Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Służymy przykładem sprawnego działania

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Służymy przykładem sprawnego działania Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.11.2012

3.jpgUrząd Marszałkowski wskazał samorząd gminy Kowalewo Pomorskie jako przykładową gminę celem pokazania prawidłowych działań wdrażających w życie zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W dniu 29 listopada br. dziennikarze TVP Warszawa oraz ekipa telewizyjna kręciła program dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego ukazujący nasze poczynania.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski szeroko omówił podejmowane od lat działania proekologiczne, m.in. wprowadzoną segregację szkła i plastiku, zakup przez spółkę gminną śmieciarki oraz prasy do plastiku, ogłaszane konkursy („Przywracam urok naszej gminie", „Piękna Gmina", „Sprzątanie Świata") a przede wszystkim kampanię informacyjną promującą segregację.

Każda posesja wyposażona jest w pojemnik na odpady stałe. W każdej wsi oraz w kilku miejscach w mieście są punkty selektywnej zbiórki szkła i plastiku Przez minione lata do każdego domostwa zawitał mój pracownik sprawdzając w jaki sposób wywożone są odpady stałe i płynne. Z naszych wyliczeń wynika, że odzyskujemy ok. 15% odpadów- informował w wywiadzie Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Jednak z ubolewaniem stwierdzamy, że im większy odzysk szkła i plastiku, tym mniejsze rządowe dopłaty do poniesionych na to kosztów. Jeśli w roku 2006 otrzymaliśmy 60% zwrotu nakładów, to już za 2011 tylko 2,3% poniesionej wielkości. A tendencja powinna być odwrotna, bo przecież do 2020r. Polska musi wagowo odzyskiwać 50% odpadów. Chcąc, aby zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości były jak najmniej odczuwalne dla obywateli na początku roku 2012 powołałem sztab mający nas przygotować do „rewolucji śmieciowej". Najważniejsze to poinformować społeczeństwo o ustawowych obowiązkach, ale i korzyściach. We wszystkich 23 sołectwach i dwóch osiedlach odbyły się zebrania na których temat śmieci był priorytetem. Również nie zapomniałem o placówkach oświatowych, jednostkach podległych samorządowi a nawet parafiach. Każde spotkanie z organizacjami społecznymi np. Polski Zw. Emerytów czy ToMiKo był dla nas wspaniałym  panelem dyskusyjnym. Na stornie internetowej gminy przygotowano specjalny dział informujący o naszych działaniach jak i o obowiązkach właścicieli posesji. Pracownik ściśle współpracował z Ministerstwem Środowiska, gdzie wymieniał się uwagami i przemyśleniami. Zaraz po nowym roku do każdego domostwa trafi ulotka informacyjna, a teren gminy obwieszą plakaty. Wiem, że nasze działania są akceptowane przez odbiorców. Wszystkie uchwały rady określające m.in. zasady odbioru odpadów, czy stawki za odbiór zostały na sesji w dniu 23 listopada br. przyjęte jednogłośnie, za co dziękuję wszystkim radnym. Zdaję sobie sprawę, że przyjęta opłata to wydatek w budżecie, a nikt z nas nie lubi płacić podatków. Koszty te możemy w poważny sposób obniżyć poprzez dokładną segregację śmieci i systematyczne wywiązywanie się z płatności. Trzymam za to kciuki i liczę na mądrość społeczeństwa. Ustawodawca nie pozwala zarabiać na ustawie śmieciowej i jednocześnie dokładać do niej z budżetu gminy. Należy również pamiętać, co możemy zyskać: czyste rowy, lasy, wody i powietrze. Jest to przecież bezcenne.

 

Burmistrz Miasta zachęca do systematycznego śledzenia strony www.kowalewopomorskie.pl pt. „Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi", gdzie pokazaliśmy co zostało zrobione a co przed nami. Można również zadawać indywidualne pytania w tym temacie na adres odpady@kowalewopomorskie.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej. Zachęcamy.

O emisji programu telewizyjnego poinformujemy mieszkańców.

1.jpg
2.jpg
 3.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!