Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow ANONIMOWE I BEZPŁATNE TESTY NA HIV !!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ANONIMOWE I BEZPŁATNE TESTY NA HIV !!! Drukuj
Wpisał: Żaneta Garkowska   
11.06.2010

ANONIMOWE I BEZPŁATNE TESTY NA HIV !!!

Stowarzyszenie wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem" zaprasza do Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego. Jeżeli chcesz anonimowo i bezpłatnie wykonać sobie test na HIV to przyjdź . Punkt pracuje w każdy piątek w godzinach od 14.00 do 18.00

w Toruniu na ulicy Szosa Bydgoska 1 (na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Leczenie Uzależnień Współuzależnienia)- telefon: (056) 622 68 31, e-mail: pkd.torun@o2.pl. Profesjonalni doradcy HIV/AIDS przeszkoleni przez Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie rozwieją twoje wątpliwości, udzielą niezbędnych informacji i zrobią test na HIV. ZAPRASZAMY!

INFORMACJA O DZIŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec HIV/AIDS „Razem"powstało w 2001r. i jest jedyną taką organizacją działającą na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powstało głównie

z inicjatywy osób zakażonych leczących się przy poradni Chorób Zakaźnych i Niedoborów Immunologicznych w Bydgoszczy. Oferta programowa naszego stowarzyszenia dotyczy nie tylko mniejszości seksualnych oraz osób czynnie zażywających narkotyki, ale wszystkich podejmujących ryzykowne zachowania. Obecnie coraz więcej infekcji HIV występuje wśród młodych, heteroseksualnych osób, które chcemy uczulić na ryzyko zakażenia właśnie tą drogą. Stowarzyszenie realizuje na rzecz społeczności lokalnej działania profilaktyczno-edukacyjne oraz społeczno-terapeutyczne mające na celu pomoc i wsparcie dla osób seropozytywnych pod kątem psychologicznym i społecznym. Są to aktywności których celem jest profilaktyka i prewencja transmisji wirusa HIV, edukacja społeczności lokalnej oraz osób zakażonych i ich rodzin na terenie województwa, a także kształtowanie właściwych postaw wobec HIV/AIDS, eliminowanie przejawów dyskryminacji wobec osób seropozytywnych nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, nabywanie kompetencji społeczno-kulturowych co w efekcie miałoby prowadzić do adaptacji społecznej, polepszania stanu zdrowia czy stworzenia korzystnych warunków do rozwoju i samorealizacji osób dotkniętych chorobą.

Działalność naszą opieramy na doświadczeniu innych stowarzyszeń z terenu całej Polski. We współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego i Krajowym Centrum ds. AIDS realizującym całoroczne programy wsparcia i pomocy:

  • Punkt Konsultacyjno-Edukacyjny dyżurujący 3 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek w godzinach 10.00-13.00 i środa w godz. 16.00-19.00) i mieszczący się przy ulicy Jęczmiennej 14 w Toruniu. W trakcie dyżurów certyfikowanych edukatorów HIV można uzyskać wsparcie i rzetelną informację z tematyki HIV/AIDS

  • cykliczne spotkania grupy wsparcia dla osób zakażonych i ich rodzin - dwa razy w miesiącu

  • zajęcia kulturalno-oświatowe, integracyjne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin

  • dystrybucja pozyskiwanych darowizn rzeczowych wśród podopiecznych

  • akcje informacyjno-edukacyjne na ulicach Torunia

  • coroczne obchody Światowego Dnia AIDS połączone z koncertem zespołów rockowych

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!