Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
20.06.2013

odpady_nowy_system_20_06_2013.jpgW związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązujących od 1 lipca 2013r. informujemy, że przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

W najbliższy weekend tj. 22-23 czerwca br., w/wym. Zakład, będzie dostarczał do nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Razem z workami mieszkańcy otrzymają harmonogram wywozu nieczystości, a także ulotkę zawierającą m.in. informację dotyczącą segregacji odpadów oraz sposobu i terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wywiązywał się z obowiązku segregacji odpadów, w takim przypadku na pokrywie pojemnika zostanie umieszczona przez odbierającego odpady żółta kartka informująca o otrzymaniu ostrzeżenia. Przypominamy, że pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych zapewniają właściciele i zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z deklaracją Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży informujemy, że w okresie najbliższych 3 - 4 m-cy, nieruchomości wielolokalowe zostaną wyposażone we wszystkie wymagane pojemniki.

Ponadto informujemy, że osoby, które obecnie posiadają w dzierżawie pojemniki z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim będą mogły dalej korzystać z tej usługi. Zmieni się tylko stawka opodatkowania tej czynności podatkiem VAT z 8% na 23%. Istnieje także możliwość wykupienia dotychczas dzierżawionego pojemnika, po cenie zależnej od okresu użytkowania. Ponadto w ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim będzie można składać zapotrzebowanie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Czas realizacji zamówienia będzie zależny od dostawcy. Będzie także istniała możliwość odpłatnego dowozu tych pojemników. Informacji w tej sprawie udziela p. Marzena Rachubińska od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Poniżej zamieszczamy link w tej sprawie:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4478&Itemid=34


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!