Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
05.07.2011
Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2011 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (http://www.ceidg.gov.pl/).
Do dnia 31 grudnia 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnej do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywnych oraz zawieszonych).

Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, Burmistrz przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Do dnia 31 grudnia 2011 r., w zakresie wpisów nie przeniesionych do CEIDG, Burmistrz pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.

Od 1 lipca 2011 r. będzie również obowiązywał nowy formularz CEIDG-1 (http://www.ceidg.gov.pl/) uwzględniający między innymi możliwość wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorcę.

Ze względu na fakt, że wpisy w ewidencji gminnej tworzone były na przestrzeni lat
w oparciu o zmieniające się przepisy prawne, informacje zawarte w tych rejestrach mogą wymagać korekty, w zależności od daty dokonania wpisu oraz od sposobu prowadzenia ewidencji.

Najczęściej występujące braki w ewidencjach gminnych to:

  1. Brak kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007);

  2. Wielokrotne wpisy jednego przedsiębiorcy- osoby fizycznej (powielony PESEL);

  3. Brak numeru PESEL lub NIP;

  4. niekompletne dane adresowe.

 

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców o sprawdzenie i zaktualizowanie swoich wpisów w ewidencji działalności gospodarczej Gminy Kowalewo Pomorskie, aby stan wpisu był zgodny ze stanem FAKTYCZNYM i PRAWNYM.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!