Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Opłaty za śmieci. Rachunków i nakazów płatniczych nie będzie.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Opłaty za śmieci. Rachunków i nakazów płatniczych nie będzie. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.08.2013
W związku z licznymi pytaniami przypominamy, że miesięczna opłata za wywóz i utylizację odpadów z nieruchomości w wys. 10zł od osoby za śmieci segregowane lub 20zł za niesegregowane winna być regulowana do 15 dnia następnego miesiąca, bez wezwania. Reguluje to uchwała nr XV/150/12 Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie z dnia 23.11.12 w spr. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należność na konto urzędu można uiszczać w Banku Spółdzielczym, drogą internetową lub u inkasenta. Bez względu na wybór formy wpłaty mieszkańcy nie ponoszą za to dodatkowych opłat. Prowizja w innych bankach lub w punktach pocztowych zależy indywidualnie od placówki. 

Inkasentami na terenach wiejskich są:

Lp

Imię i nazwisko inkasenta

Obszar zbierania opłat (Sołectwo)

1.

Henryk Dębski

Bielsk

2.

Piotr Bender

Chełmonie, Lipienica

3.

Danuta Chojnicka

Chełmoniec

4.

Wiesław Kraśniewski

Kiełpiny

5.

Natalia Kociemska

Mlewo, Mlewiec

6.

Jerzy Łukiewski

Napole

7.

Zofia Turowska

Nowy Dwór, Wielkie Rychnowo

8.

Marylena Lewandowska

Piątkowo

9.

Tomasz Matusewicz

Pruska Łąka, Wielka Łąka

10.

Kazimierz Kropkowski

Szychowo

11.

Jan Trzciński

Zapluskowęsy

12.

Roman Zieliński

Frydrychowo

13.

Izabela Falkiewicz

Srebrniki, Sierakowo

14.

Andrzej Sypek

Borówno, Elzanowo, Mariany

 

 

Nadal zachęcamy do śledzenia strony urzędu miejskiego pt. NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=166

i do korzystania z punktu informacyjnego znajdującego się w tutejszym urzędzie, w biurze nr 6 przy ul. Św. Mikołaja 5 lub telefonicznie 56-684-10-24

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!