Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI S.P. Wielka Łąka PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania Fundacja Ziemia Gotyku LGD - NEWSLETTER Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Sołectwo Pruska Łąka 21.10.2014
Hejnał Kowalewa Pomorskiego
Z ostatniej chwili arrow Policja informuje

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

WYKLUCZENIE CYFROWE !
Policja informuje Drukuj
UWAGA MIESZKAŃCY
Kontakt telefoniczny do posterunku policji w Kowalewie Pomorskim.
56-682-33-10
602-662-056
602-661-927
Widzisz = reaguj, nie bądź bierny. 
 
Zmiany kadrowe na posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim. (02.03.2009r.)
Zmiany kadrowe - Karolina Kowalska

Poniżej zamieszczamy informacje i ogłoszenia przekazane przez Posterunek Policji w Kowalewie Pomorskim:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!