Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2012

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2012 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
09.02.2012
k-p_logo_01_09_02_12.jpg

Uprzejmie informujemy, iż

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2012" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dofinansowanie projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego mogą aplikować organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji,

z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.W konkursie można ubiegać się o dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy pomiędzy 1 czerwca 2012r. a 30 listopada 2013r.

 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego. W drugim etapie zakwalifikowane organizacje przygotują projekty.

Termin składania wniosków w pierwszym etapie konkursu upływa 22 lutego 2012r.

Zasady konkursu i kryteria oceny merytorycznej oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

W przypadku problemów lub pytań należy kontaktować się: e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!