Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.08.2017r.
Wpisał: Beata Lewandowska   
11.09.2017

Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,70%
Ściągalność wieś (ogółem) - 98,07%

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Elzanowo-99,93%, Frydrychowo-99,80%, Nowy Dwór-99,37%

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Lipienica-96,74%, Borówno-96,79%, Napole-96,83%

Zobacz cały artykuł…
 
Wybieraliśmy najważniejsze władze w straży
Wpisał: Karolina Kowalska   
11.09.2017

wybieralismy_wladze_strazy_110917_000.jpgW dniu 9 września br. odbył się XIV Krajowy Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wzięło w nim udział 160 delegatów z 16 województw. Druhów ochotników z naszej gminy, a także z całego województwa kujawsko- pomorskiego reprezentował m.in. druh prezes Andrzej Grabowski- Burmistrz Kowalewa Pomorskiego. W czasie zjazdu delegaci po raz szósty wybrali Waldemara Pawlaka na swojego szefa.

Zobacz cały artykuł…
 
Ogłoszenie pracy - ZGKIM
Wpisał: Agnieszka Chmielewska-Płachta   
08.09.2017
zgkim_000.jpgZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Kowalewie Pomorskim zatrudni osobę do zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
Mile widziane będzie wykształcenie w zakresie zarządzania bądź pokrewne albo doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.
Zobacz cały artykuł…
 
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
Wpisał: Edyta Jasińska   
08.09.2017
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecności niedozwolonej substancji -
fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm
Zobacz cały artykuł…
 
PODZIĘKOWANIE - OSP Sierakowo
Wpisał: Druh Marcin Dunajski   
08.09.2017

osp_sierakowo_podziekiwanie_080917_00.jpgWiele gmin w naszym kraju zmaga się z problemem finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to ogromny problem, który niestety narasta z roku na rok. Strażacy ochotnicy są bardzo dobrze wyszkoleni i wyjeżdżają do coraz większej ilości zdarzeń, w których potrzeba jest coraz to nowszego wyposażenia.

Zobacz cały artykuł…
 
Współpraca zaowocowała poprawą drogi
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.09.2017
wspolpracazaowocowala_070917_00.jpgDroga z Pluskowęs w kierunki Zielenia (gmina Ryńsk) jest traktem śródpolnym służącym wielu mieszkańcom jedynie jako dojazd do pól. Zlokalizowane tam dwie zagrody należą do gminy Ryńsk. Droga ma podłoże gruntowe, które w czasie opadów deszczu utrudnia przejazdy. Niestety z drogi korzystają nie tylko rolnicy i firma dojeżdżająca do zlokalizowanego tam wiatraka.
Zobacz cały artykuł…
 
Balet
Wpisał: M-GOK Kowalewo Pomorskie   
07.09.2017
natalia_kozowska_balet_small.jpg
Zobacz cały artykuł…
 
Czas jesiennych zbiorów  uwaga na drogach
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.09.2017
czas_jes_zb_000_070917.jpgPrzed nami jesienne wykopki. Na drogi wyjadą maszyny rolnicze o poważnych gabarytach czyli kombajny buraczane, do zbioru kukurydzy a nawet ziemniaków. Często są to zespoły pojazdów. Częstym skutkiem wyjazdu, oprócz utrudniania wykonywania manewru wymijania jest również zanieczyszczanie jezdni ziemią.
Zobacz cały artykuł…
 
Uwaga na czad
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.09.2017
uwaga_czad_000_070917.jpgRozpoczął się sezon grzewczy, a z nim zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla  potocznie zwanego czadem. Jest on gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.
Zobacz cały artykuł…
 
Świadczenia emerytalno-rentowe
Wpisał: Edyta Jasińska   
05.09.2017

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Zobacz cały artykuł…
 
Witaj szkoło
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.09.2017
witajszkolo_040917_000.JPGDwa miesiące wakacji minęły i ponownie szkolne mury rozbrzmiewają gwarem oraz tupotem uczniowskich stóp.

W dniu 4 września br. w szkołach w gminie Kowalewo Pomorskie zainaugurowano rok szkolny 2017/2018. Na uroczystych akademiach nie mogło zabraknąć przedstawicieli organu prowadzącego, rad rodziców, a nawet absolwentów.

Zobacz cały artykuł…
 
Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego
Wpisał: Miejska Biblioteka Publiczna   
04.09.2017
wesle_hej_wesele_2017.pngSzósta odsłona akcji „Narodowe Czytanie" odbyła się 1 września 2017 r.  Tego dnia o godzinie 12.30 sala konferencyjna w MGOK zamieniła się w scenę Wesela Stanisława Wyspiańskiego - ten utwór został wybrany na  tegoroczną lekturę Narodowego Czytania.  Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Zobacz cały artykuł…
 
Sprzątanie Świata 2017 Apel do społeczeństwa
Wpisał: Renata Siwiec   
04.09.2017
apel_sprzatanieswiata_2017_040917_00.jpgInformuję, że w dniach 15-16 września br. miasto i gmina Kowalewo Pomorskie po  raz kolejny przystąpi do akcji „Sprzątanie Świata - Polska". Bieżąca kampania prowadzona jest pod hasłem „ Nie ma śmieci - są surowce ".
Zobacz cały artykuł…
 
Dożynkowo- strażackie świętowanie w Sierakowie
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.09.2017
dozynkowo_strazackie_030917_000.JPGW dniu 3 września br. mieszkańcy wsi Sierakowo, sołtys Marta Pawlik- Śliwa, rada sołecka, panie z KGW oraz strażacy zaprosili gości do wspólnego świętowania. Wśród przybyłych był Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, ks. proboszcz Piotr Igielski, ks. kanonik Ryszard Kobierowski, kapelan strażacki ks. Marek Wysocki, Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska, Komendant OSP Janusz Kalinowski, sołtys Piątkowa Marylena Lewandowska, sponsorzy i przyjaciele. Ze wsparciem przybyli druhowie z OSP Pluskowęsy.
Zobacz cały artykuł…
 
Podwójne świętowanie w Borównie
Wpisał: Karolina Kowalska   
04.09.2017
podwojne_swietowanie_040917_000.jpgMieszkańcy wsi Borówno na festynie w dniu 2 września br. świętowali i to podwójnie. W tym dniu uroczyście podziękowali za dwie inwestycje wykonane w ich sołectwie przez samorząd gminy i samorząd powiatu. Dzięki współpracy tych dwóch samorządów wzdłuż drogi powiatowej na odcinku 1,5km powstał chodnik. Powstała bezpieczna droga do szkoły i kościoła w Wielkim Rychnowie. Inwestycja o wartości 248tys.zł została sfinansowana po połowie przez te dwa samorządy.
Zobacz cały artykuł…
 
Akcja poboru krwi w Kowalewie Pomorskim
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
01.09.2017
akcjapoborukrwi_01091700.jpgW dniu 31 sierpnia 2017 r. na placu przy MGOK w Kowalewie Pomorskim odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. W akcji wzięły udział 44 osoby oddając łącznie 19,80 litrów krwi.
Zobacz cały artykuł…
 
78 rocznica wybuchu II wojny światowej
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.09.2017
1wrzesniarocznica_010917_000.jpgW dniu 1 września br. tradycyjnie w gminie Kowalewo Pomorskie oddano hołd poległym w II wojnie światowej. W Parku 730-lecia pod Pomnikiem Ku Czci Poległych wiązankę kwiatów w imieniu społeczeństwa złożył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski i Przewodniczący Komisji Oświaty Jerzy Koralewski. Pozostali uczestnicy przekazali datki finansowe na wsparcie renowacji pomnika.
Zobacz cały artykuł…
 
XXIV Sesja rady miejskiej
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.09.2017
xxiv_sesja_rady_010917_00.jpgW dniu 30 sierpnia br., na XXIV sesji rady miejskiej gminy Kowalewo Pomorskie radni jednogłośnie dokonali zmiany nazwy ulicy. Mieli na to czas do 2 września br. Ulica 23-Stycznia będzie nosić nazwę ul. 1-go Stycznia.
Zobacz cały artykuł…
 
Pracownicy podziękowali swojemu dyrektorowi
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska - sekretarz szkoły   
01.09.2017

small_01_smaller.jpg „Grono Pedagogiczne wraz z Pracownikami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie  składają serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Elżbiecie Arbart za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły w latach 2001-2017r."          

Zobacz cały artykuł…
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na sprzedaż ciągnika do trawy
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
31.08.2017
lks_promien_000_2017.jpgZarząd Ludowego Klubu Sportowego „Promień" w Kowalewie Pomorskim informuje, że w wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż ciągnika do koszenia trawy w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.
  1. Sołectwo Lipienica - wartość oferty - 900,00 zł /brutto/

  2. Mieszkaniec Kowalewa Pomorskiego - wartość oferty - 875,00 zł /brutto/

  3. Mieszkaniec Chełmonia - wartość oferty - 860,00 zł /brutto/

Wobec powyższego sprzedaż ciągnika nastąpi na rzecz Sołectwa Lipienica.

Wiceprezes Zarządu LKS „Promień"
/-/ Stanisław Krauzewicz
 
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
Wpisał: Edyta Jasińska   
31.08.2017

Godziny funkcjonowania

Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

dla osób z problemem alkoholowym i  ich rodzin

Zobacz cały artykuł…
 
Zarządzenie w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
31.08.2017
 
Mianowani na mianowanych
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.08.2017
mianowani_na_mianowanych_290817_000.jpgSześciu nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pom. zdało egzamin na nauczyciela mianowanego. W dniu 29 sierpnia br. akty na wyższe stopnie zawodowe wręczył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w towarzystwie dyrektorów ich szkół (Renata Faluta Kaszubowska z Publicznego Gimnazjum i Benedykt Mroziński ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pom.) oraz Sekretarza Gminy Ewy Bąk.
Zobacz cały artykuł…
 
ADRIAN MARZEC GÓRSKIM WICEMISTRZEM POLSKI !!!
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska - UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo   
29.08.2017

miniaturka.jpgW dniach 26-27 sierpnia br. w Wysowej Zdrój rozegrano Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Udział w nich wzięli najlepsi zawodnicy z całej Polski, w tym wychowankowie UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo, obecnie TKK „Pacific" Nestle Fitness Cycling Team: w kategorii junior młodszy: Adrian Marzec, Daniel Śliwka i Bartosz Małkiewicz oraz junior Piotr Klimkowski.

Zobacz cały artykuł…
 
Każdy Witacz przepiękny i nagrodzony
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.08.2017
witacze_2017_000.JPGNa tegorocznych Dożynkach Gminno- Parafialnych w dniu 27 sierpnia br. dokonano podsumowania drugiej edycji konkursu Na Witacza Dożynkowego. Konkurs ten to najmłodsza inicjatywa promocyjna samorządu gminy Kowalewo Pomorskie. Ma na celu popularyzację tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów. prezentację unikalnych walorów sołectw a przede wszystkim aktywowanie mieszkańców do udziału we wspólnych pracach.
Zobacz cały artykuł…
 
Podziękowaliśmy za plony, czyli Dożynki 2017
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.08.2017
dozynki_2017__000.JPGZ pól zebrane, a teraz przyszedł czas na podziękowania. W dniu 27 sierpnia br. rolnicy z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali żniwa na tradycyjnych Dożynkach Gminno- Parafialnych. Były to wyjątkowe obchody, gdyż miały miejsce w Chełmoniu. To właśnie proboszcz parafii Chełmonie ks. Zdzisław Szauer wraz z mieszkańcami parafialnych wsi: Chełmonie, Chełmoniec, Lipienica i Elgiszewo zgłosili chęć współorganizacji. Organizatorzy wywiązali się z podjętych zadań co zaowocowało niezapomnianą uroczystością.
Zobacz cały artykuł…
 
Apel!
Wpisał: Zyta Szymańska   
29.08.2017

W związku z nawałnicami , które w ostatnich dniach miały miejsce na terenie naszego Województwa, proszę mieszkańców naszej gminy o rozważenie możliwości wsparcia rzeczowo - finansowego dla gmin dotkniętych kataklizmem.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
29.08.2017

herb_000_30_03_15.jpgW związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego, a co za tym idzie ruchami kadrowymi w szkołach, które niewątpliwie mają związek z wdrażaną reformą systemu oświaty, na prośbę skierowaną przez Burmistrza Miasta dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie sporządzili informację o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, którymi dysponują.

Zobacz cały artykuł…
 
Rozmowy z parlamentarzystami o klęskach żywiołowych i o sporcie
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.08.2017
6_skate.jpgW dniu 24 sierpnia br. Burmistrz Andrzej Grabowski uczestniczył w dwóch spotkaniach z parlamentarzystami. Jedno miało miejsce w urzędzie marszałkowskim, a drugie w gminie Kowalewo Pomorskie. Posłowie: Zbigniew Sosnowski,  Eugeniusz Kłopotek oraz Władysław Kosiniak Kamysz spotkali się z samorządowcami z naszego województwa (starostwie, wójtowie i burmistrzowie), aby porozmawiać o problemie reagowania w czasie wystąpienia anomalii pogodowych.
Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dotycząca bezpłatnego transportu na Uroczystości Dożynkowe w Chełmoniu
Wpisał: Agnieszka Kozłowska   
25.08.2017
herb_000_30_03_15.jpgInformujemy, że dojazd na Uroczystości Dożynkowe w Chełmoniu w dniu 27.08.2017r. nie zostanie zorganizowany z powodu braku zainteresowania mieszkańców bezpłatnym transportem.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 321 - 360 z 2905
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!