Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Służymy przykładem sprawnego działania

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Służymy przykładem sprawnego działania Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.11.2012

3.jpgUrząd Marszałkowski wskazał samorząd gminy Kowalewo Pomorskie jako przykładową gminę celem pokazania prawidłowych działań wdrażających w życie zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W dniu 29 listopada br. dziennikarze TVP Warszawa oraz ekipa telewizyjna kręciła program dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego ukazujący nasze poczynania.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski szeroko omówił podejmowane od lat działania proekologiczne, m.in. wprowadzoną segregację szkła i plastiku, zakup przez spółkę gminną śmieciarki oraz prasy do plastiku, ogłaszane konkursy („Przywracam urok naszej gminie", „Piękna Gmina", „Sprzątanie Świata") a przede wszystkim kampanię informacyjną promującą segregację.

Każda posesja wyposażona jest w pojemnik na odpady stałe. W każdej wsi oraz w kilku miejscach w mieście są punkty selektywnej zbiórki szkła i plastiku Przez minione lata do każdego domostwa zawitał mój pracownik sprawdzając w jaki sposób wywożone są odpady stałe i płynne. Z naszych wyliczeń wynika, że odzyskujemy ok. 15% odpadów- informował w wywiadzie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Jednak z ubolewaniem stwierdzamy, że im większy odzysk szkła i plastiku, tym mniejsze rządowe dopłaty do poniesionych na to kosztów. Jeśli w roku 2006 otrzymaliśmy 60% zwrotu nakładów, to już za 2011 tylko 2,3% poniesionej wielkości. A tendencja powinna być odwrotna, bo przecież do 2020r. Polska musi wagowo odzyskiwać 50% odpadów. Chcąc, aby zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości były jak najmniej odczuwalne dla obywateli na początku roku 2012 powołałem sztab mający nas przygotować do „rewolucji śmieciowej". Najważniejsze to poinformować społeczeństwo o ustawowych obowiązkach, ale i korzyściach. We wszystkich 23 sołectwach i dwóch osiedlach odbyły się zebrania na których temat śmieci był priorytetem. Również nie zapomniałem o placówkach oświatowych, jednostkach podległych samorządowi a nawet parafiach. Każde spotkanie z organizacjami społecznymi np. Polski Zw. Emerytów czy ToMiKo był dla nas wspaniałym  panelem dyskusyjnym. Na stornie internetowej gminy przygotowano specjalny dział informujący o naszych działaniach jak i o obowiązkach właścicieli posesji. Pracownik ściśle współpracował z Ministerstwem Środowiska, gdzie wymieniał się uwagami i przemyśleniami. Zaraz po nowym roku do każdego domostwa trafi ulotka informacyjna, a teren gminy obwieszą plakaty. Wiem, że nasze działania są akceptowane przez odbiorców. Wszystkie uchwały rady określające m.in. zasady odbioru odpadów, czy stawki za odbiór zostały na sesji w dniu 23 listopada br. przyjęte jednogłośnie, za co dziękuję wszystkim radnym. Zdaję sobie sprawę, że przyjęta opłata to wydatek w budżecie, a nikt z nas nie lubi płacić podatków. Koszty te możemy w poważny sposób obniżyć poprzez dokładną segregację śmieci i systematyczne wywiązywanie się z płatności. Trzymam za to kciuki i liczę na mądrość społeczeństwa. Ustawodawca nie pozwala zarabiać na ustawie śmieciowej i jednocześnie dokładać do niej z budżetu gminy. Należy również pamiętać, co możemy zyskać: czyste rowy, lasy, wody i powietrze. Jest to przecież bezcenne.

 

Burmistrz Miasta zachęca do systematycznego śledzenia strony www.kowalewopomorskie.pl pt. „Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi", gdzie pokazaliśmy co zostało zrobione a co przed nami. Można również zadawać indywidualne pytania w tym temacie na adres odpady@kowalewopomorskie.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej. Zachęcamy.

O emisji programu telewizyjnego poinformujemy mieszkańców.

1.jpg
2.jpg
 3.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!