Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA DEKLARACJI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA DEKLARACJI Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
19.01.2013

Wejście w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowało nałożenie wielu nowych obowiązków na gminy, ale również na właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami prawa z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Kowalewo Pomorskie nastąpi wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6n w/w ustawy właściciel nieruchomości składa deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W ostatnim czasie do wszystkich mieszkańców zostały dostarczone druki deklaracji wraz z informacją oraz ulotkami.

W związku z tym, że obowiązek ustalenia i wpłacenia na rzecz gminy opłaty śmieciowej należy do zarządów spółdzielni, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli mieszkań zakładowych i budynków wielolokalowych, deklaracje z poszczególnych gospodarstw domowych należy składać do w/wym. podmiotów.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie wprowadzanego systemu informacji udzielają:

- p. Paulina Wiśniewska, tel. 566841579 wew. 52,

- p. Beata Nowodworska, tel. 566841579 wew. 57, e-mail: odpady@kowalewopomorskie.pl.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!