Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Remont w Sierakowie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Remont w Sierakowie Drukuj
Wpisał: Agnieszka Wiewiór   
11.07.2011
logo_lirer_2011.jpg
      W dniu 05.07.2011r Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o, z Kowalewa Pomorskiego na realizację zadania pn.: „Remont
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową w świetlicy wiejskiej
w Sierakowie Gmina Kowalewo Pomorskie".

        Przedmiotem prac będzie wykonanie kotłowni olejowej, ogrzewającej budynek świetlicy
wraz z przyległymi pomieszczeniami. Kotłownia wraz z pomieszczeniem na olej opałowy
zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu. Zamontowane zostaną grzejniki płytowe
z zasilaniem bocznym i dolnym.
        Zgodnie z umową Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o – wykona prace do
31 sierpnia 2011r.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie zgodnie z:
    • dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
    • warunkami pozwoleń i uzgodnień z instytucjami uzgadniającymi,
    • warunkami wynikającymi z obowiązujących norm, przepisów technicznych i prawa
       budowlanego.
Gmina Kowalewo Pomorskie na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie, w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013.
 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!