Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej Drukuj
Wpisał: Bożena Rymanowska   
06.10.2011
Gmina Kowalewo przygotowuje projekt p.n. budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kiełpiny Gmina Kowalewo Pomorskie. OSA Biuro Projektowe z Poznania wykonało program funkcjonalno-użytkowy , który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

Projektowana koncepcja zagospodarowania terenu :

w ramach przebudowy strzelnicy planuje się wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu :

a.       przebudowa toru strzelnicy,

b.      budowa placu utwardzonego przy torze strzelnicy ,

c.       budowa placu utwardzonego w zachodniej części

d.      przebudowa drogi dojazdowej

e.       zasilanie terenu w energię elektryczna (alternatywnie zakup spalinowego agregatu prądotwórczego)oraz sieć wodociągową.

 

Załącznik: wizualizacja proponowanych rozwiązań - KLIKNIJ

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!