Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Remont w Sierakowie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Remont w Sierakowie Drukuj
Wpisał: Agnieszka Wiewiór   
11.07.2011
logo_lirer_2011.jpg
      W dniu 05.07.2011r Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o, z Kowalewa Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Remont
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy wiejskiej
w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie".

        Przedmiotem prac będzie wykonanie kotłowni olejowej, ogrzewającej budynek świetlicy
wraz z przyległymi pomieszczeniami. Kotłownia wraz z pomieszczeniem na olej opałowy
zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu. Zamontowane zostaną grzejniki płytowe
z zasilaniem bocznym i dolnym.
        Zgodnie z umową Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o – wykona prace do
31 sierpnia 2011r.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie zgodnie z:
    • dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
    • warunkami pozwoleń i uzgodnień z instytucjami uzgadniającymi,
    • warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa
       budowlanego.
Gmina Kowalewo Pomorskie na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie, w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013.
 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!