Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Burmistrz Andrzej Grabowski uhonorowany przez prezydenta Komorowskiego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Burmistrz Andrzej Grabowski uhonorowany przez prezydenta Komorowskiego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
small.jpgKrzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Burmistrza Kowalewa Pomorskiego Andrzeja Grabowskiego. Uroczystej dekoracji w dniu 1 marca br. dokonała Wojewoda Kujawsko- Pomorski Ewa Mes, jako przedstawiciel rządu w terenie. Odznaczenie to przyznaje się za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu.

W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli Burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Uroczystość miała bardzo patriotyczny przebieg. Były sztandary: gminny, szkolny (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II) oraz strażacki (OSP Wielkie Rychnowo). Mały Chór Wielkich Serc ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim pod batutą Marii Magdaleny Mytlewskiej wykonał hymn narodowy oraz hymn Kowalewa Pomorskiego. Na każdym kroku widać było biało- czerwone symbole.

Sztandar Gminy wprowadził Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego oraz przewodniczących Rad Miejskich z okresu Polski Samorządowej: Zygmunta Rożnowskiego, Zygmunta Szczepańskiego, Zdzisława Czarnomskiego i obecnie piastującego tę funkcję Jerzego Orłowskiego.

Dokonując aktu dekoracji Wojewoda Ewa Mes podkreślała, że kowalewski samorządowiec jest wzorcem dla naszego województwa. Życzyła, aby każda gmina i każdy powiat posiadał włodarza z taką pasją i z takim angażowaniem się w służbę na rzecz społeczeństwa. Również wicemarszałek województwa Dariusz Kurzawa podkreślał umiejętność Burmistrza Grabowskiego do zjednywania sobie ludzi i nawiązywania współpracy.

Przyznane odznaczenie to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla całego społeczeństwa. Nawet największe osobistości nic nie osiągną bez współpracy i zgody. Dziękuję przede wszystkim rodzinie za wspieranie mnie w mojej pracy samorządowej, dziękuję współpracownikom z Urzędu Miejskiego oraz przyjaciołom, na których dobrą radę i pomocną dłoń zawsze mogłem liczyć. To wyróżnienie jest potwierdzeniem słuszności podejmowanych decyzji i wybranych kierunków działań- podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Andrzej Grabowski.  

Właśnie o tej współpracy, unikaniu podziałów i odcinaniu się od „uprawiania polityki" na najniższych szczeblach mówili w swoich wystąpieniach wszyscy czterej przewodniczący rad miejskich, którzy od 1990r. wspólnie z burmistrzem tworzyli obecną rzeczywistość. Podkreślali, że nie sztuką byłoby narzekać i czekać na ekonomiczny cud. Natomiast o umiejętności zjednywania sobie podmiotów gospodarczych, podejmowaniu szybkich i odważnych, ale jednocześnie przemyślanych decyzji mówił przedstawiciel Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych i jednocześnie prokurent kowalewskiej Plasticy pan Roman Grzymowicz.  

Nie wszyscy goście z powodu wcześniej podjętych zobowiązań mogli uczestniczyć w tej uroczystości. Gratulacje i życzenia przekazali: poseł na sejm Zbigniew Sosnowski, marszałek województwa Piotr Całbecki, wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober, Honorowy Obywatel Miasta siostra Monika, starosta wąbrzeski Krzysztof Mackiewicz, zaprzyjaźniona z nami Poznanianka Joanna Kujawa i dziennikarka Hanna Kwaśniewska.

Pan Andrzej Antonii Grabowski posiada 37 letni staż pracy w administracji samorządowej. Za swoją pracę otrzymał kilkakrotnie odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od 1990r. pełni funkcję Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego. Wcześniej od 1983r. pełnił funkcje Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy, od 1984r. Zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy i od 1985r. Naczelnika Miasta i Gminy. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Był członkiem dwóch Regionalnych Komitetów Sterujących przy Urzędzie Marszałkowskim, wytypowanym do pracy przy ustalaniu zasad podziału środków unijnych, a obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego, który planuje i czuwa nad realizacją środków unijnych dla naszego województwa. Zasiada również w Radzie Programowej Strategii Województwa na lata 2014-2020.

Za zaangażowanie w pracę samorządową nie tylko swojej gminy, ale i całego województwa został powołany przez wszystkich 53 burmistrzów na stanowisko Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów. Działacz OSP - obecnie Prezes Zarządu MG OSP w Kowalewie Pomorskim, działacz władz powiatowych i wojewódzkich OSP. Członek Rady przy Lokalnej Grupie Działania Dolina Drwęcy, członek Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia, członek Towarzystwa Miłośników Kowalewa, członek Ludowego Klubu Sportowego „Promień" w Kowalewie Pomorskim.

Dynamiczny rozwój gminy Kowalewo Pomorskie dał możliwość uplasowania się w rankingu Rzeczypospolitej w Złotej Setce samorządów najlepiej zarządzanych w Polsce. Gmina Kowalewo Pomorskie zajęła również II miejsce w ministerialnym konkursie Bezpieczna Gmina, II miejsce w Ogólnopolskim Sportowym Turnieju Miast, oraz otrzymała certyfikat Przejrzysta Polska.

Dzięki doświadczeniu i uporowi burmistrza Gmina Kowalewo Pomorskie w pełni wykorzystała możliwości pozyskania środków przedakcesyjnych jak i strukturalnych. Od roku 2003 samodzielnie pozyskano środki z programów SAPARD, ZPORR, PAOW, Odnowa Wsi, POKL oraz wspólnie z innymi instytucjami /Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Melioracji Wodnych, OSP/ pozyskano łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 20 mln. zł. Środki te zostały przeznaczone na priorytety gminne między innymi na poprawę jakości dróg, bezpieczeństwo, ekologię, oświatę, kulturę i sport. Większość inwestycji wykonano na terenach wiejskich co świadczy o położeniu nacisku na równomierny rozwój regionalny już na najniższym szczeblu. Za swoją działalność gmina w 2006 roku otrzymała certyfikat „Gminy otwartej na pozyskiwanie środków unijnych".

Order Odrodzenia Polski jest to drugie, po Orderze Orła Białego odznaczenie w Rzeczpospolitej Polskiej. Przyznaje je 9-cio osobowa Kapituła Orderu Odrodzenia Polski w składzie: Przewodniczący Prezydent RP Bronisław KOMOROWSKI (Wielki Mistrz Orderu), Magdalena Maria FIKUS (odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 22.04.11), Agnieszka WOLFRAM-ZAKRZEWSKA (odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 12.09.11), Jerzy Artur BAHR (odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 10.11. 10), Maria DMOCHOWSKA (odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 25.04.05), Anna Teresa JAKUBOWSKA (odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 03.05.06), Jerzy KROPIWNICKI (odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 28.08.06), Henryk WOŹNIAKOWSKI (odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 15.09.11), + wakat.

 1.jpg  2.jpg
 3.jpg  4.jpg
 5.jpg  6.jpg
 7.jpg  8.jpg
 9.jpg  10.jpg
 11.jpg  12.jpg
 13.jpg  14.jpg
 15.jpg  16.jpg
 17.jpg  18.jpg
 19.jpg  20.jpg
 25.jpg  26.jpg
 27.jpg  28.jpg
 29.jpg  30.jpg
 31.jpg  32.jpg
 33.jpg  34.jpg
 35.jpg  36.jpg
 37.jpg  38.jpg
 39.jpg  40.jpg
 41.jpg  42.jpg
 43.jpg  44.jpg
 45.jpg  
 order_pismo_04_03_2013.jpg

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!