Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW MAŁYCH W RAMACH FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW MAŁYCH W RAMACH FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
16.05.2012

Uprzejmie informujemy, iż Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłasza rozpoczęcie

drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 10 tys. do 60 tys. franków szwajcarskich.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele - świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania.

Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Do udziału w konkursie zaprasza się fundacje, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń oraz osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, których suma przychodów z działalności w ostatnim okresie obrachunkowym nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

Szczegółowe kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców określa Podręcznik dla Organizacji Pozarządowych obowiązujący wraz z Erratą z 29 grudnia 2011.

Podręcznik, Errata oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie www.swissgrant.pl w zakładce „do pobrania".

Nabór Wniosków będzie trwał od 27 kwietnia 2012 r. do 27 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.swissgrant.pl  w zakładce Fundusz dla Organizacji Pozarządowych oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!