Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow RUSZA REGIONALNE FORUM INNOWACYJNOŚCI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

RUSZA REGIONALNE FORUM INNOWACYJNOŚCI Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
27.10.2011

Zadanie forum, to przeprowadzenie szerokiej społecznej dyskusji nad problemami związanymi

z innowacyjnością w naszym regionie. Już teraz zachęcamy mieszkańców regionu do wyrażenia opinii i zgłaszania propozycji na stronie internetowej: www.forum.bydgoszcz.uw.gov.pl


Regionalne Forum Innowacyjności, to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Marszałkowskiego,

Urzędu Wojewódzkiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców organizowane w partnerstwie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.


Do udziału w projekcie zaproszone zostały regionalne uczelnie, instytucje naukowo-badawcze, związki i organizacje branżowe, stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów, firm, instytucje kultury i zdrowia oraz inne mające wpływ na innowacyjność województwa.

Konferencja "Kreatywność w innowacyjności - dialog i współpraca" inaugurująca działalność Regionalnego Forum Innowacyjności odbędzie się 8 listopada (początek

godzina 9.30) w Auditorium Novum UTP przy Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy.


Spotkanie jest jednym z przedsięwzięć towarzyszących Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Organizowane jest w ramach prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji.


Uczestnicy konferencji podpiszą deklarację włączenia się w proces budowania Regionalnego Systemu Innowacyjności - sieci współpracy instytucji i organizacji, których cel to zwiększenie potencjału innowacyjnego regionu oraz konkurencyjności regionalnej gospodarki. Chodzi między innymi o podnoszenie jakości wykształcenia mieszkańców, upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie związków łączących naukę i gospodarkę, określenie zasad finansowania innowacyjności ze środków publicznych oraz udzielania wsparcia przedsiębiorstwom wdrażającym innowacje.


Przed konferencją zachęcamy mieszkańców regionu do wyrażenia opinii i zgłaszania propozycji dotyczących problematyki innowacyjności oraz konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego na stronie internetowej forum pod adresem www.forum.bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!