Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Odbiór końcowy: Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej..."

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór końcowy: Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej..." Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
20.10.2011
przebudowa_small_20_10_11.jpg
W dniu 07 września 2011 r. nastąpił odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie Pomorskim".

Przebudowano dwa odcinki drogi o łącznej długości 0,739 km.

Całkowita wartość projektu wyniosła 914 860,47 zł. w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 457 430,23 zł., tj. 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dzięki tej inwestycji został usprawniony cały system komunikacyjny na terenie miasta. Zwiększono płynność ruchu oraz zmniejszono emisję szkodliwych pyłów.

Inwestycja doskonale wpisała się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa.

przebudowa_01_20_10_11.jpg
przebudowa_02_20_10_11.jpg
przebudowa_03_20_10_11.jpg
przebudowa_04_20_10_11.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!