Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przedsiębiorco! Nie daj się oszukać!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przedsiębiorco! Nie daj się oszukać! Drukuj
Wpisał: Przemysław Bas   
14.06.2013

oszusci_14_06_2013.jpgPoniżej zamieszczamy komunikat Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu dotyczący otrzymywania przez Przedsiębiorców pism o konieczności dokonywania opłat w zamian za wpis do rejestru działalności gospodarczych.

W przeciągu ostatniego tygodnia zgłosiła się osoba, która otrzymała pismo
o konieczności dokonania opłaty w zamian za wpis do rejestru firm. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wniosek o wpis i sam wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat!

W poniedziałek (11 czerwca) golubsko-dobrzyńscy policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca miasta o otrzymaniu pisma z Rejestru Polskich Podmiotów Gospodarczych nt. konieczności uiszczenia wpłaty w wysokości 145 złotych w zamian za dokonanie wpisu do rejestru firm.

W piśmie wysłanym przez „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych" z siedzibą w Warszawie znajdowały się informacje:

- to podmiot prowadzony przez Ministra Gospodarki,

- powołano się na art. 66 ustawy DZ.U z 1964 nr 16 poz. 93 o konieczności dokonania wpłaty w wys. 145 złotych w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni,

- wpisy za opłatą rozpoczęto z rokiem 2013,

-znajduje się zapis informujący, że „brak płatności spowoduje trwały brak wpisu przedsiębiorcy w „Rejestrze Polskich Podmiotów Gospodarczych",

-na koniec załączony jest kompletnie wypełniony druk polecenia przelewu.

Pismo jest tak sformułowane, aby podnieść jego wiarygodność, zwłaszcza w oczach niedoświadczonego przedsiębiorcy. Rejestracja firm jest bezpłatna i dokonuje się ich w urzędzie miasta. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do innego rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić z ostrożnością. W momencie, gdy podejrzewamy, że możemy być ofiarą oszustwa, należy to zgłosić policji. Dokonując wpłaty na konto, sprawdzajmy dokładnie, do kogo i z jakiego tytułu je wysyłamy. Oszuści zazwyczaj starają się upodobnić do działających instytucji, aby uśpić naszą czujność."sierż.szt.Justyna Skrobiszewska
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu
tel. 56 682 32 63, 515 031 266
rzecznik-golub@policja.gov.pl

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!