Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KORZYSTAJ BEZPIECZNIE ZE SKATE PARKU

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KORZYSTAJ BEZPIECZNIE ZE SKATE PARKU Drukuj
Wpisał: Jolanta Jakubiak   
24.11.2011
W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w użytkowaniu skate parku przekazuję kilka informacji i ważnych zasad korzystania z w/w obiektu.

Na terenie obiektu nie jest zatrudniony instruktor.

Jest to obiekt ogólnodostępny, wyposażony w urządzenia służące do jazdy oraz wykonywania różnorodnych skomplikowanych ewolucji na desce, rolkach i rowerach BMX.

ZDECYDOWANIE SKATE PARK NIE JEST PLACEM ZABAW !

PLACEM ZABAW I EWOLUCJI NA DESKACH CZY TEŻ ROLKACH NIE JEST RÓWNIEŻ DROGA I CHODNIK PROWADZĄCY DO TEGO OBIEKTU.

ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ, ABY DO PRZEJAZDÓW NA ROLKACH CZY DESKACH NIE WYKORZYSTYWAĆ ULICY I CHODNIKA.

TAKIE NIEODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE STWARZA ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM.

Warunkiem korzystania ze skate parku jest zapoznanie się z regulaminem i jego bezwzględne przestrzeganie.

 

Regulamin znajduje się na terenie obiektu oraz na tablicy informacyjnej „Orlika".

Poniżej kilka bardzo ważnych zasad korzystania :

  1. Użytkownicy korzystają ze skate parku na własną odpowiedzialność,

  2. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana,

  łokcie i nadgarstki, jest zabroniona,

  3. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na

  terenie skate parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych

  przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych,

  4. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skate parku

  jest zabronione,

  5. Ryzyko związane z amatorskimi wyczynowym uprawianiem sportu

  na obiekcie ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno

  na osobie jak i na mieniu , wynikłe z użytkowania skate parku administrator

  tego obiektu nie ponosi odpowiedzialności,

Życzę przyjemnego i bezpiecznego korzystania z skate parku. Proszę użytkowników, aby docenili pracę, jaką wkłada administrator w jego utrzymanie i nie zaśmiecali obiektu, jak również nie niszczyli urządzeń.

W przypadku uszkodzenia urządzenia fakt ten należy natychmiast zgłosić gospodarzowi obiektu p. Marioli Żelazny tel. kont. 501014382.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!