Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Rozstrzygnięto przetarg na rbm. związane z przebudową ul. Św. Józefa i ul. Działkowej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rozstrzygnięto przetarg na rbm. związane z przebudową ul. Św. Józefa i ul. Działkowej Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
12.04.2011

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rbm. związane z przebudową ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim.

W dniu 7 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. J. z siedzibą w Chełmży. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówione dzieło budowlane zgodnie z:

  • dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,

  • warunkami pozwoleń i uzgodnień z instytucjami uzgadniającymi,

  • warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego.

Zgodnie z umową Firma „DROBUD" wykona przedmiot umowy, w terminie do 15 września 2011r.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!