Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow Zaawansowanie robót  na dzień 23.01.2013r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zaawansowanie robót  na dzień 23.01.2013r. Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
23.01.2013

rpowkp_logo_01_14_11_12.jpg
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Gminy Kowalewo Pomorskie
23.01.2013r. Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim –Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim 

Pracownicy firmy WIKSBUD Sp. z o.o. z Lipna (pod czujnym okiem kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru) zakończyli prace związane z wykonaniem ław fundamentowych i ich izolacji. Wykonano ściany wewnętrzne z bloczków betonowych. Częściowo zostały wykonane słupy pod płytę niecki basenowej

Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

plywalnia_29_01_13_001.jpg
plywalnia_29_01_13_002.jpg
plywalnia_29_01_13_003.jpg
plywalnia_29_01_13_004.jpg
plywalnia_29_01_13_005.jpg
plywalnia_29_01_13_006.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!