Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Informacja dot. dzierżawy pojemników z ZGKiM

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dot. dzierżawy pojemników z ZGKiM Drukuj
Wpisał: Barbara Stosio   
20.06.2013

W związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązujących od 01.07.2013 r. informuję, że osoby które obecnie posiadają w dzierżawie pojemniki z tutejszej Spółki będą mogły dalej korzystać z tej usługi. Zmieni się tylko stawka opodatkowania tej czynności podatkiem VAT z 8% na 23%.

I tak:

Przed zmianą dzierżawa pojemnika typu:

- SM 60, 110 2,32 zł netto + 8% = 2,51 zł brutto
- SM 1100 14,76 zł netto + 8% = 15,94 zł brutto
- SM 120 plastik 3,74 zł netto + 8% = 4,04 zł brutto
- SM 240 plastik 4,22 zł netto + 8% = 4,56 zł brutto

Po zmianie dzierżawa pojemnika typu:

- SM 60, 110 2,32 zł netto + 23% = 2,85 zł brutto
- SM 1100 14,76 zł netto + 23% = 18,15 zł brutto
- SM 120 plastik 3,74 zł netto + 23% = 4,60 zł brutto
- SM 240 plastik 4,22 zł netto + 23% = 5,19 zł brutto

Nadmieniam, iż istnieje możliwość wykupienia dotychczas dzierżawionego pojemnika, po cenie zależnej od okresu użytkowania. Ponadto można do tutejszego Zakładu składać zapotrzebowanie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Czas realizacji zamówienia będzie zależny od dostawcy. Będzie także istniała możliwość odpłatnego dowozu tych pojemników. Informacji w tej sprawie udziela p. M. Rachubińska od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Tel. Kom. 608090966
Tel. Stacjonarny 566841517

                                                                                                            Prezes
/Barbara Stosio/

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BRODNICKA 1
87-410 KOWALEWO POMORSKIE
TEL., FAX 56-6841517 E-MAIL: ZAKLAD@POCZTA.ONET.PL

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!