Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżety sołeckie na rok 2014

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżety sołeckie na rok 2014 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
02.10.2013

rychnowo_30_09_13_000.jpgKoniec sierpnia i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2014r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już piąty rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20% wydatków. (dopisano informację z zebrania wiejskiego w Wielkim Rychnowie)

Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59tys.zł., która decyzją burmistrza po konsultacjach z sołtysami i radnymi została  przeznaczona w całości na remonty dróg wiejskich. Rok 2011 również służby ministra finansów oceniły pozytywnie przyznając nam środki w wys. 62tys.zł., które w całości trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.

Złożyliśmy do ministerstwa sprawozdanie za rok 2012. Budżet został zrealizowany w 100%. Ufam, że po weryfikacji otrzymamy odpowiedni bonus. A na co zostanie przeznaczony tym razem?, Zobaczymy. Najpierw niech środki te wpłyną na konto gminy, a później je będziemy dzielić. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Nowy fundusz wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji- podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski - Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od kilkunastu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzieliły środki, a sołtys z radą sołecką realizował uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Był to dobry pomysł. Mieszkańcy mogąc decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze brali odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażowali się w życie wsi. Również ustawodawca zauważył, że taka forma dysponowania środkami jest bardzo dobra i dał możliwość tworzenia rządowych budżetów sołeckich.

Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2014 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota ponad 350tys.zł. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby  mieszkańców. Najmniej liczne sołectwa - Lipienica i Mariany- po 156 osób, dysponują kwotą po 10tys., natomiast największe - Wielka Łąka 763 osoby dysponuje kwotą 27tys. Dla ciekawości w ubiegłym roku (stan na 31.06) najmniej liczne było sołectwo Lipienica -151 osób, a w 2011 były to Mariany- 149 osób.

Korzystając z okazji dokonuje się również przesunięć w środkach budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków (remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Poniżej zamieszczamy relacje z odbytych spotkań:

30.09.2013r.  sołectwo Wielkie Rychnowo jako ostatnie wśród 23 wsi podzieliło budżet. W przyszłym roku będą dysponować kwotą 26tys.zł. Ponad połowa z niej przeznaczona została na zakup kamienia wapiennego. Nie zapomniano o strażakach, kolarzach i zabawach integracyjnych. Sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce w tej wsi od poprzedniego, budżetowego zebrania zajęło sołtysowi Zdzisławowi Czarnomskiemu aż 30 minut. Oprócz inwestycji najważniejszym był Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Miasta, w którym brało udział 125 kolarzy z różnych zakątków kraju. Zachęcał mieszkańców do aktywnego kibicowania. Organizator wyścigu, prezes UKS Sokół Marian Krych podziękował sołectwu za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe. Za współpracę podziękowała również dyrektor szkoły Elżbieta Arbart.

W czasie dyskusji mieszkańcy ustalili kolejność dróg jakie powinny być modernizowane we wsi. Zawnioskowano do radnego powiatowego o ułożenie chodnika i naprawę mostku w ich drodze. Zachęcali Burmistrza do poczynienia zabiegów celem pozyskania kolejnych lamp hybrydowych. W ich wsi kilka się przyda.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że w Wielkim Rychnowie w minionym roku wykonano kilka poważnych inwestycji z udziałem budżetu gminy. Ułożono kostkę polbrukową na drodze osiedlowej, strażakom wybudowano kolejny garaż wraz z wieżą obserwacyjną, świetlica zyskała nowy dach. Na ukończeniu jest ułożenie bieżni i modernizacja boiska. Wyposażono świetlicę wiejską w klimatyzację i wentylację, w zmywarkę gastronomiczną, patelnię elektryczną, 130 krzeseł i 25 zestawów piknikowych. Lokalna jednostka świętowała 100-lecie istnienia. W przyszłym roku samorząd będzie modernizował drogę W. Rychnowo- Nowy Dwór w kierunku Kamionek.

rychnowo_30_09_13_003.jpg
rychnowo_30_09_13_002.jpg
rychnowo_30_09_13_001.jpg
27.09.2013r. zebranie odbyło się we wsi Chełmoniec. Sołtys Małgorzata Eliasz jednym tchem wymieniła sukcesy jakie odniosło sołectwo w 2013r. Były one imponujące. W czasie Dożynek, gdzie Chełmoniec był współgospodarzem wieś zdobyła nagrodę za I miejsce w kategorii wieńca dożynkowego oraz nagrodę publiczności za wieniec. Zwyciężył także w turnieju sprawnościowym. Dzięki temu do budżetu wsi wpadło dodatkowe 1200zł. Nagrodę 500zł przyniosło im III miejsce w konkursie Przywracamy urok naszej gminie", gdzie odnowiono przydrożną figurkę. Wypiękniała również świetlica wiejska. Samorząd gminy za kwotę 85tys.zł. przeprowadził szereg prac modernizacyjnych: nowe posadzki, podwieszany sufit, instalacja elektryczna i cała instalacja grzewcza. Mieszkańcy podkreślali, że jeszcze tylko docieplenie z nową elewacją budynku i już nie będą mieć żadnych więcej wniosków, ...... przynajmniej jeśli chodzi o świetlicę wiejską. Co innego lampy uliczne. Potrzeba im przynajmniej 3 sztuki.

Burmistrz Miasta kwiatami przekazanymi na ręce sołtys Małgorzaty Eliasz podziękował paniom za pomoc przy organizacji obchodów 90-lecia jednostki OSP Chełmoniec. Było to wyjątkowe wydarzenie. Poprzedziła je pełna mobilizacja wsi. Strażacy oraz aktywistki z tej wsi zadbali, aby wieś wypiękniała i godnie przyjęła gości. Do podziękowań i gratulacji przyłączyła się radna Helena Zegarska.

W roku 2014 w Chełmońcu będą nowe chłodziarki i dodatkowa liczba krzeseł. Budżet w wysokości 12tys.400zł podzielony został na najpilniejsze potrzeby wsi: utrzymanie przejezdności dróg i codzienne funkcjonowanie świetlicy wiejskiej.

chelmoniec_27_09_13_001.jpg
chelmoniec_27_09_13_002.jpg
chelmoniec_27_09_13_003.jpg
chelmoniec_27_09_13_004.jpg

26.09.2013r. Kwota prawie 18tys.zł. to budżet na kolejny rok dla wsi Frydrychowo. Na zebraniu mieszkańcy zabezpieczyli środki na wykonanie ogrodzenia wokół przydrożnej kapliczki. W tym roku odrestaurowanie miejsca kultu maryjnego przyniosło im zwycięstwo w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie". Środki z nagrody uzupełnione budżetem sołeckim pozwolą na wykonanie ozdobnego ogrodzenia.

Burmistrz Miasta podziękował mieszkańcom za dbanie o porządek wzdłuż rowów, chodników oraz przy wiatach przystankowych.

Sołtys Roman Zieliński i mieszkańcy podziękowali za ustawienie lamp solarowych wzdłuż chodnika Frydrychowo Napole. Wieś ta posiada w swoich zasobach dwie ścieżki rowerowe (wzdłuż drogi krajowej i drogi wojewódzkiej) Obiekty te są oświetlone lampami hybrydowymi.

frydrychowo_26_09_13_001.jpg
frydrychowo_26_09_13_002.jpg
 frydrychowo_26_09_13_003.jpg

25.09.2013r. Mieszkańcy wsi Mlewo będą dysponować w 2014r. kwotą 15tys.600zł. W mijającym roku sołectwo w czasie dożynek zgarnęło III nagrodę za wieniec dożynkowy, a kilka dni wcześniej I nagrodę w zawodach strzeleckich. Jednostka strażacka otrzymała nowy wóz strażacki oraz nową drabinę.

Zabierając głos Burmistrz Miasta podziękował za sprzeciw jaki mieszkańcy wyrazili w spr. chęci właściciela żwirowni do składowania tam odpadów. - Już w lutym tego roku kategorycznie negatywnie zaopiniowałem wniosek przekazany przez starostwo powiatowe. Właściciel wyrobiska pożwirowego w Mlewie chciałby tam składować odpady. Mogą być one dla nas niebezpieczne. - Mieszkańcy jednogłośnie poparli te opinię i zawnioskowali, aby burmistrz przekazał do starostwa, że tylko rolnicze zagospodarowanie piaskowni zyska ich aprobatę. W przeciwnym wypadku będą ostro protestować.

W czasie ustalania podziału budżetu na rok 2014 tematem najważniejszym dla mieszkańców były drogi. Dokończenie ich remontów to priorytet.

Burmistrz podziękował dwójce mieszkańców, którzy wyłożyli z własnych pieniędzy kwotę 64tys.zł, aby przyspieszyć remont drogi gminnej prowadzącej do ich posesji. Natomiast sołtys Ryszard Lipiński za ustawienie dwóch lamp solarowych przy przystankach autobusowych.

mlewo_25_09_13_001.jpg
mlewo_25_09_13_002.jpg
 mlewo_25_09_13_003.jpg

 

24.09.2013r. - mieszkańcy wsi Pruska Łąka mają do dyspozycji 18tys.zł. Sołtys Jerzy Orłowski dziękował mieszkańcom za prace wykonane w czynie społecznym, m.in. pomalowanie wiaty przystankowej, zasypywanie dziur i udział w akcji pomocy dla pokrzywdzonej rodziny z tej wsi. Sołectwo organizuje dzień dziecka, sylwestra, dzień babci i dziadka, dzień kobiet, festyn wakacyjny.

Samorząd gminy wykonał w tym roku kilka poważnych inwestycji. Świetlica wiejska zyskała nową klimatyzację i 5 lamp solarowych. Dwa punkty oświetleniowe ustawiono również przy przystankach.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta pochwali sołtysa i radę sołecką za bardzo dobre gospodarowanie świetlica wiejską, która cieszy się dużą popularnością nie tylko w naszej gminie. Pochwały tradycyjnie usłyszał przewodniczący komisji rewizyjnej Tadeusz Górny, którego sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej było bardzo precyzyjne i wszechstronne.

pruska_laka_26_09_13_001.jpg
pruska_laka_26_09_13_002.jpg
pruska_laka_26_09_13_003.jpg

23.09.2013r. - W Elzanowie sołtys Gabriel Gimiński i mieszkańcy z kwoty 13tys.zł. zabezpieczyli środki na remont dróg i utrzymanie chodnika. W minionym roku w sołectwie samorząd wykonał poważną inwestycję jaką była modernizacja drogi Elzanowo- Mariany. Samorząd postawił również 4 lampy solarowe przy zjazdach z dróg krajowych na drogi gminne.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za dbanie o należyty wygląd i przejezdność chodnika. Figurka w centrum wsi jest wizytówką Elzanowa i powinna być otoczona należytą troską.

elzanowo_26_09_13_001.jpg
elzanowo_26_09_13_002.jpg

20.09.2013r. - mieszkańcy wsi Chełmonie podzielili sprawnie kwotę 14.277zł. Największy procent przeznaczono na drogę w kierunku Franksztyna. Jest to już druga w kolejności droga jaką mieszkańcy przyjęli uchwałą do remontu. Sołtys Piotr Bender podkreślał, że dopóki nie zakończony będzie proces regulacji granic tej drogi nie rozpocznie się jej modernizacja. Trzeba wiedzieć, gdzie układać kamień. W zebraniu, na zaproszenie sołtysa, uczestniczyli mieszkańcy wsi Franksztyn (gm. Ciechocin). Ich dzieci uczęszczają do kowalewskiej placówki i droga dojazdowa dla nich to priorytet.

Uczestnicy zebrania podziękowali burmistrzowi za ustawienie lamy solarowej przy przystanku na Marchewce. Ubolewali na brak chodniku przy drodze powiatowej od krzyżówek do kościoła, który jest popularnym miejscem kultu religijnego, gdzie ściągają pielgrzymki z całej Polski.

Burmistrz Miasta zapewnił, że nadal podtrzymuje swoją deklarację partycypowania w kosztach budowy chodnika. Nie jest to droga gminna, ale może liczyć na 50% dofinansowanie.

Mieszkańcy wsi: nadleśniczy nadleśnictwa Łęga Michał Klafczyński oraz członek straży rybackiej koła wędkarskiego Józef Chromczak zaapelowali o pomoc w utrzymaniu porządku, o nie podrzucanie śmieci do rowów i lasu. Przecież ktoś to musi sprzątnąć, aby nie powstało zagrożenie epidemiologiczne. Zmiany w ustawie śmieciowej powinny wyeliminować proceder podrzucania śmieci, ale niestety zjawisko nasila się. Bardzo trudno to wyjaśnić.

chelmonie_26_09_13_001.jpg
chelmonie_26_09_13_002.jpg
chelmonie_26_09_13_003.jpg
chelmonie_26_09_13_004.jpg
18.09.2013r. - wieś Lipienica dysponuje budżetem w wysokości 10tys.zł. Jest to najmniejsza wieś w gminie, ale bardzo prężna. Tylko w mijającym roku zorganizowano Dzień Kobiet, grill na rozpoczęcie roku i przystąpiono do modernizacji boiska wiejskiego. Wszystko dzięki dobrej współpracy rady sołeckiej ze strażakami.

Burmistrz Miasta pochwalił sołectwo za bardzo dobrą gospodarkę odśnieżania dróg. W gminnym rankingu kilometr odśnieżonej drogi kosztował w Lipienicy 105zł, średnia w gminie za 1 kilometr wyniosła 330zł, a były sołectwa których odśnieżanie kosztowało 840zł na kilometr.

lipienica_18_09_13_001.jpg
lipienica_18_09_13_002.jpg
 lipienica_18_09_13_003.jpg

17.09.2013r. - mieszkańcy wsi Kiełpiny dysponują kwotą 13tys.zł. W przyszłym roku planują zakup chłodni do świetlicy i zjeżdżalni dla dzieci do wsi Dylewo. Nadal z utęsknieniem wyczekują obiecanej trzy lata temu inwestycji jaką jest modernizacja drogi powiatowej wraz z chodnikiem. Burmistrz Miasta poinformował, że podtrzymuje swoją deklarację dołożenia powiatowi 50% do tej inwestycji.

Mieszkańcy podziękowali Burmistrzowi za ustawienie lamp solarowych przy przystankach autobusowych i poprosili o więcej.

Burmistrz Miasta przybliżył zebranym informację na temat modernizacji strzelnicy zlokalizowanej właśnie w Kiełpinach. Po przebrnięciu przez problemy jakie napiętrzyło starostwo powiatowe, mamy już podpisaną umowę na dofinansowanie ze środków unijnych i wiosną rusza prace modernizacyjne.

kielpiny_17_09_13_001.jpg
kielpiny_17_09_13_002.jpg
 kielpiny_17_09_13_003.jpg

17.09.2013r. - mieszkańcy wsi Pluskowęsy sprawnie podzielili kwotę 17tys.zł. W duże mierze trafi on na drogi. Największą bolączką jest problem z podorywaniem dróg. Są one nieprzejezdne, nie można wywozić płodów rolnych.

Burmistrz Miasta podziękował aktywistkom z tej wsi, które działając w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju KGW Pluskowęsy aktywnie udzielają się biorąc udział w imprezach gminnych. Serwowały smaczne posiłki w czasie dożynek gminnych jak i w trakcie Festynu Jesiennego zorganizowanego w ramach Lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy. Klopsy z ziemniaków z sosem grzybowym miały największe wzięcie. Mieszkańcy samodzielnie ułożyli także chodnik wokół kościoła. Do podziękowań przyłączyła się dyrektor szkoły podstawowej w Pluskowęsach Renata Kałuża, z którą rada sołecka i panie ze stowarzyszenia silnie współpracują.

Sołtys Katarzyna Jaguś podziękowała mieszkańcom za wkład w uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu wokół stawu, wsparcie turnieju GOL, odnowienie wiat przystankowych, zajęcie III miejsca w turnieju piłkarskim i przygotowanie wieńca dożynkowego.

pluskowesy_17_09_13_001.jpg
pluskowesy_17_09_13_002.jpg

 

16.09.2013r. - w czasie zebrania mieszkańcy wsi Srebrniki podziękowali za lampy solarowe przy przystankach autobusowych oraz za umorzenie 50% należności za odśnieżanie. Dużo czasu poświęcili tematowi wiat przystankowych. Problemem jest również brak miejsca pod wiatę. Teren wokół przystanków należy do osób prywatnych. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wyjaśnił zasady finansowania budowy wiat (50% budżet gminy, a 50% budżet sołectwa) i zachęcił do rozmów z właścicielami pól.

Budżet wsi wzrósł o 1000zł. i na rok przyszły wyniesie 13800zł. Sołectwo przygotowuje się do poważnej inwestycji jaką jest modernizacją asfaltem drogi na Lądy. Istnieje tam również potrzeba przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych drzew i wyznaczenia granic działki na której zlokalizowana jest droga. Burmistrz Miasta podziękował mieszkańcom za współ organizację z Marianami i Mlewem dożynek parafialnych.

srebrniki_16_09_13_001.jpg
srebrniki_16_09_13_002.jpg
srebrniki_16_09_13_003.jpg
srebrniki_16_09_13_004.jpg

13.09.2013r. - na zebraniu w Napolu były podziękowania dla burmistrza za ustawienie 48 lamp hybrydowych wzdłuż ścieżki rowerowej Napole- Frydrychowo i oczywiście wnioski o kolejne lampy. Kwiatami podziękowano również dotychczasowej opiekunce Irenie Wróblewskiej, która swoje obowiązki przekazała koleżance Beacie Nowodworskiej. W budżecie sołeckim na 2014r. mieszkańcy zapewnili środki na spłatę zadłużenia sołectwa, które wynosi jeszcze 10 tys. zł. Samorząd gminy skredytował wieś na zakup kamienia na profilowanie drogi Borek- Podborek, która była dwa lata temu modernizowana.

Mieszkańcy podjęli również decyzję o konieczności sprzedaży 5 maszyn rolniczych, które są własnością wsi.

napole_13_09_13_001.jpg
napole_13_09_13_002.jpg
napole_13_09_13_003.jpg
napole_13_09_13_004.jpg

12.09.2013r. - mieszkańcy wsi Sierakowo w czasie zebrania odśpiewali swojemu sołtysowi Lubomirowi Zglińskiemu sto lat z okazji 75 urodzin. Kwiaty za współpracę w minionym roku otrzymała również opiekunka sołectwa Agnieszka Wiewiór. Obecnie trwa remont zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej. Łączny koszt 32tys.zł. został skredytowany przez budżet gminy i będzie w przeszłości poniesiony w całości przez sołectwo z dochodów jakie przynosić będzie obiekt.

Burmistrz Miasta podziękował paniom z KGW Sierakowo za współpracę z radą sołecką i strażakami przy organizacji zabawy sylwestrowej, mikołajkowej, dnia kobiet, festynu na powitanie lata, czy warsztatów świetlicowych dla mieszkańców. Pochwalił wygląd terenu wokół budynku świetlicy i zachęcił do udziału w konkursach.

sierakowo_12_09_13_001.jpg
sierakowo_12_09_13_002.jpg
sierakowo_12_09_13_003.jpg
sierakowo_12_09_13_004.jpg

12.09.2013r. sołectwo Mariany w minionym roku wspólnie z samorządem gminy zmodernizowało wieżę strażacką oraz drogę Mariany- Elzanowo, zaś na rok 2014 planuje przebudowę sali świetlicy wiejskiej. Planując budżet sołectwo przygotowuje się również do przyszłorocznej inwestycji jaką będzie przebudowa drogi gminnej Mariany- Wielkie Rychnowo, która łącznie liczy 2,2km.

Burmistrz Miasta podziękował za organizację dożynek parafialnych oraz gwiazdki.

mariany_12_09_13_001.jpg
mariany_12_09_13_002.jpg

10.09.2013r. - podsumowując mijający rok sołtys wsi Borówno Piotr Strzelecki podziękował za pomoc w organizacji sylwestra pod gołym niebem, zabawy karnawałowej, dnia dziecka i dożynek wiejskich połączonych z odbiorem zmodernizowanych dwóch dróg.

W minionym roku samorząd gminy zmodernizował dwie drogi za łączny koszt prawie 1mln.200tys.zł. Burmistrz Miasta przybliżył uczestnikom spotkania zasady stawiania lamp hybrydowych. Życzył, aby największe marzenie Borówian- chodnik wzdłuż drogi powiatowej, się spełniło. Zapewnił, że podtrzymuje swoją deklarację 50% dofinansowania całej inwestycji.

borowno_10_09_13_001.jpg
borowno_10_09_13_002.jpg

09.09.2013r. Mieszkańcy wsi Mlewiec spotkali się po raz pierwszy w zmodernizowanym obiekcie. Uroczyste jego otwarcie, połączone z dożynkami parafialnymi zaplanowano na 2014r. Już teraz mieszkańcy mieli wiele pomysłów jak jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać obiekt. Sołtys Jerzy Śliwka wspólnie z radą sołecka zaproponowali podział przyszłorocznego budżetu, który został przyjęty bez uwag. Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poparł apel sołtysa o większe angażowanie się mieszkańców w organizację imprez sołeckich. - Remont pochłonął kwotę 199tys.zł. Mam nadzieje, że obiekt będzie mocno wykorzystany. Życzę, aby na długo służył mieszkańcom- podkreślał na zebraniu Burmistrz Miasta

zebranie_mlewiec_09_09_13_001.jpg
zebranie_mlewiec_09_09_13_002.jpg
zebranie_mlewiec_09_09_13_003.jpg
zebranie_mlewiec_09_09_13_004.jpg

06.09.2013r. - sołectwo Wielka Łąka to najliczniejsza wieś, przez co ma największy budżet. Kwotę 27tys.zł. mieszkańcy podzielili sprawiedliwie według potrzeb. Dostanie środki i szkoła i klub sportowy i starczy na wspólne festyny. Największa pula zabezpieczona została na wyprofilowanie drogi Wielka Łąka- Szewa, która to będzie w przyszłym roku modernizowana. Największa bolączka dla mieszkańców jest stan dróg powiatowych i brak przy tych drogach chodników. Ich stan od 2010r. jest bardzo zły, a zmian na lepsze nie widać. Burmistrz Miasta zachęcił do korzystania z Orlika oraz z Centrum Rekreacji i Sportu. Jesteśmy zbyt małą gminą, aby w każdej wsi powstały duże obiekty sportowe. Wielka Łąka ma plac zabaw, boisko trawiaste, kompleks Orlik (boisko do siatkówki i boisko do piłki nożnej) i budowa kolejnych obiektów musi być bardzo przemyślana.

w_laka_zebr_budzet_2013_001.jpg
w_laka_zebr_budzet_2013_002.jpg
w_laka_zebr_budzet_2013_003.jpg
w_laka_zebr_budzet_2013_004.jpg

05.09.2013r. - wieś Nowy Dwór sprawnie podzieliła kwotę 12tys.600zł. na najpilniejsze potrzeby. Burmistrz Miasta otrzymał kwiaty i podziękowania za uhonorowanie sołectwa i wystąpienie do Ministra Rolnictwa o medale Zasłużony Dla Rolnictwa. Odznaczenia te otrzymali: Zbigniew Derewecki i Mirosław Kwaśniewski. Sołtys Zofia Turowska wspólnie z Burmistrzem Miasta apelowali o nie podorywanie dróg gminnych. Dużym problemem mieszkańców są zbyt szybko jadące pojazdy wywożące urobek z kopalń kruszywa. Jest nie tylko hałas, ale i kurzawa.

n_dwor_budzet_zebranie_2013_001.jpg
n_dwor_budzet_zebranie_2013_002.jpg
n_dwor_budzet_zebranie_2013_003.jpg
n_dwor_budzet_zebranie_2013_004.jpg

05.09.2013r. - mieszkańcy Szychowa kwiatami podziękowali burmistrzowi za ustawienie lamp hybrydowych wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej Kowalewo- Szychowo. Wieś dysponuje na rok 2014 kwotą 12tyszł. Sołectwo przystępuje do odkładania środków finansowych na wyprofilowanie drogi Szychowo- Mariany, która czeka na destruktowanie. Sołtys Kazimierz Kropkowski podziękował za pomoc w upiększaniu wsi. Burmistrz jak i sołtys zaapelowali o pomoc w namierzeniu osoby która od lat celowo niszczy wiejską gablotę.

szychowo_zebr_budzet_2013_001.jpg
szychowo_zebr_budzet_2013_003.jpg
szychowo_zebr_budzet_2013_003.jpg
szychowo_zebr_budzet_2013_004.jpg

 

04.09.2013r. - sołectwo Bielsk największe środki z budżetu, który wyniesie prawie 16tys.zł., przekazały na modernizacje drogi w kierunku Chełmońca, która to jest na trzecim miejscu do asfaltowania. Sołectwo musi zabezpieczyć kamień na profilowanie. W mijającym roku sołectwo zajęło III w konkursie wieńców dożynkowych oraz III miejsce w turnieju sprawnościowym sołectw. Samorząd gminy postawił wzdłuż chodnika 15 lamp hybrydowych.

Burmistrz Miasta zachęcał mieszkańców do organizacji soleckich imprez i udziału w konkursach.

bielsk_budzet_2013_001.jpg
bielsk_budzet_2013_002.jpg
bielsk_budzet_2013_003.jpg
bielsk_budzet_2013_004.jpg

 

30.08.2013r.- Mieszkańcy wsi Zapluskowęsy przyjęli bez uwag sprawozdanie sołtysa Jana Trzcińskiego z budżetu za rok 2012 oraz za rok mijający. Przynależną im na rok 2014 kwotę w wys. 11.241zł. praktycznie w całości zamierzają przeznaczyć na utrzymanie dróg sołeckich. Rodzice złożyli na ręce Burmistrza miasta podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wspólnego dowozu dzieci do szkół. Solennie obiecali, że nikt nie wycofa się z partycypowaniu w dowozie, gdyż misternie dopracowany system nie zbilansuje się, a samorząd nie może finansować osób nieuprawnionych.
zapluskowesy_30_08_13_001.jpg
zapluskowesy_30_08_13_002.jpg
 zapluskowesy_30_08_13_003.jpg

30.08.2013r.- Piątkowo w przyszłym roku dysponować będzie kwotą 13.209zł. Oprócz dbałości o drogi mieszkańcy planują również dokończyć wykonanie zieleńców w centrum wsi. Powstanie urokliwy deptak.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta pogratulował sołtys Marylenie Lewandowskiej i mieszkańcom zapału w odnawianiu lokalnej figurki. Przybliżył zasady modernizacji dróg wiejskich destruktem i stawiania lamp solarowych.

piatkowo_30_08_13_001.jpg
piatkowo_30_08_13_002.jpg
piatkowo_30_08_13_003.jpg
piatkowo_30_08_13_004.jpg

27.08.2013r.- Sołectwo Kowalewo Pomorskie. Obejmuje ono teren obwarzankowy miasta, skupiając rolników znajdujących się w jego obrębie administracyjnym. Frekwencja wyniosła 10%. Na zebraniu sołtys Adam Arbart podkreślił, że 20-tysięczny budżet jest dotychczas największy jakim dysponowało sołectwo, przypominając, że jeszcze kilka lat temu sołectwo dzieliło kwotę 3tys.zł. Podsumowując rok 2012 oraz minione pół roku mieszkańcy podziękowali Burmistrzowi Miasta za przeprowadzoną w sołectwie inwestycję modernizacji asfaltem nawierzchni ul. Kościuszki. I etap o długości 600mb zakończono, II etap 500mb wykonany będzie w 2014r. Sołectwo partycypowało w kosztach remontu drogi przekazując środki na zakup 500t. kamienia na podbudowę. W podziękowaniu mieszkanka Felicja Rzymkowska napisała okazjonalny wiersz, (w załączeniu) który przekazała na ręce Burmistrza jak i sołtysa. Dodatkowo Burmistrz otrzymał od pani Felicji ręcznie wykonany bukiet kwiatów w podziękowaniu za złożony do Ministerstwa Rolnictwa wniosek o przyznanie jej Medalu zasłużony dla Rolnictwa. Odznaczenie zostało wręczone pani Felicji dwa dni wcześniej w czasie Dożynek Gminnych.

Burmistrz Miasta pogratulował sołectwu sukcesów sportowych, gdzie drużyna zajęła pierwsze miejsce w halowym turnieju piłki nożnej jak i pierwsze w turnieju piłki nożnej na Orliku oraz sukcesów artystycznych, gdzie sołectwo zajęło I miejsce w kategorii dekoracja dożynkowa. Sołectwo jest przykładem dobrego gospodarowania budżetem. Ustalona kilka lat temu hierarchia naprawy dróg zaowocowała trwałym utwardzeniem ul. Drzymały, Młyńskiej, Konopnickiej, a teraz Kościuszki, Sołectwo ma do utwardzenia jeszcze ul. Mikołaja z Ryńska oraz utrzymania krótki odcinek u. gł. Dworzec.

W przyszłym roku samorząd oprócz dokończenia ul. Kościuszki planuje przystąpić do ułożenia chodnika wzdłuż ul. Drzymały- poinformował uczestników zebrania Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.  

1.jpg
2.jpg
 3.jpg  4.jpg

 

 

 

 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!