Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO I ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
04.10.2011
Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego na posiedzeniu 28 września br. przyjął projekty wieloletniego (2011 - 2015) i rocznego (na 2012 rok) programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

 

Zgodnie z treścią podjętych uchwał, projekty zostają skierowane do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.


Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych

na formularzu konsultacji programu wieloletniego i formularzu konsultacji programu rocznego

na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

pocztą (Toruń, plac Teatralny 2), pocztą elektroniczną ( ngo@kujawsko-pomorskie.pl)

lub faksem (nr 56 62 18 275) w terminie od 6 do 17 października 2011 r.Formularz konsultacji programu wieloletniego i rocznego oraz projekty programów

można pobrać ze strony internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl


Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!