Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Informacja dla przedsiębiorców- Marka Polskiej Gospodarki (MPG)

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla przedsiębiorców- Marka Polskiej Gospodarki (MPG) Drukuj
Wpisał: Przemysław Bas   
24.06.2013

polska_01_24_06_13.jpgDrodzy Przedsiębiorcy!

Poniżej przedstawiamy treść informacji Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego na temat procesu wdrażania Marki Polskiej Gospodarki mającego na celu przyspieszenie międzynarodowej ekspansji polskich firm, umocnienie wizerunku Polski oraz propagowanie wiedzy o naszych produktach i usługach za granicą.

Silna Marka Polskiej Gospodarki pozwoli na wypracowanie dobrej pozycji wśród partnerów zagranicznych na rynkach międzynarodowych, co przełoży się na wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wzrost eksportu polskich towarów i usług oraz wzrost pozycji polskich marek
na arenie międzynarodowej.

Szanowni Państwo!

We wrześniu 2011 roku odbyła się inauguracja koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki. Pomysł opracowania tej koncepcji powstał z potrzeby przyspieszenia międzynarodowej ekspansji polskich firm, umocnienia wizerunku Polski oraz potrzeby propagowania wiedzy o naszych produktach i usługach za granicą.

Na podstawie szeroko zakrojonych międzynarodowych badań przeprowadzonych w ramach projektu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych" wśród ponad dziesięciu tysięcy przedstawicieli środowiska biznesowego na czterech kontynentach zauważono, że Polacy, jako wykwalifikowani profesjonaliści, postrzegani są pozytywnie i oceniani bardzo wysoko. Jak wynika z przeprowadzonych badań, kapitał ludzki jest najważniejszym atutem Polski.

Na tej podstawie został opracowany system wizualny mający odzwierciedlać ludzi,
o różnych talentach, tworzących sieć.
Został on przedstawiony w Księdze Marki Polskiej Gospodarki (MPG). Przede wszystkim określono w niej atrybuty Marki, zaprezentowano pełen system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych. Stworzono także logo polskiej gospodarki, które wykorzystuje barwy narodowe - biel i czerwień. Opracowany znak graficzny odwołuje się do sieci uzupełniających się ludzi, która układa się w literę P. Uzupełniony jest o napis Polska, dla którego dobrano specjalnie zaprojektowaną, łagodną czcionkę. Logo stwarza ogromne możliwości dalszej interpretacji graficznej, co pozwala na opracowywanie atrakcyjnych materiałów promujących polską gospodarkę. Bogactwo interpretacyjne
ma, w zamierzeniu autorów projektu, odzwierciedlać różne rodzaje talentów.

W związku z faktem, iż celem stworzonej Marki Polskiej Gospodarki jest promocja polskiej gospodarki, szczególnie ważne jest proces wdrożenia Marki. Wobec powyższego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w jej procesie wdrażania. Działania wdrożeniowe powinny doprowadzić do tego, aby idea przewodnia Marki Polskiej Gospodarki stała się rzeczywistością, akceptowaną i stosowana przez szerokie grono odbiorców. Na początku szczególnie w kraju przez administrację rządową i samorządową, jak również środowisko biznesowe i naukowo-badawcze, aby w konsekwencji z powodzeniem wypracować sobie dobrą pozycję wśród partnerów zagranicznych na rynkach międzynarodowych. Efektem docelowym tych działań powinna
być realizacja sformułowanej misji:

  • wzrost Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych,

  • wzrost eksportu polskich towarów i usług,

  • wzrost pozycji polskich marek na arenie międzynarodowej.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnianie logo Marki Polskiej Gospodarki oraz twórcze wykorzystanie systemu wizualizacji przy działaniach mających charakter promocji polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim na wszelkiego rodzaju artykułach promocyjnych zamawiane przez Państwa instytucje, a wykorzystywanych do działań związanych
z promocją polskiej gospodarki. Dotyczy to zarówno publikacji, broszur informacyjnych,
jak również artykułów reklamowych, czy materiałów promujących dany region pod względem gospodarczym itp.

Ze swojej strony Ministerstwo Gospodarki podejmuje szereg działań wdrożeniowych mających na celu budowę rozpoznawalności i upowszechnienie logo MPG oraz wprowadzenie spójnego systemu wizualizacji promocji polskiej gospodarki, w tym m. in. ujednolicenie systemu wizualizacji Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji, wprowadzenie obowiązkowego oznakowania działań promocyjnych realizowanych przy pomocy środków MG według wzoru wizualizacji, wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski w międzynarodowych środkach masowego przekazu, przede wszystkim poprzez działania Public Relations. Proces tworzenia pozytywnego wizerunku Polski i umacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej realizowany jest także poprzez branżowe programy promocji, które przyczynią się do wykreowania kilkunastu polskich specjalności eksportowych. Mają na celu wsparcie udziału przedsiębiorców
w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływanie na daną branżę, jako całość. W tym celu, wybrano 15 branż istotnych z punktu widzenia polskiego eksportu w roku 2012. Dla każdej branży w konsultacji z organizacjami przedsiębiorców została opracowana koncepcja programu promocji branży na 3 kolejne lata. W programie określono kilka (4-7) rynków docelowych, na których odbywać się będzie promocja branży. Zakres branżowych programów promocji dostępny jest
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem
w programach branżowych powinni kontaktować się z realizatorami wybranymi do poszczególnych projektów, których wykaz znajduje się na podanej powyżej stronie, a następnie składać wnioski
o dofinansowanie udziału w imprezach promocyjnych.

Oprócz wspomnianych branżowych programów promocji, realizowane są ogólne programy promocji zwiększające stopień rozpoznawalności Polski na świecie. Ideą realizacji programów promocji o charakterze ogólnym jest promocja polskiej oferty eksportowej, jak również promocja Polski, jako kraju rozwiniętego gospodarczo, posiadającego innowacyjny potencjał produkcyjny
i usługowy. Promocja polskiej oferty eksportowej odbywa się podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych typu targi, wystawy, misje gospodarcze. W związku z koniecznością dywersyfikacji kierunków sprzedaży polskich produktów i usług, poza UE, w roku 2012 wybrano 5 rynków perspektywicznych: Algieria, Brazylia, Kanada, Kazachstan, Turcja. W roku 2013 będą na nich realizowane programy promocji, których celem będą skoncentrowane, kompleksowe działania promocyjne, obejmujące udział w wybranych targach, misjach gospodarczych (towarzyszące zaplanowanym wizytom polityczno-gospodarczym) połączonych ze spotkaniami matchmakingowymi, organizacją study-tour dziennikarzy, organizacji producenckich, kampanią promocyjną ogólną w mediach i ewentualną kampanią w mediach branżowych.

Idea Marki Polskiej Gospodarki wraz z logo w wersji „do pobrania" są dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/MPG.

Jeszcze raz serdecznie zachęcam Państwa do wspólnego tworzenia pozytywnego i trwałego wizerunku Polski jako kraju, w którym, i z którym warto współpracować oraz realizować działania biznesowe. Zapraszam do wspólnego budowania silnej Marki Polskiej Gospodarki na arenie międzynarodowej, która przyczyni się do zdobycia przez naszych przedsiębiorców kolejnych rynków zbytu. Sukces polskich eksporterów oraz rosnąca popularność ich produktów za granicą jest ważna dla nas wszystkich."


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!