Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KORZYSTAJ BEZPIECZNIE ZE SKATE PARKU

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KORZYSTAJ BEZPIECZNIE ZE SKATE PARKU Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
24.11.2011
W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w użytkowaniu skate parku przekazuję kilka informacji i ważnych zasad korzystania z w/w obiektu.

Na terenie obiektu nie jest zatrudniony instruktor.

Jest to obiekt ogólnodostępny, wyposażony w urządzenia służące do jazdy oraz wykonywania różnorodnych skomplikowanych ewolucji na desce, rolkach i rowerach BMX.

ZDECYDOWANIE SKATE PARK NIE JEST PLACEM ZABAW !

PLACEM ZABAW I EWOLUCJI NA DESKACH CZY TEŻ ROLKACH NIE JEST RÓWNIEŻ DROGA I CHODNIK PROWADZĄCY DO TEGO OBIEKTU.

ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ABY DO PRZEJAZDÓW NA ROLKACH CZY DESKACH NIE WYKORZYSTYWAĆ ULICY I CHODNIKA.

TAKIE NIEODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE STWARZA ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM.

Warunkiem korzystania ze skate parku jest zapoznanie się z regulaminem i jego bezwzględne przestrzeganie.

 

Regulamin znajduje się na terenie obiektu oraz na tablicy informacyjnej „Orlika".

Poniżej kilka bardzo ważnych zasad korzystania :

  1. Użytkownicy korzystają ze skate parku na własną odpowiedzialność,

  2. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana,

  łokcie i nadgarstki, jest zabroniona,

  3. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na

  terenie skate parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych

  przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych,

  4. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skate parku

  jest zabronione,

  5. Ryzyko związane z amatorskimi wyczynowym uprawianiem sportu

  na obiekcie ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno

  na osobie jak i na mieniu , wynikłe z użytkowania skate parku administrator

  tego obiektu nie ponosi odpowiedzialności,

Życzę przyjemnego i bezpiecznego korzystania z skate parku. Proszę użytkowników, aby docenili pracę, jaką wkłada administrator w jego utrzymanie i nie zaśmiecali obiektu, jak również nie niszczyli urządzeń.

W przypadku uszkodzenia urządzenia fakt ten należy natychmiast zgłosić gospodarzowi obiektu p. Marioli Żelazny tel. kont. 501014382.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!