Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
01.12.2011

Uprzejmie informujemy, iż

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu „Razem możemy więcej".

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich

oraz rady sołeckie. Istnieje również możliwość złożenia jednego wniosku przez kilka wsi

z możliwością otrzymania większego dofinansowania (kwota dofinansowania

nie może przekroczyć 30 tyś. zł)

Do rozdysponowania jest kwota 300 tys. złotych.

Celem programu jest realizacja lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych, które promują obywatelską postawę i aktywność mieszkańców wsi.

W przypadku ubiegania się o środki Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować udział własny lub wkład innych podmiotów uczestniczących w realizacji projektu w formie stosownych deklaracji finansowych, pracy społecznej lub działalności wolontariackiej.


Wielkość grantu w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł,

z zastrzeżeniem ust. 4 Regulaminu tj. w przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.) wnioskowana wysokość grantu może być podwyższona o 50%, proporcjonalnie do wkładu finansowego partnerów, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tyś. zł.


Termin składania wniosków upływa 5 stycznia 2012r.


Regulamin programu, formularz wniosku oraz więcej informacji o programie

można uzyskać na stronie internetowej:

www.efrwp.pl - zakładka „Programy i Dotacje".


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!