Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Odbiór końcowy: Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej..."

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór końcowy: Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej..." Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
20.10.2011
przebudowa_small_20_10_11.jpg
W dniu 07 września 2011 r. nastąpił odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim".

Przebudowano dwa odcinki drogi o łącznej długości 0,739 km.

Całkowita wartość projektu wyniosła 914 860,47 zł. w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 457 430,23 zł., tj. 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dzięki tej inwestycji został usprawniony cały system komunikacyjny na terenie miasta. Zwiększono płynność ruchu oraz zmniejszono emisję szkodliwych pyłów.

Inwestycja doskonale wpisała się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa.

przebudowa_01_20_10_11.jpg
przebudowa_02_20_10_11.jpg
przebudowa_03_20_10_11.jpg
przebudowa_04_20_10_11.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!