Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Uniwersytet Trzeciego Wieku arrow Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka - WYKŁAD VI

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka - WYKŁAD VI Drukuj
Wpisał: Ewa Kaczmarek   
11.06.2013
Temat wykładu na U3W w dniu 06.06.2013 r. brzmiał „ Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka". Prowadzącym był doc. dr inż. Cezary Kościelak z WSG w Bydgoszczy. Dowiedzieliśmy się m. in., że główne źródła zanieczyszczenia powietrza to przemysł energetyczny oraz metalurgiczny. Zakłady przemysłowe i elektrociepłownie wydzielają do atmosfery pyły zawierające np. metale ciężkie. Przemysł chemiczny wprowadza ogromne ilości kwasu siarkowego, węglowodorów. Spaliny samochodowe pełne są związków ołowiu, azotu i tlenków węgla.

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia nie pozostają bez wpływu na zdrowie człowieka. Powodują choroby układu oddechowego, reakcje alergiczne, zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca, nowotworowe i inne. Są też szkodliwe dla zwierząt oraz upraw itp.

Nasz kraj, niestety, przoduje w europie pod względem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, ponieważ energetyka opiera się przede wszystkim na paliwach kopalnych, głównie węglu kamiennym i brunatnym.

Żeby oczyścić powietrze należy przede wszystkim dokonać zmian technologicznych, używać bezołowiowych i bezsiarkowych paliw oraz zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające dla źródeł emisji.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!