Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
21.12.2010

 

pr_01_28_01_11.jpg

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ul. Św. Józefa i ul. Działkową

W listopadzie 2010 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę, w sprawie przyznania dofinansowania wniosku pt.: „Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim" złożonego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu, zgodnie z wnioskiem wynosi: 1 756 028,46 zł. W dniu 17 grudnia 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, a Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na koniec października 2011 r. W I kwartale 2011 r. w ramach projektu planuje się:

  • przeprowadzić procedurę przetargową na rbm. i nadzór inwestorski,

  • wyłonić wykonawcę rbm. oraz inspektora nadzoru,

  • podpisać stosowne umowy,

  • przekazać plac budowy.

Celem głównym projektu jest stworzenie infrastruktury komunikacyjnej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców oraz użytkowników ruchu drogowego.

Przeprowadzenie inwestycji polegać będzie na przebudowie jezdni, wjazdów do posesji, budowie i przebudowie chodników, krawężników oraz obrzeży betonowych, a także na zamontowaniu nowego oznakowania pionowego. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne zostały dobrane zgodnie z wymogami, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


zdjecie_21_21_12_10.jpg
zdjecie_22_21_12_10.jpg
 zdjecie_23_21_12_10.jpg  
zdjecie_24_21_12_10.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!