Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Inkasenci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Inkasenci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
07.08.2013

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), która wprowadziła możliwość poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, w Gminie Kowalewo Pomorskie również powołano takowych inkasentów. Zostali nimi sołtysi, jak i również niektórzy mieszkańcy Gminy.

Aktualną listę inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można sprawdzić tutaj (link do art.: Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych )

Poniżej przedstawiamy wzór identyfikatora, którym powinien posługiwać się inkasent w/w opłaty.

Osoby posługujące się niżej zamieszczonym identyfikatorem można również prosić o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości inkasenta.

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

lub

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Każdy inkasent otrzymał również upoważnienie do poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierające imię i nazwisko inkasenta, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, numer identyfikatora oraz nazwę sołectwa, na terenie którego w/w upoważnienie obowiązuje.

Wszystkim mieszkańcom Gminy życzymy miłej współpracy z inkasentami.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!