Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Konkurs grantowy- Grant na edukację

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Konkurs grantowy- Grant na edukację Drukuj
Wpisał: Przemysław Bas   
24.02.2012

Uprzejmie informujemy o konkursie grantowym na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych, organizowanym przez Rekopol Organizację Odzysku S.A. Konkurs ten skierowany jest do przedstawicieli samorządu terytorialnego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych i skierowanej do mieszkańców.

Do wygrania jest 10 grantów po 20 tys. zł. na realizację najlepszych kampanii edukacyjnych!
Aby ubiegać się o nagrodę wystarczy:

- zapoznać się z regulaminem konkursu
- opracować projekt kampanii edukacyjnej służącej podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy (projekt może stanowić fazę pilotażową, wstępną bądź być elementem większego programu). Kampania musi obejmować działania służące wzrostowi poziomu selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych
- wypełnić wniosek konkursowy i przesłać go do 16 kwietnia 2012 roku mailem oraz pocztą na adres zawarty w regulaminie konkursu.

Wnioskodawcą konkursu jest Gmina, jednak projekt można realizować przy wsparciu działaczy lokalnych, organizacji pozarządowych, firm prowadzących selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność na jej terenie.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin można znajduje się na stronie internetowej www.rekopol.pl, w zakładce: Segreguj Odpady- to się opłaca.

Koordynator projektu:

Monika Wyciechowska
Tel: 22 550 09 74
e-mail: m.wyciechowska@rekopol.pl
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
ul. Mangalia 4
02-758 Warszawa

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!