Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
04.10.2011
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego na posiedzeniu 28 września br. przyjął projekty wieloletniego (2011 - 2015) i rocznego (na 2012 rok) programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

 

Zgodnie z treścią podjętych uchwał, projekty zostają skierowane do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.


Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych

na formularzu konsultacji programu wieloletniego i formularzu konsultacji programu rocznego

na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

pocztą (Toruń, plac Teatralny 2), pocztą elektroniczną ( ngo@kujawsko-pomorskie.pl)

lub faksem (nr 56 62 18 275) w terminie od 6 do 17 października 2011 r.Formularz konsultacji programu wieloletniego i rocznego oraz projekty programów

można pobrać ze strony internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl


Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!