Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Wybiła śmieciowa godzina zero

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wybiła śmieciowa godzina zero Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
03.07.2013
godzina_zero_01_03_07_13.jpgOd 1 lipca 2013r. właścicielem odpadów stała się gmina. Oznacza to, że od momentu wrzucenia domowych resztek do osiedlowego śmietnika czy też wystawienia go przez właściciela domu przed furtkę, nie musimy się nimi przejmować.

Z terenu miasta i gminy Kowalewo Pomorskie odpady odbierać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży.

Firma ta miała obowiązek dostarczenia do końca m-ca czerwca br. do wszystkich nieruchomości worki do selektywnego zbierania odpadów. Właścicieli i zarządców tych nieruchomości, do których worki nie dotarły bądź wystąpią problemy z odbiorem odpadów prosimy o kontakt z p. Beatą Nowodworską - pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu tel. 56 684 15 79 wew. 66, biuro nr 6 w pawilonie sportowym przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim.

Przypominamy, że obowiązkiem właściciela każdej nieruchomości jest wyposażenie jej w pojemnik na odpady zmieszane. Założenie jest takie, że w przeważającej części rolę tą będą spełniały dotychczasowe ocynkowane pojemniki o pojemności 110 litrów. Wszystkie odpady, które pozostają po wysegregowaniu należy składać w pojemniki na odpady zmieszane, przy czym należy pamiętać, że w jednym cyklu odbioru ich ilość nie może przekroczyć więcej niż 60 litrów na jedną osobę.

Na spotkaniach z mieszkańcami zadawano pytania dotyczące sposobu segregowania odpadów. W ślad za wyjaśnieniami specjalisty d/s recyklingu i edukacji ekologicznej zamieszczonymi na portalu Interia http://fakty.interia.pl/raport-nowa-ustawa-smieciowa/segregacja/news-segregacja-smieci-czas-start-sprawdz-zanim-wyrzucisz,nId,987862 poniżej prezentujemy odpowiedzi na niektóre z nich:

Zużyte opakowania kartonowe po mleku i sokach powinny trafić do żółtych worków oznaczonych napisem "tworzywa sztuczne".

Słoik z przeterminowanym dżemem - zawartość wyrzucamy do odpadów zmieszanych, sam słoik do szkła. Odrywaniem etykiety możemy się nie przejmować, ale pamiętajmy, by nakrętkę wyrzucić osobno - do metali i plastików, dobrze by było także słoik lekko przemyć.

Uwaga! Rozbitą szklankę, talerz lub kieliszek wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi - nie do szkła.

Karton po pizzy - usuwamy resztki jedzenia i tłuste fragmenty (np. wieczko) i wrzucamy do pojemnika na papier

Butelka po coca-coli - zgniatamy, nie zakręcamy, wrzucamy do worka na tworzywa sztuczne (plastik). Jeśli chodzi o papierowe etykiety możemy, ale nie musimy odrywać.

Pudełko po margarynie, kubeczki po śmietanie, jogurcie, torebki po kawie, opakowanie po czipsach, torby na zakupy jak i opakowania po makaronie, soli, ryżu oraz folię po parówkach, wędlinie - wrzucamy do pojemnika na plastik i metal.

Butelki po oleju i tacki po mięsie, gotowych daniach - nie segregujemy, czyli wrzucamy do odpadów zmieszanych.

Ręczniki papierowe, chusteczki, pampersy, podpaski czyli tzw. odpady higieniczne - wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Gąbki do mycia naczyń - wrzucamy do pojemnika z tworzywami sztucznymi

Zużyte baterie - są odpadami niebezpiecznymi. Najlepiej zbierać baterie w domu do słoika, pudełka i zanieść do specjalnych pojemników, które dostępne są m.in w sklepach, gdzie baterie można kupić.

Przeterminowane leki - absolutnie nie wyrzucamy ich do kosza! Leki są zbierane w aptekach.

Żarówki - powinny trafiać do odpadów zmieszanych, ale można je także zbierać z innymi źródłami światła: świetlówkami, jarzeniówkami - czyli razem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli tzw. elektrośmieci - można zostawić w sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt.

Akumulatory, oleje samochodowe i płyny chłodnicze - możemy oddać w zakładach mechanicznych lub na stacjach benzynowych.

Zużyte opony można bezpłatnie zostawić w punkcie zakupu nowych opon lub w serwisie ogumienia.

Niepotrzebne ubrania - można wrzucić do kontenerów PCK (stoją zazwyczaj przy ogólnodostępnych pojemnikach na surowce wtórne).

Popiół z pieca centralnego ogrzewania, popiół z kominka - wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Starą pralkę i lodówkę czyli tzw. sprzęt wielkogabarytowy - można oddać podczas zbiórek, organizowanych zgodnie z harmonogramem wywozu. Gdy kupujemy nowy sprzęt, sprzedający ma obowiązek bezpłatnie odebrać od nas ten zużyty.

Ponadto informujemy, że zgodnie z harmonogramami wywozu odpadów, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe będą dwukrotnie w ciągu roku odbierane z nieruchomości przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży. Istnieje również możliwość oddania odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z prowadzenia drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie w ilości nie większej niż 3 m3 w ciągu jednego roku i zużytych opon w ilości nie wiekszej niz 4 szt z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (pszok) przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim. Koszty transportu odpadów pokrywa dostarczający.

Wraz z workami mieszkańcy otrzymali harmonogram wywozu odpadów komunalnych oraz ulotkę zawierającą informację dotyczącą segregacji odpadów oraz terminów i sposobu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy pamiętać, że ulotka nie obejmuje odpadów zmieszanych, zatem do pojemnika na te odpady należy wrzucać to, czego nie wolno wrzucać do worków np. pampersy, butelki po oleju spożywczym, papier po maśle, zapełnione pojemniki z jogurtem. Pragniemy również wyjaśnić, że prowadząc segregację odpadów, mieszkańcy nie będą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tytułu odbioru odpadów zmieszanych. Zarówno odpady wysegregowane jak i zmieszane odbierane są z nieruchomości w cenie opłaty 10 zł od osoby.

Na ulotce wskazane są również miejscowości, na terenie których opłaty będą pobierane w drodze inkasa przez sołtysów oraz inne osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta. Informujemy, że przed pobraniem opłaty w/wym. osoby powinny okazać się identyfikatorem.

Ponadto informujemy, że wyjątkowo w m-cu lipcu wykonawca odbierze śmieci jako niesegregowane z tych miejscowości, w których mieszkańcy nie mieli możliwości segregowania odpadów ze względu na brak worków. W kolejnych miesiącach, w przypadku niewłaściwego segregowania odpadów, wykonawca na pokrywie pojemnika umieszczał będzie żółtą kartkę informującą o otrzymaniu ostrzeżenia.

Ze złożonych deklaracji wynika, że wiele osób posiadających kompostownik rezygnuje ze zbierania odpadów biodegradowalnych. Przypominamy, że tłuste resztki żywności i odpadki mięsne, mleczne i jajka nie powinny być poddawane przydomowemu kompostowaniu. Przyciągają one bowiem niechciane szkodniki i nie rozkładają się w dość krótkim czasie. Skorupki jajek są źródłem cennych substancji mineralnych dla pryzmy kompostowej i gleby, ale rozkładają się w czasie dłuższym niż rok. Zachęcamy mieszkańców do segregowania odpadów biodegradowalnych tym bardziej, że nie będą oni ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

W imieniu Burmistrza Miasta pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli deklaracje i rozumieją trudny problem wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do dnia 15 sierpnia br. powinny zostać dokonane wpłaty za pierwszy miesiąc funkcjonowania systemu. Od tego, czy będą one regulowane przez mieszkańców zależeć będzie, czy opłata zostanie obniżona. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system musi się samofinansować. Marzeniem Burmistrza Miasta jest uzyskanie wyniku finansowego, pozwalającego na obniżenie tej stawki opłaty. Na naszej stronie internetowej w zakładce „Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi" będziemy zamieszczać co miesiąc informację na temat finansowania systemu.

Z up. Burmistrza
Małgorzata Wegner
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!