariany .

Paulina Wiśniewska
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
 
Kondolencje
Wpisał: MGOPS w Kowalewie Pom   
15.07.2014
konddolencje_15_07_2014.jpg
 
Kolejne wielkie zmagania szachowe w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Benedykt Mroziński   
15.07.2014
small.jpgW  miniony czwartek w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczął się XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy. Po uroczystym otwarciu, którego dokonała  w imieniu Burmistrza  Andrzeja Grabowskiego, sekretarz Gminy Ewa Bąk,  prawie trzystu zawodników przystąpiło do szachowych zmagań. Rozgrywki odbywają się w sześciu grupach. Najlepsi szachiści grają w Open  A.
Zobacz cały artykuł…
 
Wakacyjny festyn w Piątkowie
Wpisał: Anna Dalke   
15.07.2014
piatkowo_000_14_07_14.jpgW słoneczne, niedzielne popołudnie, dn. 13.07.2014r. mieszkańcy Piątkowa bawili się na festynie rodzinnym zorganizowanym na placu przy boisku sportowym.

Na wszystkich przybyłych czekało wiele atrakcji przygotowanych przez Sołtysa wsi Panią Marylenę Lewandowską, Radę Sołecką Piątkowa oraz kreatywną młodzież. Jak co roku nie zawiodły Panie, które przygotowały przepyszne domowe ciasta oraz zapewniły obsługę gości.

Zobacz cały artykuł…
 
Badania statystyczne
Wpisał: Magdalena Charczuk   
11.07.2014
Ponownie zachęcamy Państwa do udziału w badaniach statystycznych statystyki publicznej. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi wieloetapowy proces promocji działań mających na celu wywołanie pozytywnego nastawienia mieszkańców i uzyskanie przychylności wobec ankieterów statystycznych. W związku z czym załączamy artykuł US nt.badań ankietowych. Ma to na celu zapoznanie się i zrozumienie pracy ankieterów oraz podkreśli wagę tej formy badań.
 
Odprawa techniczna szachistów
Wpisał: Monika Sitniewska   
11.07.2014

odprawa_szachistow_000_11_07_14.jpgW okresie wakacyjnym Kowalewo Pomorskie jest często odwiedzane przez mieszkańców innych miejscowości. Kilka dni temu opuścili nas studenci Instytutu Artystycznego Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a już przybyli szachiści, na XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim.

Zobacz cały artykuł…
 
Wakacje w mieście
Wpisał: Magdalena Charczuk   
11.07.2014

wakacje_w_miescie_01_11_07_14.jpgOkres wakacji to czas odpoczyku od szkoły, czas relaksu, możliwość wyjazdu i zwiedzania nowych, ciekawych miejsc.

Osoby, które nie wyjechały z Kowalewa Pomorskiego zapraszamy do spędzania czasu aktywnie na Centrum Rekreacji i Sportu, które otwarte jest do późnych godzin wieczornych. W godzinach od 10- 22 codziennie czeka na Was plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, bieżnia, boiska Orlik, boisko do piłki plażowej, skate park oraz siłownia zewnętrzna.

Zobacz cały artykuł…
 
Prace remontowe w toku
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
11.07.2014
prace_remontowe_11_11_07_14.jpgW dniu 08.07.2014 r. rozpoczęły się kolejne prace remontowe na terenie gminy. Na podstawie zawartej umowy, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. wykona remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 554 relacji Orzechowo - Kowalewo Pomorskie - Kikół w miejscowości Kowalewo Pomorskie, ul. Odrodzenia. Stare i zniszczone płytki chodnikowe na odcinku od ul. Drzymały do ul. Gł. Dworzec zostaną zastąpione kostką brukową.
Zobacz cały artykuł…
 
Bilans finansowy
Wpisał: Sylwia Pawliczyn   
10.07.2014

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wg stanu na dzień 30.06.2014r.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja
Wpisał: Agnieszka Szczepanowska   
09.07.2014

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.), od  dnia 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Zobacz cały artykuł…
 
Komunikat o występowaniu Barszczu Sosnowskiego
Wpisał: Edyta Jasińska   
09.07.2014
Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie stwierdzono przypadki występowania Barszczu Sosnowskiego.
W związku z tym poniżej przekazujemy charakterystykęi metody zwalczania tej niebezpiecznej rośliny.
Zobacz cały artykuł…
 
Zasiłek dla opiekuna
Wpisał: Edyta Jasińska   
09.07.2014

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Zobacz cały artykuł…
 
Bank Żywności UE
Wpisał: Monika Białkowska   
09.07.2014

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż żywność z Banku Żywności UE dla osób korzystających z tej pomocy będzie wydawana w dniach:

Zobacz cały artykuł…
 
Sierakowo powitało wakacje
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.07.2014
sierakowo_powitalo_wakacje_09_07_14_000.jpgW dniu 6 lipca br. dzieci ze wsi Sierakowo (Gmina Kowalewo Pomorskie) świętowały nadejście wakacji. Żegnaj szkoło, ranne wstawanie i nauko, a witaj zasłużony wypoczynku. Co prawda kilka minut przed 14.00 solidnie popadało, a nawet słychać było odgłosy burzy, ale na czas festynu trochę się wypogodziło. Oczywiście największą frajdę mieli najmłodsi mieszkańcy, ale i o dorosłych nie zapomniano.
Zobacz cały artykuł…
 
Zakończenie pleneru malarskiego- wystawa poplenerowa
Wpisał: Barbara Niewidział - Dyrektor MGOK   
08.07.2014

small.jpgStudenci II roku Instytutu Artystycznego Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod opieką profesorów UMK Ireneusza Kopacz i Piotra Będkowskiego zakończyli plener malarski w Kowalewie Pomorskim. Do studentów dołączyli nasi młodzi „kowalewscy artyści".

Zobacz cały artykuł…
 
XXXVIII Międzynarodowy Turniej Rycerski w Golubiu Dobrzyniu
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.07.2014

xxxviii_miedzyn_turn_rycerski_08_07_14_000.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski reprezentował samorząd gminy Kowalewo Pomorskie w XXXVIII Turnieju Rycerskim na golubskim zamku. W czasie uroczystego otwarcia turnieju w dniu 5 lipca wśród gości byli również: wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober, samorządowcy, władze stowarzyszeń skupiających wojów i rycerzy. Podkreślając ogrom pomocy i wsparcia kasztelan Piotr Kwiatkowski przekazał gościom podziękowania i życzenia.

Zobacz cały artykuł…
 
Gościnne Kowalewo
Wpisał: Magdalena Charczuk   
07.07.2014

small.jpgZ początkiem wakacji już po raz trzeci Kowalewo odwiedzili uczestnicy obozu BMX.  Organizatorem wakacyjnych kolonii dla pasjonatów rowerów wyczynowych na kowalewskim skate parku jest firma AveBmx z Warszawy. Jest to obóz dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z bmxem, a także dla osób chcących udoskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze, nauczyć się nowych trików. Uczestnicy biorą udział w zajęciach sportowych pod okiem doświadczonych instruktorów.

Zobacz cały artykuł…
 
Jedni zaczynają, drudzy kończą.
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.07.2014

jedni_zaczynaja_inni_koncza_07_07_14_000.jpgPrace na strzelnicy w Kiełpinach dobiegają końca. Wykonawca - firma STAWBUD z Jedwabna kończy ustawianie stanowisk strzelniczych oraz punktów gastronomicznych. Przypominamy, że planowany termin zakończenia budowy to koniec lipca br. Łączna wartość inwestycji to ok. 585 tys. zł. Z czego samorząd uzyskał dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w wys. 75% kosztów kwalifikowanych, przez co budżet gminy zapłaci 200tys.zł.

Zobacz cały artykuł…
 
Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość
Wpisał: Edyta Jasińska   
07.07.2014
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza VI edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Zobacz cały artykuł…
 
Żółw wrócił do domu
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.07.2014

Żółw sprinter, którego kilka dni temu znaleziono na chodniku przy ul. Odrodzenia wrócił do domu. Po akcji informacyjnej (internet, plakaty) zgłosił się właściciel. Okazało się, że nasz wędrowiec przemaszerował pond 1,5km.

 
Kolejna ścieżka pieszo- rowerowa w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.07.2014

small.jpgNikt nie ma wątpliwości, że samorząd gminy Kowalewo Pomorskie dba o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, ale i kierowców. Kilometry ścieżek rowerowych biegną wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych. Właśnie przystąpiono do układania nowej, wzdłuż ul. Drzymały, która połączy się z istniejącym traktem przy ul. Odrodzenia. Na odcinku zlokalizowanym wzdłuż posesji zabudowanych chodnik powstanie na poboczu z kostki polbrukowej. Na odcinku zlokalizowanym na terenie wiejskim chodnik będzie w granicy drogi, jako pas wytyczony na jezdni.

Zobacz cały artykuł…
 
Nasze hymny
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.07.2014

W gminie Kowalewo Pomorskie, w czasie ważnych uroczystości szkolnych, kulturalnych czy sportowych odtwarzane są hymny. Nie tylko ten najważniejszy narodowy, ale również te lokalne. Swoje indywidualne utwory posiada samorząd gminy oraz placówki oświatowe. 

Zobacz cały artykuł…
 
List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Wpisał: Agnieszka Grzelak   
04.07.2014
Zobacz cały artykuł…
 
Żółw sprinter
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.07.2014

Chodnik wzdłuż ulicy Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim cieszy się dużym zainteresowaniem biegaczy, spacerowiczów i miłośników nordic walking. W niedzielne popołudnie (29.06.) przyłączył się do nich kolejny pasjonat. W czasie przejażdżki rowerzystka natknęła się na dużych rozmiarów  ....... żółwia lądowego (gatunek stepowy). Zwierze bardzo szybko poruszało się w kierunku miasta. Każdy absolwent szkoły podstawowej wie, że żółw stepowy to nie gatunek żyjący u nas na wolności, dlatego można przypuszczać, że najzwyczajniej dał nogę z czyjejś posesji.

Zobacz cały artykuł…
 
Pieniądze dla małego biznesu już niedługo
Wpisał: Karolina Kowalska   
03.07.2014

small.jpgW dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednym z członków KFP jest gmina Kowalewo Pomorskie. Walne Zgromadzenie otworzył Jacek Janiszewski - Prezes Zarządu KFP, który przedstawił zgromadzonym Wspólnikom aktualne informacje odnośnie wykonanych i planowych na najbliższy okres zadań w zakresie realizacji Programu „Samorządowa Polska" i prowadzonych czynności w zakresie pozyskania finansowania dla Lokalnych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska".

Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Dziecka w Mlewcu
Wpisał: Katarzyna Brzycka   
03.07.2014

atrakcje_03_07_2014.jpgJak co roku, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Mlewiec zorganizowali dla swoich najmłodszych mieszkańców- Dzień Dziecka. Dzieci, które w dniu 21.06.2014 roku przybyły do świetlicy wiejskiej na godz. 14:00, przywitane zostały przez przyjazne Smoki, zabawiające je  przez kolejne 2 godziny. Były tańce, śpiewy i konkursy, w których nagrodą było coś słodkiego. Pomimo nie najlepszej w tym dniu pogody, zabawa była bardzo udana.

Zobacz cały artykuł…
 
Plener Malarski
Wpisał: Barbara Niewidział   
02.07.2014
small.jpgW dniu 1 lipca 2014roku rozpoczął się plener malarski z udziałem studentów II roku Instytutu Artystycznego Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakończenie pleneru odbędzie się w dniu 7 lipca o godz. 13.00 w M-GOK w Kowalewie Pomorskim.
Zobacz cały artykuł…
 
Wakacje
Wpisał: Magdalena Charczuk   
02.07.2014

sunny.jpgZ okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji życzę dobrego zdrowia

i niczym niezmąconej radości, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody 

i niezapomnianych wrażeń przeżytych podczas wszystkich niezwykłych wakacyjnych przygód.

       Życzę, byśmy wszyscy mogli się spotkać w szkole zdrowi, szczęśliwi,                    

                 wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym.

 

Burmistrz Miasta

Andrzej Grabowski

 
"Piknik rodzinny - szkoła bez przemocy"
Wpisał: Sławomir Marciniak   
02.07.2014
small.jpg27 czerwca 2014 r. na terenie Publicznego Gimnazjum odbył się "Piknik rodzinny - szkoła bez przemocy". Kolejna odsłona tej imprezy skierowanej do mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie rozpoczęła się o godzinie 16:00. W trakcie czterogodzinnego pikniku licznie zgromadzone rodziny z Kowalewa i okolic mogły uczestniczyć w różnych atrakcjach.
Zobacz cały artykuł…
 
Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz materiałów wielkogabarytowych
Wpisał: Anna Dalke   
02.07.2014

small_obrazek_02_07_2014.jpgInformujemy, że zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych na 2014r., od 1 lipca b.r. z nieruchomości zlokalizowanych na terenach wiejskich naszej gminy odbierane będą meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wywóz w/w odpadów z posesji położonych na terenie miasta Kowalewo Pomorskie przewidziany jest w okresie od 29 do 31 lipca b.r. Szczegółowe terminy wywozu dostępne są w zakładce "Nowe zasady gospodarowania odpadami".

Zobacz cały artykuł…
 
Największy przyjaciel człowieka
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.07.2014

miziak.pngW kalendarzu ogłoszono dzień 1 lipca Światowym Dniem Psa. Z tej okazji pragniemy poinformować czytelników o rezultatach akcji wirtualnej opieki nad psami prowadzonej przez Urząd Miejski. W ciągu minionego pół roku 4 zakłady pracy swoją opieką finansową objęły 7 psów przebywających w kowalewskiej przechowalni. Kwota jaką przekazano na zakup karmy to 1360zł. Z tych siedmiu piesków już pięć, po kampanii informacyjnej, znalazło kochające i pełne rodzinnego ciepła domy.

Zobacz cały artykuł…
 
Pożegnana przez tłumy przyjaciół
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.07.2014

small.jpgW czerwcowe południe tłumy przyjaciół towarzyszyły w ostatniej drodze śp. Felicji Rzymkowskiej. Uroczystość pogrzebowa w dniu 30 czerwca br. miała bardzo podniosły, ale i osobisty charakter. Mszę świętą koncelebrował ks. dziekan Ryszarda Kobierowski i ks. wikary Marek Wysocki. Kazanie to prawdziwe epitafium dla zmarłej. Żegnano nie tylko serdeczną przyjaciółkę, dobrego człowieka, ale również zaangażowanego społecznika, człowieka będącego dobrym duchem dla rodziny i dla potrzebujących wsparcia w postaci dobrego słowa czy porady. Śp. Felicja chorowała w milczeniu, a dla innych miał zawsze uśmiech, dobre słowo i otuchę.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
01.07.2014

znak_drogowy_a-10.jpgInformujemy o przedłużeniu wprowadzonej czasowej organizacji ruchu do dnia 09.07.2014 r. dla zamknięcia przejazdu kolejowego linii nr 353 w km 158,566 w ciągu drogi powiatowej nr 2104C w miejscowości Mariany.

Wykonawca przeprasza za zaistniałe utrudnienia.

Załącznik - Otwórz

 
Wychowankowie UKS Sokół najlepsi, czyli kolarze na naszych drogach
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.07.2014

small.jpgUczestnicy VI edycji wyścigu kolarskiego o Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie w ramach kolarskiej ligi UKS w dniu 29 czerwca musieli pokonać nie tylko 46km. starsi, a młodsi 15km. odcinek, własne słabości, zmienną pogodę, rozkład jazdy pociągów relacji Toruń - Olsztyn ale również rozkopane przejazdy kolejowe. Jeszcze w nocy wykonawca modernizacji linii kolejowej zasypywał dziury, aby kolarze mogli bezpiecznie pokonać trasę.

Zobacz cały artykuł…
 
Jesteśmy EKO
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.07.2014

small.jpgZapraszam do obejrzenia programu publicystycznego EKOOPCJA wyemitowanego w TVP Bydgoszcz w dniu 28 czerwca br. Pierwsze minuty programu poświęcono gminie Kowalewo Pomorskie pokazując nasze inwestycje ekologiczne m.in. lampy solarowe, ekrany z pompami ciepła do podgrzewania wody użytkowej oraz rozwiązania ekologiczne w systemach grzewczych.

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/publicystyka/ekoopcja/wideo/28062014/15841092

Z poważaniem

Andrzej Grabowski

Burmistrz Miasta

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja
Wpisał: Ewa Kaczmarek   
01.07.2014
Informacja dot. możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015
Zobacz cały artykuł…
 
Mamy już wakacje
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2014

small.jpgKoniec roku szkolnego- krótkie trzy słowa, a wywołują uśmiech na wielu twarzach. Świadectwo już w ręku, jeszcze tylko dyscyplinująca rozmowa z rodzicami (bo przecież zawsze mogło być lepiej) i można zapomnieć o szkole. No, przynajmniej na dwa miesiące. W dniu 27 czerwca w gminie Kowalewo Pomorskie, podobnie jak we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce uczniowie pożegnali szkolne mury.

Zobacz cały artykuł…
 
Sprawni i bojowi, czyli zawody sportowo- pożarnicze w gminie Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2014

small.jpgW dniu 28 czerwca br. odbyły się kolejne zawody sportowo- pożarnicze w gminie Kowalewo Pomorskie. Organizatorami był samorząd gminy, a gospodarzami jednostka OSP Wielkie Rychnowo. Udział w tegorocznych zmaganiach wzięło 10 jednostek OSP (na 13 jednostek) podzielonych na seniorów (10 drużyn męskich w tym jedna łączona oraz 1 żeńska) i juniorów (2 drużyny chłopięce). Zawody odbywały się zgodnie z regulaminem, a nad prawidłowością przebiegu czuwali sędziowie z PSP Golub Dobrzyń oraz obserwatorzy z jednostek ochotniczych z Radomina i gm. Golub Dobrzyń.   

Zobacz cały artykuł…
 
Lekcja dla dorosłych
Wpisał: Paulina Wegner   
30.06.2014
small.jpgPonad sześćdziesiąt lat temu Eugene Ionesco stworzył swoje  dzieło - „Lekcję". Akcja toczy się w  domu profesora. W małym gabinecie gdzie chaotycznie powkładane w meble książki przeświadczają o potężnej wiedzy mężczyzny, odbywają się zajęcia. Gabinet skromny, ale czysty zawdzięczać można dzięki systematycznym porządkom gosposi Marysi.
Zobacz cały artykuł…
 
Uwieczniły Pieśni Ziemi Rodzinnej
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2014

small.jpgMłodzież z Pluskowęs (gm. Kowalewo Pomorskiej) postanowiła uchronić od zapomnienia tradycyjne pieśni ziemi chełmińskiej. Stowarzyszenie na Rzecz KGW Pluwskowęsy, dzięki środkom z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i samorządowi gminy wydało płytę i śpiewnik zawierający 5 utworów z naszego regionu.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dotycząca wprowadzenia Karty Dużej Rodziny
Wpisał: Zyta Szymańska Kierownik MGOPS w Kowalewie Pom   
30.06.2014
karta_duzej_rodziny_small.jpgMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że Rada Ministrów w dniu 27  maja 2014 r. podjęła uchwałę Nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydała rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.     
Zobacz cały artykuł…
 
Codzienność działkowca nie jest kolorowa
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2014

small.jpgUżytkownicy ogródków działkowych mogą cieszyć się każdego dnia możliwością odpoczynku na łonie natury. Na kilkuset metrach kwadratowych, często w środku miasta uprawiają nowalijki, sadzą drzewka owocowe, a teraz .......... zmagają się z poważnym problemem prawnym.

Zobacz cały artykuł…
 
Srebrniki ogłosiły początek wakacji
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2014
small.jpgW dniu 28 czerwca br. dzieci ze Srebrnik (Gmina Kowalewo Pomorskie) świętowały. Co było przyczyną, oczywiście nadejście WAKACJI. Żegnaj szkoło, ranne wstawanie i nauko, a witaj zasłużony wypoczynku. Oczywiście największą frajdę mieli najmłodsi mieszkańcy.
Zobacz cały artykuł…
 
Absolwenci kowalewskiego Przedszkola
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2014
small.jpgPszczółki i Biedronki, czyli 6-cio i 5-ciolatki po czterech latach nauki w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim  opuszczają mury tej placówki. W dniu 26 czerwca br. nastąpiło uroczyste pożegnanie. Przedszkolacy, jak prawdziwi absolwenci, rozpoczęli ten dzień polonezem, a zakończyli podziękowaniami  i podrzuceniem biretów.
Zobacz cały artykuł…
 
Światowe Dni Młodzieży
Wpisał: Malgorzata Dębińska   
27.06.2014

small.jpg24 czerwca br. odbyło się drugie spotkanie dotyczące przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Diecezji Toruńskiej. Tym razem zaproszenie koordynatora ŚDM w naszej diecezji - ks. prałata Daniela Adamowicza było kierowane do osób odpowiedzialnych za promocję, kulturę i edukację. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele z gminy Kowalewo Pomorskie.

Zobacz cały artykuł…
 
Sesja absolutoryjna w gminie Kowalewo Pomorskie
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.06.2014

small.jpgRadni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim na sesji absolutoryjnej w dniu 25 czerwca br. przy jednym głosie sprzeciwu przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2013. Udzielono również burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu absolutorium za miniony rok. Tematem przewodnim sesji oprócz sprawozdania z realizacji planu zamierzeń (budżetu) na rok 2013, które złożył Burmistrz było również podsumowanie kolejnej edycji konkursu ekologicznego „Piękna Gmina".

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Monika Sitniewska   
27.06.2014
konsdolencie_rzymkowska.jpg
 
CHÓR 730-LECIA KOWALEWA POMORSKIEGO W BIESZCZADACH
Wpisał: Joachim Kupski   
26.06.2014

small.jpgChór jak nie śpiewa- to kombinuje, co by tu zrobić w wakacyjnym klimacie- pod koniec kolejnego sezonu. Padło na wyjazd w Bieszczady. Dlaczego akuratnie tam, to natchnienie, którego doznała nasza Pani Dyrektor, a która ogółowi się spodobała. No więc w bojowych nastrojach wsiedliśmy do autobusu popołudniową porą i nad ranem byliśmy na miejscu w Polańczyku. Szybko rozlokowaliśmy się w Domu Gościnnym „EWA", i zaraz po śniadaniu ruszyliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, śpiewaliśmy na mszy świętej .

Zobacz cały artykuł…
 
Spółdzielcy podsumowują i planują.
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.06.2014

small.jpgCzłonkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim na zebraniu w dniu 23 czerwca br. podsumowali rok 2013 i poczynili plany na bieżące. Wybrali również Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie: Przewodniczący Józef Kinal, z-ca Elżbieta Górna, sekretarz Bożena Sitniewska i członkowie w poszczególnych komisjach: Kom. Zasobów Mieszkaniowych (Roman Misiaszek, Bolesław Zakrawacz, Józef Rymanowski), Kom. Rewizyjna (Katarzyna Grabowska, Czesława Barańska, Jadwiga Dembińska) oraz Kom. Windykacyjna i Należności (Barbara Marszałkowska, Elżbieta Górna i Bożena Sitniewska).

Zobacz cały artykuł…
 
Zebranie wiejskie w Wielkim Rychnowie, czyli czy czekają nas powtórki przedwyborczych obietnic?
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.06.2014

small.jpgSpołeczność wsi Wielkie Rychnowo w dniu 24 czerwca br. na zebraniu podsumowała pierwsze półrocze mijającego 2014r. Omówiono wydatki na utrzymanie dróg, chodników i świetlicy wiejskiej. Podziękowano burmistrzowi za sfinansowanie w ¾ kosztów odśnieżania dróg wiejskich, przez co budżet sołecki może wykonać inne prace związane z modernizacją dróg osiedlowych.

Zobacz cały artykuł…
 
Podziękowania Sołectwa
Wpisał: Renata Kałuża   
26.06.2014
small.pngDyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach w imieniu Społeczności Szkolnej i Rady Rodziców, w związku z kończącym się rokiem szkolnym pragnie podziękować za wsparcie i wszelką pomoc :
Zobacz cały artykuł…
 
BIWAK ZUCHOWY WIOSKA SMERFÓW
Wpisał: Ilona Plewa   
26.06.2014

small.jpgW dniach 18-20.06.2014 r. w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim zorganizowany został biwak zuchowy „Wioska Smerfów". W biwaku udział wzięły gromady zuchowe działające na terenie Hufca Golub-Dobrzyń - „Pogromcy Gargamela" z Kowalewa Pomorskiego i „Piorunki" z Golubia-Dobrzynia.

Zobacz cały artykuł…
 
Mali ratownicy
Wpisał: Ilona Wrzesińska  nauczyciel wychowania przedszkolnego   
26.06.2014

small.jpgZ reguły to dorośli są szkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a rzadziej dzieci. Jednak to właśnie one działają instynktownie: są otwarte i bezpośrednie, nie odczuwają strachu.

Zobacz cały artykuł…
 
Rozstrzygnięcie gminnego konkursu Piękna Gmina 2013
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
25.06.2014

W 2013 roku odbyła się szesnasta edycja konkursu „Piękna Gmina" na najbardziej zadbaną zagrodę, nieruchomość, obiekt użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Dziecka w Pluskowęsach
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.06.2014

small.jpgMieszkańcy wsi Pluskowęsy tradycyjnie w czasie Bożego Ciała zorganizowali festyn dla dzieci.

Zobacz cały artykuł…
 
III POWIATOWY KONKURS Z FIZYKI "CZAS NA ZABAWĘ Z FIZYKĄ"
Wpisał: Arleta Walenda   
25.06.2014

small.jpg4 czerwca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim odbył się III Powiatowy Konkurs z Fizyki pt.: „Czas na zabawę z fizyką", gdzie drużyny gimnazjów z powiatu golubsko - dobrzyńskiego łączą wiedzę i umiejętności z dobrą zabawą.

Zobacz cały artykuł…
 
Kolejny rok na plusie.
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.06.2014

small.jpgZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim na własnym garnuszku jest już 12 lat. W czerwcu 2002r. przekształcił się w spółkę ze 100% udziałem samorządu gminnego. W dniu 24 czerwca br. nastąpiło podsumowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2013, który zamknięto zyskiem ponad 80tys.zł brutto .

Zobacz cały artykuł…
 
Umowy podpisane- czas na realizację
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.06.2014

small.jpgW dniu 24 czerwca br. samorząd gminy Kowalewo Pomorskie podpisał dwie umowy na realizację zadania bardzo mocno związanego z ekologią i ważnego dla społeczeństwa. Samorząd przystąpił do skanalizowania i zwodociągowania kolejnego terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działki budowlane.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja w sprawie progów zwalniających w ulicy Fosa Jagiellońska
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
25.06.2014

progi_27_06_2014.jpgZasady umieszczania progów zwalniających reguluje załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w spr. szczegółowych warunków technicznych i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Zobacz cały artykuł…
 
Mistrzostwa Polski Juniorów
Wpisał: Magdalena Błach   
23.06.2014

small.jpgMistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 w Trójboju Siłowym Klasycznym oraz Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Klasycznym Kielce 20.06.2014.

Zobacz cały artykuł…
 
Ostatni mecz zakończony zwycięstwem
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.06.2014

small.jpgZwycięstwem nad Spartą Brodnica 1:0 zdobytym na trzy minuty przed końcem spotkania kończy LKS Promień Kowalewo Pomorskie rundę wiosenną czwartej ligi. Strzelcem gola był Tomasz Zieliński.

Zobacz cały artykuł…
 
Poznajemy ludzi z pasją
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.06.2014

small.jpgDzięki nowej akcji zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Kowalewie Pomorskim możemy poznać ludzi z pasją, którzy wywodzą się z naszej gminy.

Zobacz cały artykuł…
 
Program Rewitalizacji Miast  zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie
Wpisał: Magdalena Gadomska   
23.06.2014

W imieniu Firmy DORFIN sp. z o.o. - która opracowuje „Program Rewitalizacji Miast", będący częścią realizowanego przez firmę DELOITTE „Programu działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" - zapraszam Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym  nt. potrzeb rewitalizacyjnych umożliwiającym zgłoszenie pomysłów dotyczących poprawy warunków życia w mieście.

Zobacz cały artykuł…
 
Ja i mój region - 10 lat w Unii Europejskiej
Wpisał: Danuta Płuciennik-Dębińska   
20.06.2014
small.jpgMiło nam poinformować, że Jagoda Cyrwus,  uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące znalazła się wśród 12 nagrodzonych uczestników konkursu plastycznego „Ja i mój region - 10 lat w Unii Europejskiej".
Zobacz cały artykuł…
 
Przedszkolacy z wizytą w Jura Parku
Wpisał: Marcin Działdowski   
20.06.2014

small.jpgWycieczki w edukacji przedszkolnej, zarówno piesze jak i autokarowe przynoszą ogromne korzyści. Dzieci bezpośrednio obserwują i poznają otaczający je świat. Zajęcia prowadzone w sali, choćby najbardziej ciekawe, nie zastąpią zobaczenia czegoś
w rzeczywistości. Poza poznawczym i emocjonalnym aspektem, wycieczki zaspokajają również potrzebę ruchu, co nie zawsze jest możliwe w sali, czy w ogrodzie przedszkolnym.

Zobacz cały artykuł…
 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej
Wpisał: Robert Bejgier   
20.06.2014

small.jpgW dniach 13-15.06.2014 w Szczecinie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej. W zawodach wystartowały 54 zespoły.

Zobacz cały artykuł…
 
Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków  WIOLINKI 2014
Wpisał: Iwona Zegarska  nauczyciel Przedszkola Publicznego   
20.06.2014

small.jpgW czwartek 12.06.2014r w MGOK w Kowalewie Pomorskim odbył się „Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków - WIOLINKI 2014".  Jest to jedna z większych uroczystości organizowanych przez Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim, w której oprócz rodziców naszych wychowanków, dziadków, zaproszonych gości uczestniczą również rodzice z dziećmi, które dopiero od nowego roku szkolnego rozpoczną edukację przedszkolną.

Zobacz cały artykuł…
 
III Wojewódzki Festiwal Konkursów o Pszczołach
Wpisał: Mariusz Wardeński n-l Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim   
20.06.2014
small.jpgW dniu 06.06.2014r. podczas festynu zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Festiwalu  Konkursów o Pszczołach.
Zobacz cały artykuł…
 
Modernizacja dróg gminnych na półmetku
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
20.06.2014
mod_drog_na_pol_000_20_06_14.jpgW wyniku ogłoszonego przez samorząd gminy przetargu nieograniczonego, wykonawca Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa rozpoczął roboty budowlane związane z przebudową dróg. Zgodnie z zawartą umową dokona on przebudowy następujących dróg gminnych:
  • Srebrniki Lądy;

  • Wielka Łąka - Szewa;

  • Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór.

Zobacz cały artykuł…
 
Przywrócenie stałej organizacji ruchu
Wpisał: Marek Beiger   
18.06.2014
Informujemy o przywróceniu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 110107C w miejscowości Wielkie Rychnowo (przejazd w km 157,959).
 
Dzień Dziecka w Kiełpinach
Wpisał: Sylwia Pawliczyn   
18.06.2014
small.jpgW dniu 14 czerwca br. Sołtys Sołectwa p. Wiesław Kraśniewski zorganizował dla dzieci spotkanie z okazji dnia dziecka. To sobotnie popołudnie było okazją do wspólnej zabawy zarówno dzieci jak i ich rodziców. Na twarzach wszystkich pociech  gościł uśmiech „od ucha do ucha".
Zobacz cały artykuł…
 
Rzemieślnicy z 1901r
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.06.2014

small.jpgMieszkaniec Torunia, urodzony Kowalewiak Zbigniew Szczepański przekazał nam wyjątkową pamiątkę. Na ręce kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Bożeny Kliber wręczył fotografię z 1901r. przedstawiającą kowalewskich rzemieślników. Na zdjęciu jest dziadek darczyńcy ze strony matki pan Antonii Puchalski, który miał warsztat szewski w kubaturze rynku. W grupie tej później działał też ojciec pana Zbigniewa, z wykształcenia krawiec, Bolesław Szczepański.

Zobacz cały artykuł…
 
"Bądźmy Razem"
Wpisał: Zyta Szymańska  Kierownik MGOPS   
17.06.2014

small.jpgXX Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem" oraz XIV Integracyjne Spotkania Sportowe Osób Niepełnosprawnych

Zobacz cały artykuł…
 
Wspaniała pamiątka
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.06.2014

monografia_kowalewo_17_06_2014.jpgOd 10 czerwca można w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury nabyć monografię „Gmina Kowalewo Pomorskie. Tradycja i nowoczesność". Cena 1 egzemplarza 50zł.  

Zobacz cały artykuł…
 
Mini plener malarski
Wpisał: Barbara Niewidział - Dyrektor MGOK   
17.06.2014

Zpaleta_2014.jpgapraszamy chętne dzieci i młodzież do udziału w MINI PLENERZE z udziałem studentów Instytutu Artystycznego Wydziału Malarstwa UMK w Toruniu w dniach 02.07.2014 - 04.07.2014. Prace wykonane podczas pleneru zaprezentowane zostaną na wystawie poplenerowej w dniu 07.07.2014 roku w Sali wystawowej Domu Kultury. Dla uczestników pleneru niespodzianki.

Zapisy w M-GOK do dnia 27 czerwca 2014r.

Zobacz cały artykuł…
 
Dobra passa Sokołów trwa...
Wpisał: Dariusz Osmański   
17.06.2014

small.jpgKolejny pracowity weekend zaliczyły nasze Sokoły. Tym razem wystartowały w trzyetapowym Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Gruta, który został rozegrany w miejscowościach: Gruta, Łasin i Słup.

Zobacz cały artykuł…
 
GRATULACJE
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.06.2014

gratulacje_000_16_06_14.jpgTrenerowi Robertowi Bejgier oraz piłkarkom ręcznym składam serdeczne gratulacje z okazji zajęcia III miejsca i zdobycia brązowego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Plażowej w kat. Młodziczka oraz srebrnego medalu za II miejsce w kat. juniorka. Dziękuję za promowanie gminy Kowalewo Pomorskie, swojej szkoły czyli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz piłki ręcznej plażowej. Życzę kolejnych sukcesów.

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie

 
Ucierpiał nowy płot
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.06.2014
ucierpial_plot_16_06_14_000.jpgPłot otaczający działkę wspólnoty mieszkaniowej Frydrychowo 13 i Frydrychowo 14 (gm. Kowalewo Pomorskie) z piątku na sobotę (13/14 czerwca) został zniszczony. Popękane, dziurawe przęsło, z widocznymi śladami próby całkowitego jego wyjęcia, straszy przechodniów i kierowców. Nie minął jeszcze miesiąc od ustawienia segmentów, a tu już potrzebna jest naprawa.
Zobacz cały artykuł…
 
XIV edycja Nagród Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.06.2014

xiv_edycja_n_marszalka_13_06_14_000.jpgW dniu 11 czerwca br. odbyła się XIV Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda przyznawana jest za wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej, społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Uroczystość uświetnił występ wspaniałego artysty Stanisława Soyki. W ubiegłorocznej edycji Nagrodę Marszałka Piotra Całbeckiego w kategorii Innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich otrzymał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Andrzej Grabowski za rozbudowę obiektów sportowych. Jako laureat burmistrz uczestniczył również w tegorocznej gali.

Zobacz cały artykuł…
 
Nieodpłatne usługi doradcze dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR
Wpisał: Maria Wiśniewska Kierownik BP ARiMR w Golubiu-Dobrzyniu   
13.06.2014

arimr_logo_000_13_06_14.jpgPrezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross informuje, że z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, od 9 czerwca wnioskodawcy i beneficjenci wsparcia z PROW 2007-2013 oraz wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw mogą korzystać nieodpłatnej pomocy ekspertów przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

Zobacz cały artykuł…
 
Zebranie wiejskie sołectwa Mlewiec
Wpisał: Katarzyna Brzycka   
12.06.2014

mlewiec_zebranie.jpgDnia 09.06.2014 roku w świetlicy wiejskiej w Mlewcu odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Mlewiec. W imieniu Burmistrza Miasta swoją obecnością zaszczyciła mieszkańców Pani Sekretarz Gminy Ewa Bąk. Głównym tematem zebrania było przesunięcie środków funduszu sołeckiego, celem przeznaczenia jak największej kwoty na organizację tegorocznych dożynek połączonych z uroczystym otwarciem wyremontowanej świetlicy. Mieszkańcy debatowali na temat planowanego Dnia Dziecka, który odbędzie się dnia 21.06.2014 roku.

Zobacz cały artykuł…
 
GOŚCINNE SIERAKOWO
Wpisał: Przewodniczące KGW Sierakowo Marta Pawlik-Śliwa   
12.06.2014

small.jpgW dniu 5 czerwca  br. do Sierakowa przybyli szczególni goście-uczniowie jednej z klas dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niedosłyszącej w Bydgoszczy, której uczniem jest jeden z mieszkańców Sierakowa Wojtek Karaś.

Zobacz cały artykuł…
 
Sukcesy matematyczne uczniów
Wpisał: Małgorzata Kłos   
11.06.2014
small.jpegSukcesy matematyczne uczniów klas IV - VI
Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
w roku szkolnym 2013-2014
Zobacz cały artykuł…
 
Żabki w urzędzie
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.06.2014
small.jpgŻabki, czyli grupa czterolatków z Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim odwiedza lokalne instytucje i zakłady pracy. Obejrzeli już posterunek policji, straż pożarną, market, piekarnię czy ośrodek zdrowia.
Zobacz cały artykuł…
 
Bilans - maj 2014
Wpisał: Natalia Kociemska   
11.06.2014
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.05.2014r.
  • Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 96,76 %
  • Ściągalność wieś (ogółem) - 95,27 % 

 

Zobacz cały artykuł…
 
Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. wicemistrzami regionu
Wpisał: Katarzyna Grabowska   
10.06.2014
small.jpgReprezentanci klas młodszych Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom. w dniach 4 i 5 czerwca 2014r. wzięli udział w XVMiędzyszkolnym Konkursie  „Najlepszy Ortografik"i „Najlepszy Matematyk"o Puchar Przechodni w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu.
Nasi uczniowie zmierzyli się z najlepszymi ortografikami i matematykami z regionu już po raz jedenasty.
Zobacz cały artykuł…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 301 - 400 z 905
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!