Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Rozstrzygnięto przetarg na rbm. związane z przebudową ul. Św. Józefa i ul. Działkowej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rozstrzygnięto przetarg na rbm. związane z przebudową ul. Św. Józefa i ul. Działkowej Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
12.04.2011

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rbm. związane z przebudową ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim.

W dniu 7 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD Sp. J. z siedzibą w Chełmży. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówione dzieło budowlane zgodnie z:

  • dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,

  • warunkami pozwoleń i uzgodnień z instytucjami uzgadniającymi,

  • warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa budowlanego.

Zgodnie z umową Firma „DROBUD" wykona przedmiot umowy, w terminie do 15 września 2011r.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!