Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2012

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2012 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
09.02.2012
k-p_logo_01_09_02_12.jpg

Uprzejmie informujemy, iż

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2012" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dofinansowanie projektów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego mogą aplikować organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji,

z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.W konkursie można ubiegać się o dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy pomiędzy 1 czerwca 2012r. a 30 listopada 2013r.

 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego. W drugim etapie zakwalifikowane organizacje przygotują projekty.

Termin składania wniosków w pierwszym etapie konkursu upływa 22 lutego 2012r.

Zasady konkursu i kryteria oceny merytorycznej oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

W przypadku problemów lub pytań należy kontaktować się: e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!