Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow RUSZA REGIONALNE FORUM INNOWACYJNOŚCI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

RUSZA REGIONALNE FORUM INNOWACYJNOŚCI Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
27.10.2011

Zadanie forum, to przeprowadzenie szerokiej społecznej dyskusji nad problemami związanymi

z innowacyjnością w naszym regionie. Już teraz zachęcamy mieszkańców regionu do wyrażenia opinii i zgłaszania propozycji na stronie internetowej: www.forum.bydgoszcz.uw.gov.pl


Regionalne Forum Innowacyjności, to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego,

Urzędu Wojewódzkiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców organizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.


Do udziału w projekcie zaproszone zostały regionalne uczelnie, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje branżowe, stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów, firm, instytucje kultury i zdrowia oraz inne mające wpływ na innowacyjność województwa.

Konferencja "Kreatywność w innowacyjności - dialog i współpraca" inaugurująca działalność Regionalnego Forum Innowacyjności odbędzie się 8 listopada (początek

godzina 9.30) w Auditorium Novum UTP przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.


Spotkanie jest jednym z przedsięwzięć towarzyszących Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Organizowane jest w ramach prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji.


Uczestnicy konferencji podpiszą deklarację włączenia się w proces budowania Regionalnego Systemu Innowacyjności - sieci współpracy instytucji i organizacji, których cel to zwiększenie potencjału innowacyjnego regionu oraz konkurencyjności regionalnej gospodarki. Chodzi między innymi o podnoszenie jakości wykształcenia mieszkańców, upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie związków łączących naukę i gospodarkę, określenie zasad finansowania innowacyjności ze środków publicznych oraz udzielania wsparcia przedsiębiorstwom wdrażającym innowacje.


Przed konferencją zachęcamy mieszkańców regionu do wyrażenia opinii i zgłaszania propozycji dotyczących problematyki innowacyjności oraz konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego na stronie internetowej forum pod adresem www.forum.bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!