Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow KONKURS RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONKURS RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
07.03.2013
Uprzejmie informuję, iż trwa kolejna, szósta już edycja konkursu o nagrodę
marszałka województwa kujawsko - pomorskiego „Rodzynki z pozarządówki".

 

Urząd Marszałkowski do udziału w konkursie zaprasza: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

W konkursie zostaną wyróżnione organizacje pozarządowe realizujące najlepsze i najbardziej nowatorskie inicjatywy społeczne.

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:

- być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2012 roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

- posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,

- roczne przychody na działania statutowe w 2012 r. wykazane w sprawozdaniu finansowym, nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie „formularza zgłoszeniowego"

w terminie do 10 kwietna br.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247,

pod nr tel. (56) 621 84 03, (56) 621 83 71 lub e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!