Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Większy obiekt i więcej atrakcji od nowego sezonu
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.01.2017

S2.jpgamorząd Gminy Kowalewo Pomorskie podpisał umowę na rozbudowę skate parku, która ma nastąpić do 15 maja br. Wyłoniony w przetargu wykonawca firma Bulid z Lipusza za kwotę ok. 100tys.zł. wykona podłoże, na którym ustawione będą dodatkowe elementy. Nowe przeszkody dla rowerów bmx, rolek, deskorolek oraz dla hulajnóg ustawi na obiekcie firma AveBmx z Warszawy. Firma, która od 5 lat organizuje obozy sportowe na kowalewskim skate parku.

Zobacz cały artykuł…
 
VI Konkurs Kolęd i Pastorałek Jest taki dzień w Mlewie
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.01.2017

N9.jpga kilka godzin przed feriami w dniu 27 stycznia br. miał miejsce w Szkole Podstawowej w Mlewie Konkurs Kolęd i Pastorałek pn. „Jest taki dzień". Organizatorem konkursu, który odbył się już po raz szósty, jest Mała Szkoła prowadzona przez TRIO czyli Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne w Mlewie. Patronatem imprezę objął Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Głównymi celem było podtrzymywanie pięknej tradycji kolędowania związanej z Bożym Narodzeniem, stworzenie uzdolnionej muzycznie młodzieży okazji do publicznej prezentacji oraz nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi spoza gminy Kowalewo, a nawet spoza powiatu.

Zobacz cały artykuł…
 
Mikołaj u grzecznych dzieci w Bielsku
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.01.2017

56.jpgDo grzecznych dzieci z Bielska (gmina Kowalewo Pomorskie) w dniu 28 stycznia br. przybył Święty Mikołaj. Dzięki zaangażowaniu sołtysa Agnieszki Reiwer, radnej Aliny Waśko oraz członków rady sołeckiej przywiózł wór prezentów dla 40 najmłodszych i najgrzeczniejszych mieszkańców tego sołectwa. Zaserwowano dzieciakom moc atrakcji. Były konkursy, tańce i prace plastyczne. Z młodzieżą Mikołaja powitali dorośli: sołtys z radą sołecką oraz Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, który wręczył dzieciom słodycze. Uczestnicy zmęczeni wspólną zabawą posilali się słodkościami i napojami. Na koniec dzieci z rodzicami skorzystali ze ślizgawki, a później zmęczeni posilali się grillowaną kiełbaską.

Zobacz cały artykuł…
 
PRYWATKA U BABCI I DZIADKA
Wpisał: Maria Lipka, Izabela Orzechowska   
30.01.2017
11.jpgBabciu, Dziadku coś Wam dam: jedno serce, które mam ... - recytują maluchy, a w wilgotnych oczach zgromadzonych na sali gości odbija się blask świec.
Zobacz cały artykuł…
 
Gwiazdka w Mlewcu
Wpisał: Magdalena Ziółkowska   
27.01.2017
gwiazdka_w_mlewcu_27_01_17_00.jpgW dniu 18.01.2017 roku zorganizowana została Gwiazdka dla dzieci mieszkających w miejscowości Mlewiec. Pani Ewa Dąbkowska animator z MGOK w Kowalewie Pom. przywitała zebranych i poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela Gminy. Pani Sekretarz Ewa Bąk powitała dzieci życząc udanej zabawy.
Zobacz cały artykuł…
 
BRUDNA WODA ???
Wpisał: Małgorzata Wegner   
25.01.2017
brodna_woda_000_25_01_17.jpgW związku z pojawieniem się na forum Gazety Pomorskiej wpisu na temat wystąpienia brudnej wody informujemy, że przyczyną takiego stanu mogła być awaria sieci. Jak już wcześniej informowaliśmy, w celu naprawy lub wymiany urządzeń konieczne jest zamykanie i otwieranie na czas awarii odcinków sieci, co w konsekwencji prowadzi do zrywania w rurach nagromadzonych osadów.
Zobacz cały artykuł…
 
Ewidencja ludności i USC - podsumowanie 2016 roku
Wpisał: Bożena Kliber   
25.01.2017

usc_informacje_25_01_17_00.jpgWedług danych ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2016 roku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie na pobyt stały zameldowanych było 11 417 osób, przed  rokiem  -  na dzień 31.12.2015 roku było 11 483 osób.

W roku 2016 urodziło się 117 nowych mieszkańców gminy  (jest to o 13 dzieci mniej niż w 2015 r.). Popularne imiona dzieci to: Julia, Nadia, Lena, Igor, Stanisław, Szymon.

Zobacz cały artykuł…
 
Zwiększenie atrakcyjności WDK w Mlewie poprzez zakup niezbędnego wyposażenia kuchni
Wpisał: Donata Pilarska-Mądry   
25.01.2017

inf_mlewo_24_01_17_00.jpgSołtys Sołectwa Mlewo Ryszard Lipiński wraz z Radą Sołecką starają się spełniać wszelkie sugestie, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców Sołectwa. Dlatego w ramach środków pozyskanych z dochodów WDK w Mlewie, dokonano zakupu naczyń kuchennych oraz niezbędnego wyposażenia kuchni.

Zobacz cały artykuł…
 
Zmiany dot. wycinki drzew i krzewów
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
24.01.2017

zmdot_wycdrzew_24_01_17.jpgReferat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. Poz. 2249) od 1 stycznia 2017 roku nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

Zobacz cały artykuł…
 
Sołectwo Srebrniki ma nowego sołtysa
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.01.2017

srebrniki_n_soltys_19_01_17_00.jpgW związku z rezygnacją p. Jerzego Behrendta z funkcji sołtysa wsi Srebrniki w dniu 20 stycznia br. mieszkańcy wsi wybrali na tę funkcję panią Danutę Wojciechowską. Frekwencja na zebraniu wyniosła 10,5% (obowiązkowe minimum to 10%).

Dziękując ustępującemu sołtysowi za dotychczasową parce na rzecz społeczeństwa Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wręczył pamiątkowy grawer, a nowej pani sołtys życzył wielu sukcesów i zapewnił o współpracy.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dla właścicieli domków letniskowych
Wpisał: Anna Dalke   
24.01.2017

inf_domki_tetniskowe_000_24_01_17_.jpgInformacja dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Informujemy, że na podstawie art. 6j ust 3b i ust. 3c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim Uchwałą nr XV/121/16 z dnia 29 czerwca 2016r. ustaliła ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe  jedynie przez część roku. 

Zobacz cały artykuł…
 
Dwie rocznice wyzwolenia Kowalewa
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.01.2017
dwie_roczn_wyzw_21_01_17_000.jpgZ okazji 72 rocznicy wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej (23.01.1945r.) oraz 97 rocznicy powrotu Kowalewa na mapy Polski (19.01.1920r.)  kowalewiacy oddali hołd przodkom  pomordowanym w zawieruchach wojennych. W parku 730-lecia Miasta pod Pomnikiem Ku Czci Poległych złożono kwiaty i pochylono sztandary.
Zobacz cały artykuł…
 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wpisał: A.Szewczyk   
23.01.2017

Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach, obiektach, instalacjach oraz miejscach do 31 grudnia 2032 roku.

 

Zobacz cały artykuł…
 
Podwójne świętowanie w Mlewie
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.01.2017
podw_swietowanie_22_01_17_000.jpgW dniu 22 stycznia br. w sołectwie Mlewo świętowano podwójnie. Połączono Dzień Babci i Dziadka z wizytą Świętego Mikołaja. Dzięki pomocy animatorów z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury wnuczęta przygotowały dla Babć i Dziadków piękne laurki i odśpiewały sto lat.
Zobacz cały artykuł…
 
Kolarze Sokoła wybiorą nowe władze
Wpisał: Zarząd UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo   
21.01.2017
sprsokol210120170.jpg Zarząd UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo zawiadamia i zaprasza członków klubu na zebranie sprawozdanie - wyborcze, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie.

Sprawozdanie z naszej działalności za lata 2014-2016 jest zamieszczone na stronie: http://www.spwielkierychnowo.pl/

 
Kolędowanie Seniorów
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.01.2017
koledowanieseniorow_19_01_17_000.jpgKolęda to najważniejsze wydarzenie w ciągu roku dla członków kowalewskiego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jest to nie tylko okazja do wspólnego zaśpiewania kolęd, lecz także do spotkania się osób, którym często wiek lub stan zdrowia nie ułatwia podtrzymywania kontaktów towarzyskich.
Zobacz cały artykuł…
 
Żuki zmieniły właścicieli
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.01.2017
zukizmwlazc_19_01_17_00.jpgW dniu 18 stycznia br. dwa samochody strażackie marki Lublin Żuk zmieniły swoje jednostki. Przyczyną przesunięć pojazdów było pozyskanie nowego wozu bojowego przez OSP Pluskowęsy. Pisaliśmy już o tym wcześniej: [link do artykułu]
Dotychczasowy Lublin Żuk (rok produkcji 1989) z Pluskowęs decyzją Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Kowalewo Pom. trafił do OSP Kiełpiny, a pojazd z OSP Kiełpiny, również Żuk Lublin (rok produkcji 1977) wrócił do swojej pierwszej jednostki jaką była OSP Wielkie Rychnowo.
Zobacz cały artykuł…
 
,.POKAZ NOWYCH METOD NAUCZANIA MATEMATYKI NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE.
Wpisał: Koordynator projektu mgr Danuta Kraśniewska   
19.01.2017
4.jpgW ramach projektu mPotęga  sfinalizowanego ze środków Fundacji  mBanku,  pt. ,,MATEMATYKA OCZAMI'' odbyły się lekcje pokazowe pt.,, Taki mały, taki  duży'' na terenie naszej Gminy Kowalewo Pomorskie w szkole Podstawowej w  Pluskowęsach i w Wielkim Rychnowie  . Uczniowie świetnie się bawili, grając w grę karcianą pt. ,,Cardline''.
Zobacz cały artykuł…
 
II edycja konkursu Ekowypady za elektroodpady
Wpisał: Anna Dalke   
19.01.2017
iiekoodpady_00_19_01_17.jpgW lutym br. rozpocznie się II edycja konkursu ekologicznego pod nazwą „Ekowypady za elektroodpady" skierowanego do uczniów Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta Kowalewo Pom. i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie.
Zobacz cały artykuł…
 
Kulturalne obrady
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.01.2017
kulturalneobrady_18_01_17_000.jpgSpołeczna Rada Programowa ds. Kultury działa przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim od wielu lat. Jej priorytetową rolą jest poznanie potrzeb kulturalnych wszystkich grup społecznych oraz dotarcie do nich z ofertą.

Na swoim posiedzeniu w dniu 17 stycznia br. członkowie zapoznali się z zakresem funkcjonowania Domu Kultury w roku ubiegłym i planami na rok 2017. Sprawozdanie złożone przez dyrektor Barbarę Niewidział zostało przyjęte bez uwag.

Zobacz cały artykuł…
 
XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wpisał: Sztab WOŚP - MGOK Kowalewo Pomorskie   
18.01.2017
8.jpgWyjątkowe jubileusze powinny mieć szczególną oprawę.  Niewątpliwie do takich zaliczał się tegoroczny, XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dochód uzyskany w zbiórce publicznej przeprowadzonej w dniu 15 stycznia 2017 roku  przeznaczony zostanie „Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom".
Zobacz cały artykuł…
 
Załóż firmę przez telefon!
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
18.01.2017
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

Zobacz cały artykuł…
 
Podziękowanie
Wpisał: Rada Rodziców Przedszkola Publicznego   
18.01.2017
podzikowanie_popr.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Zajęcia taneczne
Wpisał: Dyrektor MGOK- Barbara Niewidział   
17.01.2017
dance_str_mgok_small.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Święty Mikołaj zawitał do Chełmońca
Wpisał: Karolina Kowalska   
16.01.2017
mikolajwchelmonicu_16_01_17_00.jpgW dniu 14 stycznia br. Święty Mikołaj zawitał do sołectwa Chełmoniec (wieś Gapa i wieś Chełmoniec). Na spotkanie z nim przyszło 30 dzieci wraz z rodzicami. Sala świetlicowa dawno nie widziała tylu gości. Sołtys Zbigniew Zabielski wraz z radą sołecką i radnym Michałem Klafczyńskim zadbali, aby paczki były bogate, a na stołach nie zabrakło słodkości. Gospodynie raźnie uwijały się przy gofrownicach, aby każde dziecko miało radosną, umorusaną konfiturą buzię.
Zobacz cały artykuł…
 
XXV FINAŁ WOŚP - Rekordowa kwota kowalewskiego Sztabu!
Wpisał: Sztab WOŚP - MGOK Kowalewo Pomorskie   
16.01.2017
sztab_2017.jpg
 
Pogorzelcy potrzebują naszej pomocy
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.01.2017
pomoc_pogorzelcom_10_01_17_00.jpgZwracam się do Państwa o wsparcie finansowo-rzeczowe dla rodziny państwa Anny i Zbigniewa Strózik z Borówna, którzy w jednej chwili stracili dorobek swojego życia. Pożar, jaki miał miejsce 07.01.2017r. zabrał im wszystko. Pozbawił dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Pozostała jedynie nadzieja.
Zobacz cały artykuł…
 
Wywóz popiołu z palenisk domowych w obrębie miasta
Wpisał: Anna Dalke   
13.01.2017
popiol_13_01_17_00.jpgW związku z licznymi pytaniami kierowanymi do tut. Urzędu dotyczącymi zasad gromadzenia i odbierania przez przedsiębiorcę popiołu z palenisk domowych wyjaśniamy, że PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna zamierza wprowadzić system odrębnego zbierania popiołu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta.

W chwili obecnej przedsiębiorca oczekuje na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego na popiół od producenta.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacje przekazane
Wpisał: Monika Piróg   
13.01.2017

Chcesz wiedzieć więcej o rynkach pracy w UE?eures_go_further_13_01_17_000.jpg

 "EURES GO FURTHER"

Spotkania z doradcą EURES oraz przedstawicielem Europe Direct w Twojej miejscowości!

Zobacz cały artykuł…
 
formularze PIT
Wpisał: M.Radko   
12.01.2017

Ipit-37.pngnformuję, iż w holu Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim dostępne są dla mieszkańców gminy formularze PIT.

 
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
12.01.2017
Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia i ponownie informujemy przedsiębiorców, iż wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.

 

Zobacz cały artykuł…
 
Samorząd w samorządzie
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.01.2017
sam_w_samorzadzie11_01_17_00.jpgPrzedstawiciele władzy czyli samorząd uczniowski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 10 stycznia br. spotkał się z przedstawicielem samorządu gminy czyli Burmistrzem Andrzejem Grabowskim. Samorząd tworzą: Przewodnicząca Karolina Małkiewicz, zastępca Michał Zacharek (nieobecny), sekretarz Martyna Boniecka i rzecznik Mikołaj Ciecierski.
Zobacz cały artykuł…
 
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2016r.
Wpisał: Beata Lewandowska   
11.01.2017
Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wg stanu na dzień 31.12.2016r.
 
Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,32 %
Ściągalność wieś (ogółem) - 97,27 %
Zobacz cały artykuł…
 
Konkretne zmiany poprawią bezpieczeństwo pieszych i kierowców
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.01.2017
barierki_000_11_01_17.jpgNajniebezpieczniejszym miejscem dla pieszych i kierowców w gminie Kowalewo Pomorskie jest bez wątpienia dzikie przejście na wysokości wejścia do kościoła w Kowalewie Pomorskim. Skrót jaki wybierają sobie mieszkańcy przez drogę krajową nr 15 zagraża im jak i kierowcom. Od wielu lat samorząd gminy wspólnie z zarządcą drogi, policją i mieszkańcami starają się wypracować rozwiązanie najlepsze dla wszystkich stron.
Zobacz cały artykuł…
 
Akcja poboru krwi w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
11.01.2017
krwiobus_00_11_01_17.jpgW dniu 5 stycznia 2017 r. na placu przy MGOK w Kowalewie Pomorskim odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. W akcji wzięły udział 44 osoby oddając łącznie 19,8 litrów krwi.
Zobacz cały artykuł…
 
PRACOWITE ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI CHÓRU 730-LECIA
Wpisał: Joachim Kupski -kronikarz Chóru 730 -lecia Kowalewa Pomorskiego   
11.01.2017
15.jpgNa zaproszenie Księdza Proboszcza Sławomira Witkowskiego chór nasz po raz kolejny gościł w Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Mszanie. Chór zaprezentował nasze piękne polskie kolędy na cześć bożej dzieciny. „ W kościele , jak zawsze pełno wiernych, żywo reagujących na nasz występ.
Zobacz cały artykuł…
 
LKS Promień ogłasza nabór zawodników do gry w drużynie seniorów
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
11.01.2017
lks_promien_000_2017.jpgBardzo zależy nam na poprawie gry i osiągnięcie w rundzie wiosennej bezpiecznej pozycji w tabeli ligowej okręgowej. Dlatego też ponownie zwracamy się do wszystkich, którzy podejmując treningi zdecydują się na występy w drużynie seniorów Promienia.
Zobacz cały artykuł…
 
Oddaliśmy hołd śp. Marii Czajkowskiej
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.01.2017
oddalismy_chold_10_01_17_00.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz sztandar gminy Kowalewo Pomorskie w asyście mieszkańców wsi Napole odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku śp. Marię Czajkowską. Wśród delegacji hołd oddał również obecny sołtys Jerzy Łukiewski. Uroczystość pogrzebowa miała miejsce 5 stycznia 2017r.
Śp. Maria Czajkowska przez prawie 30 lat (do 2007r.) pełniła funkcję sołtysa wsi Napole. Objęła ją po swoim mężu, którego przez wiele lat jego sołtysowania również bardzo wspierała.
Zobacz cały artykuł…
 
Punkt Informacyjno- Konsultacyjny
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
09.01.2017

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Zobacz cały artykuł…
 
Kondolencje
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.01.2017
kondolencje_07_01_17.jpg
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 161 - 200 z 2388
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!