Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
17.05.2012

small_psy_17_05_2012.jpgNowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r. wprowadziła wiele istotnych zmian w zakresie dotyczącym postępowania ze zwierzętami. Nowe brzmienie art. 11a powyżej cytowanej ustawy zobowiązuje rady gmin do uchwalania corocznego programu opieki nad zwierzętami domowymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Kolejną ważną zmianą jest zakaz handlu zwierzętami na targowiskach. Zgodnie z nowelizacją, wykroczeniem jest zarówno sprzedawanie, jak i kupowanie zwierząt domowych na targowiskach, giełdach, a także prowadzenie targowisk, na których handluje się zwierzętami domowymi. Psami i kotami można handlować tylko w miejscach ich chowu lub hodowlach. Zwierzęta te można kupić także w schroniskach.

Nowela ustawy o ochronie zwierząt wprowadza również zakaz trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Złamanie zakazu w tej kwestii jest wykroczeniem.

Zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych. Po wejściu w życie przepisów myśliwi nie mogą odstrzeliwać błąkających się po lasach psów czy kotów.

Przytoczone powyżej zmiany, dotyczące obowiązków właścicieli czworonogów spowodowały negatywne skutki w postaci znacznego wzrostu liczby porzucanych psów. Niestety problem ten nasila się każdego dnia. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców o zwracanie uwagi na tego typu incydenty. Powyższe sytuacje należy zgłaszać na Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim (tel. 056 682 33 10). Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy.

Apelujemy również gorąco o adopcję zwierząt, przebywających tymczasowo w przechowalni funkcjonującej przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim. Wszelkich informacji w zakresie ich adopcji udzieli Państwu p. Danuta Lewandowska - pracownik w/wym zakładu. Zapraszamy osoby zainteresowane od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy zakładu, tj. od godziny 7:00 do 15:00.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia kilku, z wielu psów czekających na adopcję.

pieski_zdjecia_17_05_2012.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!