Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
20.06.2013

odpady_nowy_system_20_06_2013.jpgW związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązujących od 1 lipca 2013r. informujemy, że przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

W najbliższy weekend tj. 22-23 czerwca br., w/wym. Zakład, będzie dostarczał do nieruchomości worki do selektywnej zbiórki odpadów. Razem z workami mieszkańcy otrzymają harmonogram wywozu nieczystości, a także ulotkę zawierającą m.in. informację dotyczącą segregacji odpadów oraz sposobu i terminów uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wywiązywał się z obowiązku segregacji odpadów, w takim przypadku na pokrywie pojemnika zostanie umieszczona przez odbierającego odpady żółta kartka informująca o otrzymaniu ostrzeżenia. Przypominamy, że pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych zapewniają właściciele i zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z deklaracją Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży informujemy, że w okresie najbliższych 3 - 4 m-cy, nieruchomości wielolokalowe zostaną wyposażone we wszystkie wymagane pojemniki.

Ponadto informujemy, że osoby, które obecnie posiadają w dzierżawie pojemniki z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim będą mogły dalej korzystać z tej usługi. Zmieni się tylko stawka opodatkowania tej czynności podatkiem VAT z 8% na 23%. Istnieje także możliwość wykupienia dotychczas dzierżawionego pojemnika, po cenie zależnej od okresu użytkowania. Ponadto w ZGKiM sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim będzie można składać zapotrzebowanie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Czas realizacji zamówienia będzie zależny od dostawcy. Będzie także istniała możliwość odpłatnego dowozu tych pojemników. Informacji w tej sprawie udziela p. Marzena Rachubińska od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Poniżej zamieszczamy link w tej sprawie:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4478&Itemid=34


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!