Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow KONKURS RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONKURS RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
07.03.2013
Uprzejmie informuję, iż trwa kolejna, szósta już edycja konkursu o nagrodę
marszałka województwa kujawsko - pomorskiego „Rodzynki z pozarządówki".

 

Urząd Marszałkowski do udziału w konkursie zaprasza: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

W konkursie zostaną wyróżnione organizacje pozarządowe realizujące najlepsze i najbardziej nowatorskie inicjatywy społeczne.

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:

- być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu realizowanego w 2012 roku), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

- posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,

- roczne przychody na działania statutowe w 2012 r. wykazane w sprawozdaniu finansowym, nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie „formularza zgłoszeniowego"

w terminie do 10 kwietna br.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, p. 247,

pod nr tel. (56) 621 84 03, (56) 621 83 71 lub e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!