Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow WYPOWIEDZENIE UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

WYPOWIEDZENIE UMÓW NA WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
27.03.2013
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 roku gmina Kowalewo Pomorskie przejmie odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Po wprowadzeniu nowego systemu usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie świadczyła firma wyłoniona w drodze przetargu, z którą gmina zawrze umowę.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy na wywóz odpadów stałych zawarte z firmami świadczącymi tego typu usługi. Gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości, gdyż nie jest jej stroną. Umowy powinny zostać wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku. Oznacza to, że należy sprawdzić, jaki jest termin wypowiedzenia obowiązującej obecnie umowy (np. jednomiesięczny lub trzymiesięczny) i wówczas z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć dotychczasowemu odbiorcy pisemne wypowiedzenie świadczonych usług, aby uniknąć sytuacji, w których opłaty mogłyby zostać naliczone podwójnie - przez firmę oraz przez gminę.

 [Wzór wypowiedzenia umowy] 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!