Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Inwestycje arrow Zaawansowanie robót  na dzień 23.01.2013r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zaawansowanie robót  na dzień 23.01.2013r. Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
23.01.2013

rpowkp_logo_01_14_11_12.jpg
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Gminy Kowalewo Pomorskie
23.01.2013r. Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim –Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim 

Pracownicy firmy WIKSBUD Sp. z o.o. z Lipna (pod czujnym okiem kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru) zakończyli prace związane z wykonaniem ław fundamentowych i ich izolacji. Wykonano ściany wewnętrzne z bloczków betonowych. Częściowo zostały wykonane słupy pod płytę niecki basenowej

Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

plywalnia_29_01_13_001.jpg
plywalnia_29_01_13_002.jpg
plywalnia_29_01_13_003.jpg
plywalnia_29_01_13_004.jpg
plywalnia_29_01_13_005.jpg
plywalnia_29_01_13_006.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!