Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow "Krok po kroku" organizatora pokazu pirotechnicznego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

"Krok po kroku" organizatora pokazu pirotechnicznego Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber   
12.07.2013

pokaz_pirotechniczny_01_12_07_13.jpgW związku z coraz powszechniejszym zwyczajem uświetniania imprez okolicznościowych pokazem sztucznych ogni, wypuszczaniem chińskich lampionów, itp.- informujemy organizatorów imprez o niezbędnych wymogach w tym zakresie.

Organizator pokazu pirotechnicznego występuje z wnioskiem do Burmistrza Miasta o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych.

Wniosek zawiera:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania,

 2. miejsce użycia materiałów pirotechnicznych,

 3. termin ( data, godzina),

 4. okoliczności użycia materiałów pirotechnicznych,

 5. rodzaj materiałów pirotechnicznych,

 6. osobę odpowiedzialną za użycie materiałów pirotechnicznych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę właściciela terenu,

 2. zgodę organizatora,

 3. dokument uprawniający do użycia materiałów pirotechnicznych objętych koncesją

  (w przypadku użycia materiałów innych niż ogólnodostępne),

 4. dowód opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego).

Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna.

Wniosek można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 8 (tel. 56 684 10 24, w.38)- skąd również można odebrać gotową decyzję.

Wypuszczanie lampionów, balonów napełnionych helem, pokaz sztucznych ogni stanowi zagrożenie w przestrzeni powietrznej oraz zagrożenie pożarowe - konieczne jest zgłoszenie faxem do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

Bożena Kliber Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!