Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
21.09.2011

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju.

Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),

  • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),

  • Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

 

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.:

  • w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),

  • w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w grudniu 2011r. w Warszawie.

Ankiety dot. konkursu będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30.09.2011r. i można je pobrać ze strony internetowej www.liderzyinnowacji.pl

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:

Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,

tel. (22) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!