Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: Beata Nowodworska   
22.07.2013

W związku ze zmianą zasad odbioru nieczystości stałych obowiązującą od 01-07-2013 r. apelujemy do mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie  o wystawianie (udostępnianie) pojemników na odpady zmieszane oraz worków z selektywną zbiórką odpadów,  zgodnie z obowiązującymi  harmonogramami wywozu.

- z terenu miasta Kowalewo Pomorskie (link do harmonogramu)

- z terenu gminy Kowalewo Pomorskie (link do harmonogramu) (ostatnia zmiana: 30.08.2013r.)

Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji wystąpienia problemów  z odbiorem odpadów, bądź pytań dot. harmonogramu,  prosimy o kontakt z p. Beatą Nowodworską - pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu tel. 56 684 15 79 wew. 66, biuro nr 6 w pawilonie sportowym przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim.

W zależności od złożonych deklaracji, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy  uiszczać do właściciela, zarządcy lub na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Podajemy nr konta tut. Urzędu - Bank spółdzielczy nr 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, na którym na danej nieruchomości zamieszkiwał mieszkaniec lub powstały odpady.

Na terenach wiejskich dopuszcza się możliwość zbierania opłat przez inkasentów.

Wykaz inkasentów zbierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Lp

Imię i nazwisko inkasenta

Obszar zbierania opłat (Sołectwo)

1.

Henryk Dębski

Bielsk

2.

Piotr Bender

Chełmonie, Lipienica

3.

Danuta Chojnicka

Chełmoniec

4.

Wiesław Kraśniewski

Kiełpiny

5.

Natalia Kociemska

Mlewo, Mlewiec

6.

Jerzy Łukiewski

Napole

7.

Zofia Turowska

Nowy Dwór, Wielkie Rychnowo

8.

Marylena Lewandowska

Piątkowo

9.

Tomasz Matusewicz

Wielka Łąka

10.

Kazimierz Kropkowski

Szychowo

11.

Jan Trzciński

Zapluskowęsy

12.

Roman Zieliński

Frydrychowo

13.

Izabela Falkiewicz

Srebrniki, Sierakowo

14.

Andrzej Sypek

Borówno, Elzanowo, Mariany

15.

Dorota Kraśniewska

Kiełpiny

16.

Przemysław Lewandowski

Pluskowęsy

17.

Teresa Orłowska

Pruska Łąka

18.

Jerzy Orłowski

Pruska Łąka

19.

Janina Dębska

Bielsk

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca - Pełnomocnik Burmistrza

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!