Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2011

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2011 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
21.09.2011

kujawsko-pomorskie_21_09_2011.jpg 

Uprzejmie informujemy, iż

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu „Równać Szanse 2011" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6 - miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012r. mogą ubiegać się

organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2011r.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia, instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym podane są na stronie źródłowej: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/969 .

Osobą do kontaktu z biura Fundacji jest p. Katarzyna Dąbrowska, e- mail: k.dabrowska@pcyf.org.pl , tel. (22) 826 10 16.

W przypadku problemów lub pytań należy kontaktować się z Partnerem Lokalnym:

Stowarzyszenie Tratwa, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn.

Adres e-mail: tratwa@tratwa.pl

Więcej informacji o programie pod nr tel. (89) 513 17 46. 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!