Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow "Krok po kroku" organizatora pokazu pirotechnicznego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

"Krok po kroku" organizatora pokazu pirotechnicznego Drukuj
Wpisał: Bożena Kliber   
12.07.2013

pokaz_pirotechniczny_01_12_07_13.jpgW związku z coraz powszechniejszym zwyczajem uświetniania imprez okolicznościowych pokazem sztucznych ogni, wypuszczaniem chińskich lampionów, itp.- informujemy organizatorów imprez o niezbędnych wymogach w tym zakresie.

Organizator pokazu pirotechnicznego występuje z wnioskiem do Burmistrza Miasta o wydanie zezwolenia na użycie materiałów pirotechnicznych.

Wniosek zawiera:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania,

 2. miejsce użycia materiałów pirotechnicznych,

 3. termin ( data, godzina),

 4. okoliczności użycia materiałów pirotechnicznych,

 5. rodzaj materiałów pirotechnicznych,

 6. osobę odpowiedzialną za użycie materiałów pirotechnicznych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemną zgodę właściciela terenu,

 2. zgodę organizatora,

 3. dokument uprawniający do użycia materiałów pirotechnicznych objętych koncesją

  (w przypadku użycia materiałów innych niż ogólnodostępne),

 4. dowód opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego).

Niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna.

Wniosek można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich, pokój nr 8 (tel. 56 684 10 24, w.38)- skąd również można odebrać gotową decyzję.

Wypuszczanie lampionów, balonów napełnionych helem, pokaz sztucznych ogni stanowi zagrożenie w przestrzeni powietrznej oraz zagrożenie pożarowe - konieczne jest zgłoszenie faxem do Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

Bożena Kliber Kierownik USC i Referatu Spraw Obywatelskich 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!