Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie

Powszechne szczepienia przeciwko COVID-19 - osoby w wieku powyżej 70 i 80 lat

14 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Szanowni  Mieszkańcy, proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się  15 stycznia 2021 roku.
Dostępne będą trzy kanały, za pośrednictwem których można się̨ umówić i zarejestrować na konkretny termin szczepienia:

  • bezpośrednio w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) – w punkcie szczepień, w gminie Kowalewo Pomorskie tj. NZOZ ESKULAP - tel. 56 684 10 20,
  • dzwoniąc na specjalną infolinię - 989,
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
Powiększ zdjęcie

Spotkanie w sprawie budowy obwodnicy

15 grudnia 2020 |
Mirosław Wasilewski

W dniu 10 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Jacka Żurawskiego z Panem Sebastianem Borowiak Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz Panem Romanem Grzymowicz Prokurentem zakładu PLASTICA Sp. z o.o. w sprawie budowy obwodnicy Miasta Kowalewo Pomorskie oraz rozbudowy zakładu we Frydrychowie.

Powiększ zdjęcie

Komunikat dotyczący obsługi interesantów

30 października 2020 |
Monika Piróg

W związku z rosnąca liczbą osób zakażonych wirusem Covid-19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim do niezbędnego minimum.

Powiększ zdjęcie

Doręczanie decyzji podatkowych

22 stycznia 2021 |
Aneta Watras

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim organizuje doręczanie decyzji podatkowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz Sołtysów.

Powiększ zdjęcie

Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie instalacji OZE dla mieszkańców

21 stycznia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 1/42/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  2014-2020.

Powiększ zdjęcie

Rozstrzygnięcie konkursu pn. Życzenia dla Babci i Dziadka

21 stycznia 2021 |
Wiktor Kamiński

Dnia 21 Stycznia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. Życzenia dla Babci i Dziadka. Celem organizacji konkursu było kultywowanie święta jakim jest Dzień Babci i Dziadka zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

Powiększ zdjęcie

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

21 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskiem wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu (dopłata nie jest przyznawana osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Powiększ zdjęcie

Informacja

21 stycznia 2021 |
Brygida Sławińska-Śliwa

Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu dzierżawy gruntów pod garaż i ogródków przydomowych będących w zasobie gminnym.

Powiększ zdjęcie

Licytacje Sztabu WOŚP W Kowalewie Pomorskim

21 stycznia 2021 |
Wiktor Kamiński

Zapraszamy na nasze licytacje Allegro Kupując, wspierasz 29. Finał WOŚP – Finał z głową.

Powiększ zdjęcie

Rządowy program ”Rodzina 500+”

19 stycznia 2021 |
Kamila Gajewska

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach rządowego programu „Rodzina 500plus" na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.

Powiększ zdjęcie

Wodociągi i kanalizacje zimą!

19 stycznia 2021 |
Wiesław Chmielewicz

W związku z okresem zimowym oraz spadkiem temperatur przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.

Powiększ zdjęcie

Uwaga: zmiana organizacji ruchu

19 stycznia 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez PBDI S.A. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Farma Wiatrowa Piątkowo".

Powiększ zdjęcie

Zabezpieczmy nasze czworonogi przed niskimi temperaturami!

15 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

W związku z niskimi temperaturami apelujemy o pomoc w znalezieniu zwierzętom schronienia przed mrozem. Jeśli jest taka możliwość, to uchylmy część okienek w piwnicach lub innych pomieszczeniach gospodarczych dla dzikich kotów.

Powiększ zdjęcie

Informacja w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

15 stycznia 2021 |
Iwona Arciszewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim w załączeniu przekazuje informację w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 otrzymaną z Banku Żywności w Toruniu.

Powiększ zdjęcie

Zaproszenie do współpracy w programie „Kowalewska Karta Seniora”

15 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

Szanowni Przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, serdecznie zapraszam do współpracy w ramach Programu „Kowalewska Karta Seniora", która polegać miałaby na przystąpieniu do programu jako Partner.

Powiększ zdjęcie

Akcja Zima 2020/2021

15 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

Wykaz instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie „Akcji Zima 2020/2021" na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Powiększ zdjęcie

Wyniki XXIII Festiwalu Kolęd Pastorałek i Piosenek Świątecznych

14 stycznia 2021 |
Barbara Niewidział Dyrektor M-GOK

Celem organizacji Festiwalu jest pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania, prezentacja twórczości kolędniczej oraz pobudzanie twórczych zainteresowań młodego pokolenia.

Powiększ zdjęcie

Konkurs fotograficzno-plastyczny "Mój najukochańszy zwierzęcy przyjaciel"

13 stycznia 2021 |
Wiktor Kamiński

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim zaprasza wszystkie chętne dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym: "Mój najukochańszy zwierzęcy przyjaciel".

Powiększ zdjęcie

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

13 stycznia 2021 |
Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).
• Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
• Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie

Uwaga zmiana organizacji ruchu

12 stycznia 2021 |
Katarzyna Brzycka

Poniżej zamieszczamy przekazaną do tut. Urzędu przez PBDI S.A. informację dot. zmiany organizacji ruchu w związku z realizacją inwestycji: „Farma Wiatrowa Piątkowo".

Powiększ zdjęcie

Ogłoszenie o plebiscycie

12 stycznia 2021 |
Ewa Dąbkowska

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej", w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego Gmina Kowalewo Pomorskie ma szanse uzyskać dofinansowanie w 2021 roku na realizację inwestycji w w/w zakresie.

Powiększ zdjęcie

Ambulansowy pobór krwi w Kowalewie Pomorskim

8 stycznia 2021 |
Marta Chądzyńska

W dniu 7 stycznia br. odbyła się akcja poboru krwi w naszej Gminie zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.

Powiększ zdjęcie

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

Powiększ zdjęcie

Program - "Wspieraj Seniora" na rok 2021

8 stycznia 2021 |
Agnieszka Szafran

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w trosce o bezpieczeństwo osób starszych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu "WSPIERAJ SENIORA" na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Powiększ zdjęcie

Rok 2021 – bez opłaty targowej

8 stycznia 2021 |
Natalia Bolewska

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która ma wesprzeć przedsiębiorców w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej.

Powiększ zdjęcie

Projekt Polska Szczęśliwych Rodzin

8 stycznia 2021 |
Paulina Wilamowska

Miło nam poinformować, że nasza gmina została wyróżniona grantem w projekcie @Polska Szczęśliwych Rodzin za swoje działania prorodzinne. Są to m.in.:

Powiększ zdjęcie

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

7 stycznia 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

STYCZEŃ

Powiększ zdjęcie

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

7 stycznia 2021 |
Renata Siwiec

W związku z wystąpieniem opadów śniegu przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie,

Powiększ zdjęcie

Otwarcie Dziennego Domu Pobytu

5 stycznia 2021 |
Monika Piróg

W dniu 30 grudnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pobytu im. Siostry Moniki-Teresy Gojtowskiej. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski. Poświęcenia obiektu i modlitwę odmówił ks. kanonik Piotr Igielski Dziekan Dekanatu Kowalewo Pomorskie.

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

4 stycznia 2021 |
Ewa Bąk

KOWALEWSKA KARTA SENIORA

Powiększ zdjęcie

Budżet na rok 2021 przyjęty

31 grudnia 2020 |
Donata Pilarska-Mądry

29 grudnia 2020 roku podczas XXV Sesji Rady Miejskiej Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021. Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035.

Powiększ zdjęcie

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym

30 grudnia 2020 |
Joanna Jasińska

Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele" dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. 

Powiększ zdjęcie

Szczepienia przeciwko COVID-19

29 grudnia 2020 |
Ewa Bąk

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się w I kwartale 2021 r.

 

Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny zakończony

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

30 listopada br. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat.

Powiększ zdjęcie

XXVII rocznica śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya

28 grudnia 2020 |
Monika Piróg

25 grudnia br. w XXVII rocznicę śmierci ks. Franciszka Ksawerego Okroya wieloletniego proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim Burmistrz Miasta Jacek Żurawski złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ks. Okroya.

Powiększ zdjęcie

Odbiór chodnika przy ul. Podborek

24 grudnia 2020 |
Paulina Wiśniewska

W dniu 21 grudnia br. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim w ramach przebudowy części drogi gminnej nr 110125C w zakresie wykonania chodnika przy ul. Podborek w Kowalewie Pomorskim.

Powiększ zdjęcie

EtnoPolska 2021. NABÓR WNIOSKÓW!

24 grudnia 2020 |
Ewa Bąk

Szanowni Państwo,
trwa nabór wniosków w konkursie  wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021 ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury dla organizacji pozarządowych. Z pozyskanych środków można dofinansować zadania wzmacniające tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Powiększ zdjęcie

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin chwilowo nieczynny

24 grudnia 2020 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Informujemy, że konsultacje w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Kowalewie Pomorskim w dniu 28 grudnia 2020r. zostają odwołane. O terminach kolejnych spotkań poinformujemy do 15 stycznia 2021r.