Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
21.12.2010

 

pr_01_28_01_11.jpg

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ul. Św. Józefa i ul. Działkową

W listopadzie 2010 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę, w sprawie przyznania dofinansowania wniosku pt.: „Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim" złożonego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu, zgodnie z wnioskiem wynosi: 1 756 028,46 zł. W dniu 17 grudnia 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie reprezentowaną przez Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, a Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na koniec października 2011 r. W I kwartale 2011 r. w ramach projektu planuje się:

  • przeprowadzić procedurę przetargową na rbm. i nadzór inwestorski,

  • wyłonić wykonawcę rbm. oraz inspektora nadzoru,

  • podpisać stosowne umowy,

  • przekazać plac budowy.

Celem głównym projektu jest stworzenie infrastruktury komunikacyjnej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców oraz użytkowników ruchu drogowego.

Przeprowadzenie inwestycji polegać będzie na przebudowie jezdni, wjazdów do posesji, budowie i przebudowie chodników, krawężników oraz obrzeży betonowych, a także na zamontowaniu nowego oznakowania pionowego. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne zostały dobrane zgodnie z wymogami, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


zdjecie_21_21_12_10.jpg
zdjecie_22_21_12_10.jpg
 zdjecie_23_21_12_10.jpg  
zdjecie_24_21_12_10.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!