Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przedsiębiorco! Nie daj się oszukać!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przedsiębiorco! Nie daj się oszukać! Drukuj
Wpisał: Przemysław Bas   
14.06.2013

oszusci_14_06_2013.jpgPoniżej zamieszczamy komunikat Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu dotyczący otrzymywania przez Przedsiębiorców pism o konieczności dokonywania opłat w zamian za wpis do rejestru działalności gospodarczych.

W przeciągu ostatniego tygodnia zgłosiła się osoba, która otrzymała pismo
o konieczności dokonania opłaty w zamian za wpis do rejestru firm. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wniosek o wpis i sam wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat!

W poniedziałek (11 czerwca) golubsko-dobrzyńscy policjanci zostali powiadomieni przez mieszkańca miasta o otrzymaniu pisma z Rejestru Polskich Podmiotów Gospodarczych nt. konieczności uiszczenia wpłaty w wysokości 145 złotych w zamian za dokonanie wpisu do rejestru firm.

W piśmie wysłanym przez „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych" z siedzibą w Warszawie znajdowały się informacje:

- to podmiot prowadzony przez Ministra Gospodarki,

- powołano się na art. 66 ustawy DZ.U z 1964 nr 16 poz. 93 o konieczności dokonania wpłaty w wys. 145 złotych w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni,

- wpisy za opłatą rozpoczęto z rokiem 2013,

-znajduje się zapis informujący, że „brak płatności spowoduje trwały brak wpisu przedsiębiorcy w „Rejestrze Polskich Podmiotów Gospodarczych",

-na koniec załączony jest kompletnie wypełniony druk polecenia przelewu.

Pismo jest tak sformułowane, aby podnieść jego wiarygodność, zwłaszcza w oczach niedoświadczonego przedsiębiorcy. Rejestracja firm jest bezpłatna i dokonuje się ich w urzędzie miasta. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do innego rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić z ostrożnością. W momencie, gdy podejrzewamy, że możemy być ofiarą oszustwa, należy to zgłosić policji. Dokonując wpłaty na konto, sprawdzajmy dokładnie, do kogo i z jakiego tytułu je wysyłamy. Oszuści zazwyczaj starają się upodobnić do działających instytucji, aby uśpić naszą czujność."sierż.szt.Justyna Skrobiszewska
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu
tel. 56 682 32 63, 515 031 266
rzecznik-golub@policja.gov.pl

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!