Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow ZOSTAŃ ORGANIZACJĄ SPRAWDZONĄ!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZOSTAŃ ORGANIZACJĄ SPRAWDZONĄ! Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
18.05.2012

Kujawsko - Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza organizacje
z terenu województwa kujawsko - pomorskiego
do wzięcia udziału w certyfikacji
organizacji społecznych.

Dzięki temu wyróżnione zostaną organizacje społeczne, które dbają o wysoką jakość swojej pracy.

Certyfikat jest nadawany przez Kapitułę Certyfikatu powołaną przez Kujawsko - Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny.

Termin zgłoszeń mija 21 maja 2012 roku.

Certyfikat „Organizacja sprawdzona" dotyczy jakości zarządzania organizacją, transparentności
jej funkcjonowania, jakości podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem.

Podmioty wyróżnione certyfikatem jakości „Organizacja sprawdzona" będą promowane przez Federację i członków Kapituły Certyfikatu jako organizacje godne zaufania i współpracy
z partnerami sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego oraz uzyskają konkretny
pakiet korzyści dla organizacji.

Jak uzyskać certyfikat?

Do 21 maja 2012 roku organizacje deklarują udział w certyfikacji przesyłając krótki opis działalności podmiotu - Ankieta Certyfikatu Część A.

 

W II etapie członkowie Kapituły podczas wizyty w podmiocie polegającej na rozmowie
i wypełnieniu Części B ankiety certyfikatu z przedstawicielem organizacji zweryfikują
spełnienie założeń certyfikatu.

Szczegółowe informacje o procesie certyfikacji (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) dostępne są na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

http://federacja-ngo.pl/zostan----organizacja-sprawdzona----,100,11.html

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!