Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
21.09.2011

Organizatorem konkursu jest Fundacja Innowacji i Rozwoju.

Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.

Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

  • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy - mikro, małe, średnie, duże),

  • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),

  • Grupa 3 - organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

 

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.:

  • w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),

  • w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w grudniu 2011r. w Warszawie.

Ankiety dot. konkursu będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30.09.2011r. i można je pobrać ze strony internetowej www.liderzyinnowacji.pl

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:

Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,

tel. (22) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!