Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej Drukuj
Wpisał: Bożena Rymanowska   
06.10.2011
Gmina Kowalewo przygotowuje projekt p.n. budowa strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kiełpiny Gmina Kowalewo Pomorskie. OSA Biuro Projektowe z Poznania wykonało program funkcjonalno-użytkowy , który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej.

Projektowana koncepcja zagospodarowania terenu :

w ramach przebudowy strzelnicy planuje się wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu :

a.       przebudowa toru strzelnicy,

b.      budowa placu utwardzonego przy torze strzelnicy ,

c.       budowa placu utwardzonego w zachodniej części

d.      przebudowa drogi dojazdowej

e.       zasilanie terenu w energię elektryczna (alternatywnie zakup spalinowego agregatu prądotwórczego)oraz sieć wodociągową.

 

Załącznik: wizualizacja proponowanych rozwiązań - KLIKNIJ

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!