Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Inkasenci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Inkasenci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
07.08.2013

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), która wprowadziła możliwość poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, w Gminie Kowalewo Pomorskie również powołano takowych inkasentów. Zostali nimi sołtysi, jak i również niektórzy mieszkańcy Gminy.

Aktualną listę inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można sprawdzić tutaj (link do art.: Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych )

Poniżej przedstawiamy wzór identyfikatora, którym powinien posługiwać się inkasent w/w opłaty.

Osoby posługujące się niżej zamieszczonym identyfikatorem można również prosić o okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości inkasenta.

1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

lub

2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Każdy inkasent otrzymał również upoważnienie do poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierające imię i nazwisko inkasenta, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, numer identyfikatora oraz nazwę sołectwa, na terenie którego w/w upoważnienie obowiązuje.

Wszystkim mieszkańcom Gminy życzymy miłej współpracy z inkasentami.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!