Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow ZOSTAŃ ORGANIZACJĄ SPRAWDZONĄ!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZOSTAŃ ORGANIZACJĄ SPRAWDZONĄ! Drukuj
Wpisał: Katarzyna Kotecka   
18.05.2012

Kujawsko - Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza organizacje
z terenu województwa kujawsko - pomorskiego
do wzięcia udziału w certyfikacji
organizacji społecznych.

Dzięki temu wyróżnione zostaną organizacje społeczne, które dbają o wysoką jakość swojej pracy.

Certyfikat jest nadawany przez Kapitułę Certyfikatu powołaną przez Kujawsko - Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny.

Termin zgłoszeń mija 21 maja 2012 roku.

Certyfikat „Organizacja sprawdzona" dotyczy jakości zarządzania organizacją, transparentności
jej funkcjonowania, jakości podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem.

Podmioty wyróżnione certyfikatem jakości „Organizacja sprawdzona" będą promowane przez Federację i członków Kapituły Certyfikatu jako organizacje godne zaufania i współpracy
z partnerami sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego oraz uzyskają konkretny
pakiet korzyści dla organizacji.

Jak uzyskać certyfikat?

Do 21 maja 2012 roku organizacje deklarują udział w certyfikacji przesyłając krótki opis działalności podmiotu - Ankieta Certyfikatu Część A.

 

W II etapie członkowie Kapituły podczas wizyty w podmiocie polegającej na rozmowie
i wypełnieniu Części B ankiety certyfikatu z przedstawicielem organizacji zweryfikują
spełnienie założeń certyfikatu.

Szczegółowe informacje o procesie certyfikacji (w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) dostępne są na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

http://federacja-ngo.pl/zostan----organizacja-sprawdzona----,100,11.html

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!