Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2011

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2011 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
21.09.2011

kujawsko-pomorskie_21_09_2011.jpg 

Uprzejmie informujemy, iż

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu „Równać Szanse 2011" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6 - miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012r. mogą ubiegać się

organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2011r.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia, instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym podane są na stronie źródłowej: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/969 .

Osobą do kontaktu z biura Fundacji jest p. Katarzyna Dąbrowska, e- mail: k.dabrowska@pcyf.org.pl , tel. (22) 826 10 16.

W przypadku problemów lub pytań należy kontaktować się z Partnerem Lokalnym:

Stowarzyszenie Tratwa, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn.

Adres e-mail: tratwa@tratwa.pl

Więcej informacji o programie pod nr tel. (89) 513 17 46. 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!