Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Protokół z dnia 15 lipca 2013 r. z przebiegu konsultacji

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Protokół z dnia 15 lipca 2013 r. z przebiegu konsultacji Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
15.07.2013
projektuRocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014".

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Termin konsultacji:

1) termin rozpoczęcia konsultacji : 8 lipiec 2013 r.

2) termin zakończenia konsultacji: 12 lipiec 2013 r.

Przedmiotem konsultacji było wyrażenie opinii i uwag

w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014".

Podmioty biorące udział w konsultacji:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na teranie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie tj. od 8 lipca 2013 r. do 12 lipca 2013 r. nie wpłynęła żadna propozycja zmian do przedłożonego konsultacjom projektu programu.

W związku z powyższym projekt „Rocznego programu współpracy gminy Kowalewo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014" zostanie skierowany pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim.

Na tym protokół zakończono.

z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

 


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!