Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA DEKLARACJI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INFORMACJA NA TEMAT SKŁADANIA DEKLARACJI Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
19.01.2013

Wejście w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowało nałożenie wielu nowych obowiązków na gminy, ale również na właścicieli nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami prawa z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Kowalewo Pomorskie nastąpi wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6n w/w ustawy właściciel nieruchomości składa deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W ostatnim czasie do wszystkich mieszkańców zostały dostarczone druki deklaracji wraz z informacją oraz ulotkami.

W związku z tym, że obowiązek ustalenia i wpłacenia na rzecz gminy opłaty śmieciowej należy do zarządów spółdzielni, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli mieszkań zakładowych i budynków wielolokalowych, deklaracje z poszczególnych gospodarstw domowych należy składać do w/wym. podmiotów.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie wprowadzanego systemu informacji udzielają:

- p. Paulina Wiśniewska, tel. 566841579 wew. 52,

- p. Beata Nowodworska, tel. 566841579 wew. 57, e-mail: odpady@kowalewopomorskie.pl.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!