Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow - jedna obwodnica w czterech wariantach

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

- jedna obwodnica w czterech wariantach Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.03.2009

Obwodnica Miasta Kowalewo Pom. ma już wyraźny zarys, a właściwie cztery. W dniu 24 października, na drugich już konsultacjach z wykonawcą Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) obwodnicy firmą EKOSYSTEM Śląsk przedstawiono burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu 4 warianty trasy. Projektanci: Elżbieta Sugier i Bronisław Wieluga omówili plusy i minusy każdego z nich. Wielowariantowość rozwiązania nakładają na nas przepisy. Przypomnijmy, że samorząd, za zgodą Regionalnej Izby Obrachunkowej, sam finansuje przygotowanie STEŚ-u. Jest to niebagatelna kwota 466.070,50zł. brutto. Nie jest to zadanie własne gminy, lecz tylko tak możemy spowodować przyspieszenie prac i fakt, że obwodnica powstanie. Termin opracowania STEŚ-u to min. 12 miesięcy. Dopiero po opracowaniu tego dokumentu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy będzie mogła zlecić wykonanie dokumentacji technicznej (koniec 2009r.). Wg wstępnych wyliczeń obecnego na spotkaniu przedstawiciela GDDKiA z Bydgoszczy p. Bogdana Matejka najbliższy realny termin fizycznego rozpoczęcia inwestycji to koniec 2010r.

obwodnica_13_03_09.jpg

Cieszy mnie przychylność GDDKiA z Bydgoszczy do naszych zamierzeń. – podkreśla Burmistrza Grabowski- do rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami w tajemnicy pozostaną wszystkie cztery warianty przebiegu obwodnicy. Chcę, aby najpierw wypowiedzieli się specjaliści z dziedziny budownictwa, ekologii i finansów. Zależy nam aby być w zgodzie z naturą i z ......... historią. Kowalewo to bardzo stare miasto. Zdaję sobie sprawę, że jego 730-letnia historia ukryła pod ziemią kilka archeologicznych ciekawostek.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!