Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 30.04.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Radość z nowych dróg
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.10.2016

radosc_z_now_drog_31_11_16_000.jpgMieszkańcy osiedla kwiatowego potrafią nie tylko prosić, ale i dziękować. Po zakończonej inwestycji zaprosili samorząd gminy oraz wykonawcę na spotkanie, na którym podziękowali za pięknie wykonane drogi. Spotkanie miało miejsce w dniu 28 października. Grupa inicjatywna: Roman Woźniczka, Natalia Brudz- Huzior i Zofia Głowacka zmobilizowała mieszkańców trzech ulic: Konwaliowej, Narcyzowej, Mikołaja z Ryńska i części Odrodzenia i zaprosiła do wspólnego świętowania.

Zobacz cały artykuł…
 
Sztandar Gminy ma już 20 lat
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.10.2016
sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_00.jpgGmina Kowalewo Pomorskie może poszczycić się posiadaniem wszystkich insygniów władzy świadczących o historycznym przywiązaniu do tradycji. Oprócz herbu, hymnu i hejnału od 20 lat posiada Sztandar Gminny.
Został on ufundowany przez społeczeństwo, a jego uroczyste rozwinięcie nastąpiło 11 listopada 1996r. na rynku miejskim.
Zobacz cały artykuł…
 
XX lat w pigułce
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.10.2016

xx_rozw_osw_31_10_16_00.jpg Zapraszam do obejrzenia filmu autorstwa nauczycieli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II pani Moniki Lüdtke i pana Bartłomieja Lüdtke przedstawiającego dwudziestoletnią historię Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty.

Zobacz cały artykuł…
 
Z urodzinową wizytą u pani Anny
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.10.2016
z_urodz_wiz_u_p_anny_31_10_16_00.jpgW dniu 27 października swoje 90 urodziny świętowała pani Anna Wiśniewska z Mlewa. Z wizytą do szanownej jubilatki przybył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, zastępca kierownika Ośrodka Pomoc Społecznej Joanna Krasicka i pracownik socjalny Beata Życińska. Jubilatka wspólnie z córka Marią (radna rady miejskiej) przyjęła gości przepysznym ciastem i winem domowej roboty.
Zobacz cały artykuł…
 
W trosce o dzieci
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.10.2016
w_trosce_o_dzieci_31_10_16_00.jpgRok szkolny w pełni. Nauczyciele zapracowani, a uczniowie już tęsknią za wakacjami. Październik to czas zebrań rodziców. W Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim na popularnej wywiadówce w dniu 27 października br. spotkali się rodzice 451 uczniów, dyrekcja, 43 nauczycieli i organ prowadzący w osobie Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego.
Zobacz cały artykuł…
 
Czy czujemy się bezpiecznie w naszym powiecie?
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2016

czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_00.jpgStarostwo golubsko- dobrzyńskie i komenda powiatowa policji zaprosiła mieszkańców z 6 samorządów na debatę społeczną poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Było to kolejne spotkanie o tej tematyce. W spotkaniu w dniu 26 października br. pt. „Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym" uczestniczyli jedynie samorządowcy, zarządcy dróg i służby mundurowe (policja, straż). Społeczeństwo, które widocznie czuje się bardzo bezpiecznie, nie dopisało.

Zobacz cały artykuł…
 
Jubileuszowa XX edycja programu nagradzającego uzdolnionych
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.10.2016
jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_000.jpgW dniu 26 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XX edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli.
Zobacz cały artykuł…
 
OBOWIĄZEK NAUKI PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
27.10.2016

Obowiązek nauki po ukończeniu gimnazjum realizowany jest poprzez:

a) uczęszczanie na zajęcia do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,
b) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

a ponadto może być spełniany poprzez:

Zobacz cały artykuł…
 
Zasadziliśmy prawie 3 tysiące sztuk drzew i krzewów, czyli akcja zadrzewiania zakończona
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.10.2016

zasadzilismy_24_10_16_00.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie od kilkunastu lat prowadzi akcję zadrzewiania. Każdego roku wysadzane są setki drzew i krzewów liściastych oraz iglastych. Każde sołectwo składa pisemne zapotrzebowanie i otrzymuje nieodpłatnie wnioskowaną liczbę roślin. Wysadza je na poboczach, skwerach, parkach i wokół świetlic.

Zobacz cały artykuł…
 
IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.10.2016
iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_000.jpgW dniu 24 października br. na IV posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie omówiono wiele istotnych kwestii i podjęto kilka stanowisk. Chwilą ciszy uczczono również pamięć wójta Lubrańca Krzysztofa Wrzesińskiego, którego uroczystości pogrzebowe miały miejsce we wrześniu.
Zobacz cały artykuł…
 
Samorządy zabiegają o remont drogi wojewódzkiej
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.10.2016

sam_zabiegaja_24_10_16_00.jpgDroga wojewódzka 554 przecina powiat golubsko- dobrzyński od Kowalewa poprzez Golub Dobrzyń i dochodzi aż do Kikoła. Stan jej nawierzchni jest bardzo zły. Dodatkowo jest ona bardzo wąska. Coroczne uzupełnianie dziur nie zdaje egzaminu. Wymaga ona solidnego remontu. Lokalne samorządy bardzo zaangażowały się w poprawę stanu nawierzchni tej ważnej arterii. Kowalewo Pomorskie wspólnie ze starostwem powiatowym, gminami: Radomin, Golub Dobrzyń, Zbójno oraz miastem Golub Dobrzyń systematycznie wnioskują do zarządcy drogi o podjęcie działań mających na celu polepszenie jakości drogi.

Zobacz cały artykuł…
 
Mieszkańcy Mlewa podjęli uchwałę
Wpisał: Donata Pilarska-Mądry   
25.10.2016

miesz_mlew_podj_uchw_25_10_16_00.jpgRekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji kopalin są bardzo istotne ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie mogą one stwarzać dla środowiska, o czym przekonali się już mieszkańcy Mlewa. Dlatego 24 października zgodnie ze złożonym wnioskiem podczas zebrania wiejskiego /w dniu 19 września/ mieszkańcy Mlewa chcąc uniknąć uciążliwości związanych z rekultywacją kolejnych wyrobisk po kopalniach kruszywa podjęli uchwałę: w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim o zmianę uchwały Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Zobacz cały artykuł…
 
Poprawa jakości wody
Wpisał: Małgorzata Wegner   
25.10.2016
popr_jak_wody_25_10_16_00.jpgW nawiązaniu do informacji dotyczącej pogorszenia się jakości wody, zamieszczonej w dniu 11 października 2016r. informujemy, że w wyniku podjętych przez Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem działań, jakość wody uległa znacznej poprawie. Tutejszy Urząd prowadzi monitoring jakości wody, z którego wynika, że w ostatni weekend woda była czysta.
Zobacz cały artykuł…
 
Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
25.10.2016

rpp_reklama_25_10_16_00.jpgZgodnie z prośbą Rzecznika Praw Pacjenta zamieszczamy  poniżej  materiały informacyjne dotyczące  kampanii społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina".

Zachęcamy mieszkańcow do zapoznania się z poniższymi matetriałami.

Zobacz cały artykuł…
 
Akcja poboru krwi
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
25.10.2016

pobor_krwi_25_10_16_00.jpgW dniu 22 października 2016 r. na placu przy MGOK MGOK w Kowalewie Pomorskim odbyła się akcja poboru krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim. W akcji wzięły udział 24 osoby oddając łącznie 10,8 litrów krwi.

Zobacz cały artykuł…
 
PROBLEM BEZPAŃSKICH PSÓW
Wpisał: Renata Siwiec   
25.10.2016
bezp_psy_25_10_16_00.jpgProblem bezpańskich psów na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie znowu staje się coraz bardziej dotkliwy. Bezpańskich i porzucanych psów jest bardzo dużo, liczba ta z roku na rok rośnie a zbliżająca się zima potęguje ich ilość. W ostatnim czasie największą liczbę zgłoszeń odnotowano we wsiach znajdujących się na obrzeżach gminy.
Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Seniora w Mlewie
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.10.2016
dz_seniora_w_mlewie_24_10_16_00.jpgW dniu 23 października br. w świetlicy wiejskiej w Mlewie sołtys Ryszard Lipiński oraz Rada Sołecka zaprosiła najstarszych mieszkańców tej wsi, oraz sąsiedniego Nowego Dworu na wspólny Dzień Seniora.

Życzenia i gratulacje tak wspaniałej inicjatywy złożyli również Burmistrz Kowalewa Pom. Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski i proboszcz parafii Kiełbasin ks. kanonik Kazimierz Zacharkiewicz. i oczywiście sołtys Ryszard Lipiński z sołtysem Nowego Dworu Ewą Orłowską- Mytlewską.

Zobacz cały artykuł…
 
Zmiana kursu autobusów w rejonie Chełmonia i Chełmońca
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
24.10.2016
zmina_kursu_24_10_16_000.jpg W związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej drogi do miejscowości Gapa i licznymi wnioskami mieszkańców tej miejscowości zostanie zmienione trasa kursowania autobusów dowożących dzieci do szkół z rejonu Chełmonia i Chełmońca.

Trasę tę obsługuje komunikacja publiczna Kujawsko - Pomorskiego Transportu Samochodowego z/s we Włocławku Oddział w Golubiu-Dobrzyniu.

Zobacz cały artykuł…
 
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
24.10.2016
Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jej zaprzestania a także zmian jest całkowicie bezpłatne. Wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne.
Zobacz cały artykuł…
 
W pogoni za lisem, czyli Hubertus 2016
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.10.2016
w_pogoni_za_lisem_24_10_16_000.jpgW dniu 22 października br. odbyła się pierwsza edycja Hubertusa powiatowego, czyli popularnej pogoni za lisem. Pogoda sprzyjała organizatorom, którymi byli: Toruńska Organizacja Łowiecka, Starostwo Golub-Dobrzyń i Toruń, Zamek Golubski, Miasto Golub-Dobrzyń, Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Golub-Dobrzyń, Radomin, Zbójno, Czernikowo i Obrowo. Myśliwi i zaproszeni goście po mszy świętej uroczyście przemaszerowali na zamek, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie łowów.
Zobacz cały artykuł…
 
Z urodzinową wizytą u pana Mariana
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.10.2016
z_urodz_wyzyta_p_marian_24_10_16_00.jpgW dniu 22 października swoje 90 urodziny świętował pan Marian Zalewski z Kowalewa Pomorskiego. Z wizytą do szanownego jubilata przybył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, kierownik Ośrodka Pomoc Społecznej Zyta Szymańska i pracownik socjalny Barbara Wasilewska. Jubilat wspólnie z żoną, synem, wnuczką i dwiema prawnuczkami przyjął gości przepysznym ciastem i szampanem. Małżeństwo Zalewskich służy sobie wzajemnie wsparciem i opieką. Uśmiechnięci i pozytywnie patrzący na otoczenie mogą być przykładem dla wielu.
Zobacz cały artykuł…
 
Śpiewają już dwunasty rok
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.10.2016
spiewaja_juz_12_rok_24_10_16_000.jpgChórzyści z kowalewskiego Chóru 730-lecia Miasta świętowali 21 października br. 12 rocznicę powstania. Były podziękowania, wspomnienia i wspólne śpiewanie. Chórzystom towarzyszyli współmałżonkowie oraz zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, ks. wikary Marek Wysocki, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Jerzy Koralewski, byli członkowie chóru oraz pierwszy dyrygent Mieczysław Domarecki. Przybył również współpracujący z chórem duet: Karolina Zielińska wraz z trenerem Markiem Piątkowskim.
Zobacz cały artykuł…
 
Wychowankowie "Sokoła" z medalami Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska - UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo   
21.10.2016
mist_polski_lzs_21_10_16_00.jpgW ubiegły weekend na torze kolarskim BGŻ Arena w Pruszkowie rozegrano Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie torowym.

Bardzo dobrze zaprezentowali się wychowankowie UKS „Sokół" Wielkie Rychnowo Adrian Marzec i Daniel Śliwka, obecnie reprezentujący barwy TKK „Pacific" Toruń oraz Adrian Brzozowski, obecnie UKS „Copernicus", którzy niejednokrotnie stawali na podium.

Zobacz cały artykuł…
 
Informacja dotycząca przetargu na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych
Wpisał: Anna Dalke   
21.10.2016

dot_przetargu_na_smieci_000_21_10_16.jpgW związku z upływającym terminem obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych (do dn. 31.12.2016 r.), Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do wyboru wykonawcy usług na kolejne lata. W dn. 22.07.2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim opublikowany został przetarg nieograniczony na realizację w/w usług w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Seniora w kowalewskim Związku Emerytów
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2016
dzien_seniora_20_10_16_000.jpgCzłonkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim w dniu 20 października br. świętowali coroczny Dzień Seniora. Na stołach pojawiło się coś na ciepło oraz kawa i ciasto, a zaproszeni goście nie mogli wyjść z podziwu nad witalnością i radością życia gospodarzy. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski do życzeń zdrowia, radości i pomyślności dołożyli tradycyjny już talon na przejazd autokarem wycieczkowym. Panowie podziękowali za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy.
Zobacz cały artykuł…
 
Zabezpiecz instalację przed mrozem
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
20.10.2016

zabezp_p_mrozem_00_20_10_16.jpgW związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz spadkiem temperatur na prośbę Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.

Zobacz cały artykuł…
 
Konsul Mołdawii w Kowalewie Pomorskim, czyli przygotowania do wielkiego jubileuszu
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.10.2016
kons_mold_20_10_16_00.jpgMołdawia to kilkumilionowy kraj z 25-letnią niepodległością. Wcześniej był pod wpływem Związku Radzieckiego. Wg międzynarodowych badań to najbiedniejszy kraj w Europie z aspiracją wstąpienia do Unii Europejskiej. Skąd więc konsul tego państwa w gminie Kowalewo Pomorskie?
Zobacz cały artykuł…
 
Z urodzinową wizyta u pani Bolesławy
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.10.2016
z_orodz_wizyta_20_10_16_00.jpgMieszkanka Wielkiego Rychnowa Bolesława Szczepańska świętowała 19 października br. 91 urodziny. Z wizytą do szanownej jubilatki przybył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, kierownik Ośrodka Pomoc Społecznej Zyta Szymańska i pracownik socjalny Beata Życińska. Pani Bolesława wraz z rodziną wnuka, z którą mieszka na co dzień, przyjęła gości przepysznym tortem urodzinowym.
Zobacz cały artykuł…
 
 Posezonowe badania wydolnościowe szkółek kolarskich
Wpisał: Agnieszka Zielaskowska - UKS "Sokół" Wielkie Rychnowo   
19.10.2016

miniaturka.jpgW dniu 13 października br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Zakład Fizjologii Instytutu Sportu w Warszawie przeprowadził specjalistyczne badania wydolnościowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa.

Zobacz cały artykuł…
 
Matematyczne śledztwo, czyli gra terenowa w Wielkim Rychnowie
Wpisał: Agnieszka Szymczak i Julia Szczepańska   
19.10.2016

miniaturka.jpg15 października po raz pierwszy w Wielkim Rychnowie odbyła sią gra wiejska, czyli połączenie gry internetowej, podchodów i interaktywnej zabawy ulicznej. Uczestnicy poznawali historię okolicy oraz jej walory turystyczne.

Zobacz cały artykuł…
 
Nabór do Chóru
Wpisał: Barbara Niewidział   
19.10.2016

eigeneliedernotenschluesselchor.gifMiejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim ogłasza nabór do czterogłosowego wielopokoleniowego Chóru 730-lecia działającego przy Domu Kultury (mile widziane głosy męskie TENORY I BASY). Spotkania i próby chóru odbywają się w piątki  o godz. 17.00 w M-GOK.

 Serdecznie zapraszamy !

 
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie na obradach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.10.2016
burmistrz_na_obradach_18_10_16_00.jpgSejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi obradowała w naszym regionie. Na zamku w Golubiu-Dobrzyniu w dniach 17-18 października br. posłowie  dyskutowali między innymi o sytuacji w mleczarstwie, rolnictwie ekologicznym, dzierżawie ziemi i sprzedaży bezpośredniej. Wśród gości byli: wiceminister Jacek Bogucki, wojewoda kujawsko- pomorski, samorządowcy z naszego powiatu oraz szefowie rolniczych agencji i reprezentanci organizacji skupionych wokół tej gałęzi gospodarczej.
Zobacz cały artykuł…
 
TY też możesz być częścią Mistrzowskiego zespołu !!!
Wpisał: Robert Bejgier   
18.10.2016
Zarząd UKS „Olimpijczyk" Kowalewo Pomorskie zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe wyjazdu na Klubowe Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej kobiet, które odbędą się w dniach 2-6.11.2016r na Gran Canaria.
Zobacz cały artykuł…
 
Chór 730-lecia w Toruniu
Wpisał: Barbara Niewidział   
18.10.2016
2.jpgChór 730-lecia Kowalewa Pomorskiego na zaproszenie Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu w dniu 16 października 2016 roku uczcił Dzień Świętego Jana Pawła II śpiewem w trakcie Liturgii Świętej. Chórowi gościnnie towarzyszyli: p. Marek Piątkowski i Karolina Zielińska.
Zobacz cały artykuł…
 
XXIV Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
Wpisał: Ewa Dąbkowska   
18.10.2016
3.jpgW dniu 15 października 2016 roku w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyły się przesłuchania konkursowe XXIV Diecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej pod patronatem Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego i Biskupa Diecezji Toruńskiej. Motto tegorocznego festiwalu brzmiało: „Bądźcie świadkami miłosierdzia".   Festiwal rozpoczęła  msza świętą w kościele parafialnym w Kowalewie Pomorskim odprawiona przez Księdza Proboszcza Piotra Igielskiego.
Zobacz cały artykuł…
 
Z urodzinową wizytą
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.10.2016
z_orodz_wizyta_18_10_16_00.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski i kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zyta Szymańska wraz z pracownikiem Małgorzatą Fryc w dniu 17 października br. złożyli kolejną wizytę urodzinową. Tradycją kowalewskiego samorządu jest składanie życzeń osobom, które ukończyły 90 lat. W naszej gminie mieszka ponad 50 osób, które co roku otrzymują gratulacje i kwiaty.
Zobacz cały artykuł…
 
O kowalewskiej obwodnicy na falach radia PIK
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.10.2016
o_kowalewskiej_obw_w_pik_18_10_16_00.jpgW audycji Regionalny Punkt Widzenia na falach radia PIK w dniu 17 października br. (godz. 9.00) mówiono o Strategii Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy do wysłuchania programu. W 17 minucie audycji Wojewoda Kujawsko- Pomorski Mikołaj Bogdanowicz mówił o potrzebie budowy obwodnicy Kowalewa Pomorskiego i zadeklarował czynienie wszystkich zabiegów, aby ją pozyskać.

Link do audycji tutaj http://www.radiopik.pl/139,0,regionalny-punkt-widzenia

 
Kampania dotycząca wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.10.2016
grypa_18_10_16.jpgPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu -Dobrzyniu informuje, że w dniach 17 -21 października 2016 r. odbędzie się czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania.

Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na znaczenie szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi, gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby oraz pracowników służby zdrowia.

Zobacz cały artykuł…
 
Dzień Nauczyciela
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.10.2016

dzien_nauczyciela_17_10_16_000.jpgZ okazji Święta Edukacji Narodowej czyli popularnego Dnia Nauczyciela  w imieniu organu prowadzącego placówki oświatowe składam wszystkim dyrektorom. pedagogom oraz pracownikom szkół życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów w pracy z uczniami oraz dobrej współpracy z rodzicami. Uczniowie oraz nauczyciele mają stworzone warunki do pracy, nauki oraz wypoczynku. Czują się w szkołach bezpiecznie i komfortowo. Współpraca z dyrektorami szkół zaowocowała wieloma sukcesami uczniów i absolwentów, którzy kontynuując naukę w kolejnych placówkach nie muszą mieć kompleksów czy wstydzić się swojego pochodzenia- Andrzej Grabowski Burmistrz Miasta

Zobacz cały artykuł…
 
Podsumowano wydatki na projekty społeczne i na infrastrukturę
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.10.2016
proj_spol_i_infra_17_10_16.jpgCzasopismo Wspólnota zestawiło wydatkowane przez samorządy środki unijne na projekty społeczne i na infrastrukturę techniczną. Właśnie te wydatki mają największy wpływ na poprawę jakości życia społeczeństwa. Dane pozyskano z corocznych sprawozdań budżetowych za okres 2013-2015.
Zobacz cały artykuł…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 321 - 360 z 2396
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!